Hišni red

sreda, 01. 03. 2023 | Knjižnica

Hišni red knjižnice:

V knjižnici:

NE SMEM:

 • hoditi s čevlji,
 • vpiti,
 • se loviti in skrivati,
 • uporabljati mobilnih in drugih elektronskih naprav,
 • uničevati knjig,
 • preklinjati,
 • uničevati tuje lastnine.

LAHKO:

 • berem,
 • se učim,
 • pišem domačo nalogo,
 • pomagam knjižničarki in ostalim učencem,
 • uporabljam računalnike in internet za učne namene.

IZPOSOJA

Ob vpisu na šolo vsak učenec postane član šolske knjižnice. Članarine šolska knjižnica ne zaračunava.

Izposojeno gradivo imajo lahko učenci doma tri tedne. Po tem času, ga morajo vrniti v knjižnico ali podaljšati.

Gradivo kot je npr. domače branje, knjige po katerih učenci pogosto sprašujujejo ne moremo podaljšati zato naj učenci v čim krajšem času vrnejo v šolsko knjižnico.

Učenci si domov ne morejo izposoditi enciklopedij, leksikonov, ostalih knjig s posebno oznako. Si pa knjige lahko vsak dan ogledujejo v čitalnici.

Če učenec do konca šolskega leta ne vrne izposojenega gradiva ali tega poškoduje/uniči oziroma izgubi mora tega nadomestiti z enakim. V primeru, da se gradiva ne more nadomestiti se knjižničarja z ravnateljico dogovori o višini odškodnine.

Konec šolskega leta morajo vsi uporabniki vrniti vse gradivo šolske knjižnice.

Ob zaključku šolanja, učenec 9. razreda, ravno tako vrne vse gradivo šolske knjižnice (dobi potrdilo o vračilu vseh gradiv) in šele takrat učenca izbrišemo kot uporabnika naše knjižnice.

Dostopnost