ZABOJNIK ZA ODPADNI PAPIR

Veliko učencev šolske pripomočke pospravi že takoj ob zakljčku šolskega leta, zato se vam doma nabere kar precej odpadnega papirja. Za šolo (pri straniščih razredne stopnje) bo do 6. julija postavljen zabojnik, kamor ga lahko odložite in s tem ohranite življenje vsaj kakšnemu drevesu, ki nam omogoča, da lepo živimo na tej Zemlji.

 
 

Več prispevkov iz EKO Šola