Zadnji šolski dan

petek, 21. 06. 2024 | Obvestila

Učenci bodo v ponedeljek, 24. 6. 2024, v šoli do 12.00. Do malice imajo učenci pouk po urniku.

Organizirano bo jutranje varstvo, malica, kosilo in podaljšano bivanje. Pravočasno odjavite prehrano, če otrok ne bo na kosilu.

Jutranji avtobus bo iz Jakovice peljal po razporedu, po pouku pa iz Logatca le ob 12.30.

Ne prevzeto dokumentacijo (spričevala…) lahko prevzamete v tajništvu šole do 5. 7. 2024 in od 19. 8. naprej med 8. in 12. uro.

Karmen Cunder, ravnateljica

Dostopnost