Navodila za učence

NAVODILA UČENCEM PRI IZVAJANJU RAZLIČNIH AKTIVNOSTIH:

NAVODILA IN KRITERIJI

Tekom tedna imate učenci v računalniški učilnici možnost uporabe šolskih računalnikov. Namenjeni so potrebam domačega dela…

Spodaj imate splošna navodila in kriterije ocenjevanja za
POWER POINT predstavitve: navodilo kriterij
SEMINARSKA NALOGA:
navodilo in kriterij
GOVORNI NASTOP: navodilo   kriterij
PLAKAT: navodilo
kriterij
EKSPERIMENTALNO DELO:
navodilo      kriterij

Pri citiranju virov pa upoštevajte naslednje navodilo.

 

 
 
 
Dostopnost