SUBVENCIJA KOSILA

Spoštovani starši, skrbniki!

Na šoli vašim otrokom nudimo tudi kosila. Nekateri med vami imate subvencijo CSD v celoti ali v deležu. To pomeni, da so vaše mesečne položnice precej nižje, kakor bi bile brez subvencije. Zadnje čase opažamo, da učenci, ki so prijavljeni na kosilo, le-tega ne prevzamejoodjave pa ne naredijo/ne naredite. Za nas to pomeni, da smo pripravili kosilo, ki ga nato zavržemo. Zahteva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je, da v tem primeru staršem zaračunamo polno ceno kosila. Za take primere torej subvencija ne velja.

Od oktobra dalje vam bomo tako zaračunali kosila, ki jih vaš otrok ni prevzel in jih niste pravočasno odjavili. V Pravilih šolske prehrane so zapisana pravila prijav in odjav, ki jih večina med vami upošteva, problem se pojavi takrat, ko je učenec v šoli, vendar gre raje domov, kakor da bi počakal, da pride na vrsto. Verjamem, da vam tega niti ne pove.

Predlagam, da se z otrokom resno pogovorite o tem, da boste v bodoče plačevali prav tista kosila, ki jih ne bo prevzel in dobili subvencijo za tista kosila, ki jih bo tudi prevzel. Vaša položnica bo lahko v takem primeru tudi za 50€ mesečno višja.

Če niste prepričani, ali vaš otrok redno prevzema kosila ali ne, imate možnost kontaktirati našo knjigovodkinjo Sonjo Mivšek  prehrana@8talcev.si. Sporočite ji ime in priimek učenca, pa vam bo sporočila, koliko obrokov ni prevzel in tudi ni bil odjavljen.

Hvala za razumevanje

Karmen Cunder

Ravnateljica

 
 

Več prispevkov iz Obvestila