SHEMA ŠOLSKEGA SADJA

petek, 12. 04. 2024 | Prehrana

Naša šola je že od leta 2009 vključena v shemo šolskega sadja, ki ga financira Evropska unija. Preko tega projekta vsi učenci šole 1 x tedensko prejmejo dodaten obrok sadja oz. zelenjave. To je označeno na mesečnem jedilniku za malico pod kratico SŠS-shema šolskega sadja. Šola se mora vsako leto posebej prijaviti na razpis, da dobi finančna sredstva. Finančna sredstva so odvisna od števila vpisanih otrok. Vsako leto dobimo okrog 4.000 evrov  dodatnih sredstev za spodbujanje uživanja lokalno pridelanega sadja.

 

DOBAVITELJI: shema šolskega sadja ni zavezana javnim naročilom, ker se financira iz sredstev, ki jih zagotovi Evropska unija. Zato za SŠS, če je le možno, sadje naročamo pri domačih, lokalnih dobaviteljih.

Naša šola najpogosteje preko sheme naroča sezonsko sadje: jagode, jabolka, hruške, orehi, lešniki, grozdje, kaki, kivi, mandarine, slive, maline, češnje,..

ANKETA: po pravilniku mora prijavljena šola 2 krat letno izvesti anketo z učenci 4.,6. in 8. razreda. Anketa je na spletnih straneh Agencije in učenci s pomočjo šifre, ki smo jo dobili izpolnjujejo anketo o sadju in zelenjavi. Anketo oz. vprašalnik o izvajanju SŠS mora izpolniti tudi vodja projekta. Anketne vprašalnike vodja prehrane izpolni skupaj z učenci v šoli. Starši v ta nameni dobijo v podpis soglasje za sodelovanje v anketi.

 

NAMEN IN CILJI TEGA PROJEKTA:

  • pri učencih želimo povečati uživanje sadja in zelenjave,
  • izboljšati ozaveščenost učencev glede pozitivnega vpliva, ki ga imata sadje in zelenjava na naše zdravje in dobro počutje,
  • izboljšati želimo prehrambne navade učencev,
  • preko plakatov, zgibank želimo spodbujati večje uživanje sadja in zelenjave tudi doma,
  • pridobiti čim več dobaviteljev, ki ponujajo sveže, sezonsko, gensko nespremenjeno živilo, ki je po možnosti domače in ekološko pridelano,
  • kot dolgoročni cilj želimo omejiti naraščanje prekomerne telesne teže,
  • učence želimo seznanjati k prehranskim pomenom določenega sadja in zelenjave
  • izboljšati želimo odnos do brezplačno ponujene hrane.

 

Projekt SŠS vodi vodja šolske prehrane, Petra Fefer.

Dostopnost