Roditeljski sestanki 2020/2021


DATUM
URAVSEBINA
1. razred
junij, po pošti1700osnovne informacije (F. Šega, E. Božič)
1. 9. 20201700predstavitev šolskega leta, delo na daljavo  (razredniki)
2. 2. 20211700analiza dela v oddelku, branje in pisanje (razredniki)
2. razred
8. 9. 20201700predstavitev šolskega leta, delo na daljavo  (razredniki)
2. 2. 20211700analiza dela, CŠOD (razredniki)
6. 4. 20211800protokol ob sumu nasilja, razvojne značilnosti osemletnika (razredniki, Eva H. Kuhar, ravnateljica) – tudi POŠ Laze
3. razred
8. 9. 20201800predstavitev šolskega leta, plavalni tečaj, delo na daljavo (razredniki)
2. 2. 20211800analiza dela v oddelku (razredniki)
6. 4. 20211700nadarjeni učenci, NIZ (Eva H. Kuhar, ravnateljica) – tudi POŠ Laze
4. razred
15. 9. 20201800predstavitev šolskega leta, delo na daljavo  (razredniki)
1. 2. 20211800delo v oddelku  in aktualne vsebine (razredniki)
20. 4. 20211800Varni na spletu (Safe.si) – tudi POŠ Laze
8. 6. 20211800letna šola v naravi (Boštjan Martinčič) – tudi POŠ Laze
5. razred
15. 9. 20201800predstavitev šolskega leta, delo na daljavo (razredniki)
1. 2. 20211700analiza dela v oddelku (razredniki)
20. 4. 20211800Varni na spletu (Safe.si)
6. razred
14. 9. 20201700predstavitev šolskega leta, sistema odstranjenega učenca in zimske šole v naravi, delo na daljavo; predavanje o cepljenju HPV (razredniki, ravnateljica, ZD Logatec)
10. 2. 20211700analiza dela in prehod na predmetno stopnjo (razredniki in B.  Breznikar)
21. 4. 20211700NPZ, aktualno (ravnateljica)
7. razred
14. 9. 20201800predstavitev šolskega leta, delo na daljavo  (razredniki)
3. 2. 20211800analiza dela v oddelku (razredniki)
21. 4. 20211800aktualne vsebine in predavanje dr. Džaićeve (datum se lahko spremeni)
8. razred
14. 9. 20201700predstavitev šolskega leta, delo na daljavo  (razredniki)
4. 2. 20211700analiza dela v oddelku (razredniki)
22. 4. 20211800Biti starš mladostnika na pametnem telefonu  (Logout.si)
9. razred
10. 9. 20201800predstavitev šolskega leta, delo na daljavo, karierna orientacija (razredniki, B. Breznikar)
9. 2. 20211700analiza dela v oddelku, informativni dan (razredniki, B. Breznikar)
22. 4. 202117.00zaključek šolanja in Biti starš mladostnika na pametnem telefonu(Logout.si)