Knjižnica – Hišni red

HIŠNI RED ŠOLSKE KNJIŽNICE

Ob vpisu na šolo postane vsak učenec tudi član šolske knjižnice. Članarine ni.

Urnik izposoje

od ponedeljka do četrtka: 12.00-14.45

v petek: 12.00-14.00

Učenci prvega razreda obiskujejo knjižnico enkrat tedensko z razredničarko, ostali učenci nižjih razredov pa z učiteljem podaljšanega bivanja.

Na obisk knjižnice z otrokom so vabljeni tudi starši.

Uporabniki vstopajo v knjižnico v copatih. Mobiteli, hrana, glasba in druženje ne sodijo v knjižnico.

Obiskovalci se v knjižnici vedejo mirno in tiho.

 

Izposojevalni čas za gradivo je tri tedne. Izposojo je možno podaljšati še za tri tedne, razen za zelo iskano gradivo in domače branje.

Enciklopedije učenci praviloma uporabljajo v čitalnici.

Uporaba računalnika in medmrežja v knjižnici je dovoljena izključno za iskanje kratkih informacij in sistema COBISS. Za pisanje seminarskih nalog in predstavitev učenci uporabljajo računalniško učilnico ob prisotnosti učitelja po predhodnem dogovoru.

 

Izgubljeno ali uničeno gradivo je potrebno nadomestiti z enakim. Če to ni možno, knjižničarka v dogovoru z ravnateljico določi višino odškodnine.

Ob koncu šolskega leta morajo vsi uporabniki vrniti vsa izposojena gradiva.

 
 

Več prispevkov iz Knjižnica