STROKOVNA SKUPINA ZA ŠOLSKO PREHRANO

petek, 12. 04. 2024 | Prehrana

Na šoli deluje skupina za prehrano, ki se sestane 1 – 2 krat letno. Skupino sestavljajo nasladni člani:

– Petra Fefer – vodja prehrane

– Jana Maček – vodja kuhinje

– Daniela Flerin Martinčič – učiteljica 1. triade

– Anita Garafolj – učiteljica 2. triade

– Ida Robek – učiteljica 3. triade

– Mateja Kržišnik Mlakar – predstavnica staršev predmetne stopnje

– Andreja Dodič – predstavnica staršev razredne stopnje

– Pia Primožič – predstavnica učencev

– Jure Novak – predstavnik učencev

Področja delovanja skupine za prehrano so: obravnava mnenja, pohvale in predloge pri organizaciji šolske prehrane, oblikuje anketo za preverjanje stopnje zadovoljstva abonentov in druge naloge.

Starši, učenci in drugi abonenti šolske prehrane lahko podajo predloge, pohvale in mnenja vodji strokovne skupine za prehrano, Petri Fefer na mail: petra.fefer@guest.arnes.si

Dostopnost