PRIJAVA IN ODJAVA POSAMEZNEGA DNEVNEGA OBROKA

četrtek, 11. 04. 2024 | Prehrana

Dnevne prijave in odjave uredite tu preko aplikacije: Moja malica.

Posamezni obrok je pravočasno odjavljen ali prijavljen, če se ga odjavi ali prijavi vsak dan do 8.ure zjutraj, ne glede na vrsto odsotnosti. Po 8.uri se aplikacija Moja malica zapre in odjave niso več možne za isti dan.

Posamezni obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Dodatne informacije o aplikaciji Moja malica dobite na spodnji povezavi:

Aplikacija Moja malica

Telefonska številka računovodstva je: 01 759 00 51

 

 

Dostopnost