Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD

Starši svojega otroka lahko prijavijo na izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. To storijo s prijavnico, ki jo dobijo konec 1. razreda in velja vsa leta šolanja na naši šoli, lahko pa tudi v kasnejših razredih junija za prihodnje šolsko leto. Prijavo lahko kadarkoli prekličejo.

Učenci, ki se prešolajo z drugih šol, dobijo prijavnico ob vpisu.

Izposoja učbenikov je za starše brezplačna. Za poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike knjižničarka in ravnateljica določita odškodnino po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov. Med poškodovane spadajo učbeniki  z zmečkanimi listi, zavihanimi listi in platnicami (t.i. ušesi), raztrganimami, popisanimi, porisanimi, pobarvanimi ali izpolnjenimi deli, učbeniki, na katerih ostane lepilo samolepilnih folij ali trakov ter politi učbeniki. Odškodnino starši poravnajo z redno položnico.

 
 

Več prispevkov iz Knjižnica

 
 
 
 
 
 
Dostopnost