Interesne dejavnosti 2023/24

INTERESNE DEJAVNOSTI, KI SE BODO IZVAJALE V ŠOL. LETU 2023/24

 

  DEJAVNOST MENTOR ZA UČENCE KDAJ KJE
 1.  
Igre z žogo 1.r Tjaša Antloga 1. r. ČET 15.00 – 15.45 ŠOL. TEL.
 1.  
Gibalna abeceda 1.r. Tina Petkovšek 1.r. SRE 14.30 – 15.15 ŠOL. TEL.
 1.  
Plesne urice Nina Rožmanec Gantar 1.r. TOR 13.00 – 14.00 ŠOL. TEL
 1.  
Pravljični krožek 1.r Maruša Tekavčič 1.r. ČET 13.00 – 13.45 UČ. 5
 1.  
Likovni krožek Eva Gombač 1.r

PON

1.sk 13.00 – 14.00

 

UČ 5

2.sk. 14.00 – 15.00
 1.  
Matematične igrarije 2.r Danijela Flerin Martinčič 2.r. PET 7.30 – 8.15 UČ. 7
 1.  
Otroški pevski zbor 2. r Neža Rudolf  2. r. TOR 14.00 – 15.15 UČ 28
 1.  
Twirling gibalne urice 2., 3.r Sara Pečkaj 2., 3.r. ČET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Gibalna abeceda 2., 3.r. Tina Petkovšek 2., 3.r. PON 14.30 –  15.15 ŠOL. TEL.
 1.  
Igre z žogo 2., 3.r. Tina Petkovšek 2., 3.r TOR 14.30 -15.15 ŠOL. TEL
 1.  
Cici vesela šola Anja Cempre 2., 3.r. ČET 13.45 – 14.30 UČ 7
 1.  
Otroški pevski zbor 3. – 5.r.  Neža Rudolf 3..r. PON 14.00 – 15.15 UČ 28
 1.  
Recitatorski krožek 3.r Melita M. Sark 3.r. PO DOG. KAB. DSP
 1.  
Eko krožek Maruša Tekavčič  3.r. PO DOG. UČ. 5
 1.  
Košarka 3.r. Uroš Trdan 3.r. ČET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Rokomet dečki 3.r. Nedeljko Ribić 3.r. SRE 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Odbojka 3.r. Boštjan Martinčič 3.r. PET 14.00 – 15.00 ŠOL. TEL
 1.  
Šivanje Renata Černe 3.r. PON 14.00 – 15.00 UČ 31
 1.  
Dramsko – lutkovni krožek 3.r. Simona Kavčič 3.r. TOR 14.00 – 15.00 UČ 13
 1.  
Učenje/igra šaha Martina Brejc 1., 2.r SRE 14.00 – 15.00 UČ 33
3. r. PET 14.00 – 15.00

 

 

 

 1.  
Med dvema ognjema Zdenka Dežman 4.r. SRE 13.45 – 14.30 ŠP. DVOR.
 1.  
Košarka 4.r. Uroš Trdan 4.r. ČET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Odbojka 4.r. Boštjan Martinčič 4.r. ČET 13.00 – 13.45 ŠP. DVOR.
 1.  
Twirling gibalne urice 4.r Sara Pečkaj 4.r ČET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Prometna vzgoja 1 Martina Leskovec 4.a TOR 6. ŠOL. URA UČ. 14
 1.  
Prometna vzgoja 2 Neža Rudolf 4.b 2. POLL. UČ. 15
 1.  
Prometna vzgoja 3 Magi Jereb 4.c 2. POLL. UČ 34
 1.  
Prometna vzgoja 4 Karmen Osredkar 4.d 2. POLL. UČ 19
 1.  
Eko šola Anita Garafolj 4., 5.r. PO DOG.  
 1.  
Otroški pevski zbor 3.- 5.r Neža Rudolf 4., 5.r PON 14.00 – 15.15 UČ 28
 1.  
Tenis 4.r. Boštjan Martinčič 4., 5.r SRE 13.00 – 13.45 ŠOL. TEL.
 1.  
Rokomet dečki 4., 5.r. Nedeljko Ribić 4., 5. r. SRE 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Dramsko – lutkovni krožek 4., 5.r Simona Kavčič 4., 5.r. TOR 14.00 – 15.00 UČ 13
 1.  

