Priporočilni seznam za Bevkovo bralno značko

sreda, 01. 03. 2023 | Knjižnica

Bralna značka – 1. razred

Bralna značka – 2. razred

Bralna značka – 3. razred

Bralna značka za 4. razred

Bralna značka za 5. razred

Bralna značka 6. in 7. razred

Bralna značka 8. in 9. razred


Dodatna bralna značka

Zaključne prireditve se lahko udeležijo učenci od 6. do 9. razreda, ki obveznosti za bralno značko opravijo do 19. maja.

Dostopnost