Ime šole

torek, 12. 04. 2011 | O šoli

ZAKAJ SE NAŠA ŠOLA IMENUJE OSNOVNA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC

 

Na jesen 1941. leta je dal Logatec prve znake upora. Tiskali so letake in gesla, rezali telefonske žice in sekali telefonske drogove. Ker je skozi Logatec vodila železniška proga, ki je povezovala Ljubljansko pokrajino z Italijo, je bila proga večkrat tarča napadov.

Vse akcije partizanov in terencev na območju Logatca niso ostale brez odmeva pri italijanski oblasti. Na zimo 1941 so začeli Italijani graditi bunkerje in žične pregrade. Pomladi 1942 je bil Logatec že ves ograjen z žico. Vstop in izstop iz Logatca je bil dovoljen le na določenih prehodih. Italijani so močno povečali pritisk tudi na posamezne ljudi, za katere so menil, da so člani odporniškega gibanja.

V Belgijskem zaporu v Ljubljani se je znašlo osem logaških fantov in čakalo, kakšna usoda jih bo doletela. 23. junija 1942 so jih z vlakom odpeljali na Vrhniko. Z Vrhnike je kolona s talci peš odšla proti Horjulu. Kolono je poleg talcev sestavljalo še 30 italijanskih vojakov. Vojaki so hodili spredaj, nosili so lopate in krampe. Talci so bili zvezani po dva skupaj in navezani na skupno vrv. Za njimi so hodili vojaki. Kolona se je počasi bližala Horjulu, kjer so talce ubili.

 

  1. novembra 1960 se je osnovna šola v Dol. Logatcu, v spomin na osem logaških fantov, poimenovala v OSNOVA ŠOLA 8 TALCEV LOGATEC.

 

 

Dostopnost