 

Prostovoljstvo 6. r

Tina Petkovšek, Karmen  Osredkar 5., 6.r. PO DOG.  
 1.  
Korejščina Špela Korošec 5., 6.r. PON 14.00 UČ 18
 1.  
Modelarski krožek, 5., 6.r. Aljoša Rupnik 5., 6.r. SRE 17.00 PROSTOR MODELARSKEGA KLUBA
 1.  
Košarka 5., 6.r. Uroš Trdan 5., 6.r. PET 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Atletika ŠD Tek je lek 5., 6.r. ČET 14.00 – 15.00 ŠOL. TEL.
 1.  
Mediacija Margarita Jereb  4. – 6.r. PET 7.30 – 8.15 UČ 34
 1.  
Recitatorski krožek 4., 5., 6.r Melita Mihevc Sark 4. – 6.r. PO DOG. KABINET DSP
 1.  
Vesela šola  4., 5., 6.r Metka Intihar 4. – 6.r. PON  12.55 – 13.40 PO DOG.
 1.  
Klekljarski krožek Vera Nagode 4. – 6.r. SRE 14.30  
 1.  
Rokomet  deklice 4. – 6. r. Michelle Železnik 4. – 6.r. PET 15.00 – 16.00 ŠOL. TEL.
 1.  
Planinski krožek Mitja Ajdič 4. – 6.r. PO DOG. PO DOG.
 1.  
Kvačkanje 4. – 6.r. Ingrid Jovanović 4. – 6.r. PO DOG. UČ 17
 1.  
Knjižničarski krožek 4. – 6.r. Ines Tominec 4. – 6.r. PO DOG.  
 1.  
Učenje/igra šaha Martina Brejc 4. – 6.r. TOR 14.00 – 15.00 UČ 33
 1.  
Lokostrelci Anda Ovsec 4. – 6.r. PON 15.15 – 16.00 ŠOL. TEL.
 1.  
Šivanje Renata Černe 4. – 6.r.  SRE 14.00 – 15.00 UČ 33
 1.  
Otroški parlament Janja Pavlič 4. – 6. r. PO DOG. UČ 30
 1.  
Tolkala 6.r. Boris Šprajc 6.r PON 13.45 – 15.00 PO DOG.
 1.  
Nogomet Boris Šprajc 6.r. TOR 7.30 -8.15 ŠP. DVOR.
 1.  
Biološki krožek Ida Robek 6.r. PO DOG.  
 1.  
Razvedrilna  matematika 6.r Elizabeta Žabkar 6.r. PO DOG.  
 1.  
Rokomet dečki  6.r. Nedeljko Ribić  6.r. SRE 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Dramski krožek 6.r. Simona Nagode  6.r. PO DOG.  
 1.  
Bralni klub Ines Tominec 6.r. PO DOG.  

 

 1.                              
Nogomet Boris Šprajc 7. r. TOR 7. 30 – 8.15 ŠP. DVOR.
 1.  
Korejščina Špela Korošec 7.r. PON 14.00 UČ 18
 1.  
Recitatorski krožek 7. – 9.r Melita Mihevc Sark 7. – 9.r. PO DOG. KAB DSP
 1.  
Male sive celice Anton Dimic, Nina R. Gantar 7. –  9.r PO DOG.  
 1.  
Kvačkanje 7. – 9.r. Ingrid Jovanović 7. – 9.r PO DOG. UČ 17
 1.  
Vesela Šola 7. –  9.r Metka Intihar 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Klekljanje Petra Fefer 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Razvedrilna matematika 7.-9.r Elizabeta Žabkar 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Dramski krožek 7. – 9.r. Simona Nagode 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Tolkala 7. – 9.r. Boris Šprajc 7. – 9.r. PON 13.45 – 15.00 PO DOG.
 1.  
Rokomet dečki 7. – 9.r. Nedeljko Ribić 7. – 9.r. SRE 14.00 – 15.00 ŠP. DVOR.
 1.  
Prostovoljstvo 7.- 9.r. Tina Petkovšek, Daša Birsa 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Modelarski krožek, 7. – 9.r. Aljoša Rupnik 7. – 9. r. SRE 17.00 PROSTOR MODELARSKEGA KLUBA
 1.  
Otroški parlament   Janja Pavlič 7. – 9. r. PO DOG. UČ 30
 1.  
Knjižničarski krožek 7. –  9. Ines Tominec 7. – 9 .r. PO DOG.  
 1.  
Bralni klub Ines Tominec 7. – 9. r. PO DOG.  
 1.  
Bolničarji Marinka Istenič 7.-  9.r. SRE 13.45 UČ. 28
 1.  
Učenje/igra šaha Martina Brejc 7. – 9.r. TOR 14.00 – 15.00 UČ 33
 1.  
Šivanje Renata Černe 7. – 9.r. SRE 14.00 – 15.00 UČ 33
 1.  
Planinski krožek Mitja Ajdič 7. – 9.r. PO DOG.  
 1.  
Atletika 7. –  9.r. ŠD Tek je lek 7. – 9. r. ČET 14.00 – 15.00 ŠOL. TEL.
 1.  
Programiranje mikrokotrolerja ARDUINO Miran Nagode 8. in 9. r. po dogovoru RAČ.UČ.

 

Dostopnost