Status

Status

KAKO DO STATUSA NA OŠ 8 TALCEV LOGATEC?

Urejanje statusa določajo PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI OŠ 8 TALCEV LOGATEC (glej spodaj). Zaprosite lahko za STATUS UČENCA  PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA, VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA, PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA, VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA.

Postopek za pridobitev statusa je naslednji:

 

  1. STARŠI najkasneje do 15. 9. napišejo Predlog za pridobitev statusa(glej spodaj) in poskrbijo za pridobitev še obeh obveznih prilog – potrdil (glej spodaj).

Vse tri dokumente oddajte najkasneje do roka v TAJNIŠTVO ŠOLE, ge. Ireni Simšič.

  1. Predlogu za status OBVEZNO PRILOŽITE USTREZNA POTRDILA – glejte 2. člen Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti:

– Potrdilo slovenske panožne zveze…,

– Potrdilo trenerja/mentorja/profesorja o treningih

Popolna vloga torej vsebuje 3 izpolnjene in podpisane obrazce!

Svetujemo vam, da se pridobivanja obeh potrdil lotite čimprej, saj zadnji dnevi pred iztekom roka ne zagotavljajo uspešnega pridobivanja potrdil v roku.

Pomembno! Oddaja Redne vloge za status po 15. 9. ni več mogoče oddati.

 

  1. Šola in starši sklenejo Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. Prilagodijo se zlasti:

    –  obdobja obvezne navzočnosti pri pouku,

    – obveznosti učenca pri pouku in drugih dejavnostih,

    – načini in roki za ocenjevanje znanja.

  1. Status velja za tekoče šolsko leto.
  2. PRENEHANJE STATUSA (9. člen Pravil o prilagajanju…):

Če učenec s statusom ne izpolnjuje svojih obveznosti iz Dogovora, šola učencu status odvzame.

 

Povezava do Pravil in obrazcev:

Predlog za dodelitev statusa

Potrdilo trenerja/mentorja/profesorja o treningih

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti       PDF

 

 

Dostopnost