SLOfit šolar

Spoštovani starši,

učenci naše šole so v letošnjem šolskem letu sodelovali na vsakoletnih meritvah za Športnovzgojni karton, ki smo jih izvajali v mesecu aprilu in učiteljem na vseh slovenskih šolah že več kot 30 let pomaga spremljati napredek otrok in kakovostno načrtovanje pouka, zaradi česar so slovenski otroci med najbolj gibalno učinkovitimi na svetu.

Obveščamo vas o novosti glede tega. Naša šola je pristopila v sistem SLOfit, ki med drugim omogoča, da so vam (vsem, ki ste na začetku šolskega leta privolili, da se vaše elektronske naslove uporabi za posredovanje podatkov) podatki o telesnem in gibalnem razvoju vašega otroka na voljo prek spletne aplikacije Moj SLOfit, kjer so tudi zdravstveno ovrednoteni. V prihodnjih dneh boste dobili na vaš elektronski naslov vabilo za registracijo v ta sistem. Vabimo vas, da se odzovete povabilu. Uporaba aplikacije Moj SLOfit je za vas brezplačna, kadarkoli pa lahko tudi zahtevate izbris svojega uporabniškega računa.

Lep pozdrav.

Boris Šprajc, profesor športa

 
 

Več prispevkov iz ZgodiloSeJe