Roditeljski sestanki 2019/20

 URNIK RODITELJSKIH SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Za vsak razred načrtujemo tri roditeljske sestanke, ki jih bo vodil razrednik. Roditeljski sestanki bodo organizirani tako, da se staršem, ki imajo več otrok, termini ne bodo prekrivali. Datumi in vsebine roditeljskih sestankov so tudi v rokovniku, ki ga prejme vsak otrok na naši šoli.

Če bo na pobudo staršev ali učiteljev treba organizirati izredne roditeljske sestanke, bomo starše o tem pisno obvestili

Prvi roditeljski sestanek OPB je pol ure pred začetkom oddelčnega sestanka.

DATUM URA VSEBINA
1. razred
16. 5. 2019 1700 informativni sestanek (ravnateljica)
5. 9. 2019 1700 predstavitev šolskega leta  (razredniki)
6. 2. 2020 1700 analiza dela v oddelku, branje in pisanje (razredniki)
2. razred
10. 9. 2019 1700 predstavitev šolskega leta  (razredniki)
4. 2. 2020 1700 analiza dela, CŠOD (razredniki)
24. 3. 2020 1800 protokol ob sumu nasilja, razvojne značilnosti osemletnika (razredniki, Eva H. Kuhar, ravnateljica) – tudi POŠ Laze
3. razred
10. 9. 2019 1800 predstavitev šolskega leta, plavalni tečaj (razredniki)
4. 2. 2020 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
7. 4. 2020 1800 nadarjeni učenci, NIZ (Eva H. Kuhar, ravnateljica) – tudi POŠ Laze
4. razred
9. 9. 2019 1700 predstavitev šolskega leta  (razredniki)
3. 2. 2020 1800 delo v oddelku  in aktualne vsebine (razredniki)
20. 4. 2020 1800 Varni na spletu (Safe.si) – tudi POŠ Laze
8. 6. 2020 1800 letna šola v naravi (Boštjan Martinčič) – tudi POŠ Laze
5. razred
9. 9. 2019 1800 predstavitev šolskega leta in letna šola v naravi (razredniki)
3. 2. 2020 1700 analiza dela v oddelku (razredniki)
20. 4. 2020 1800 Varni na spletu (Safe.si)
6. razred
16. 9. 2019 1700 predstavitev šolskega leta, sistema odstranjenega učenca in zimske šole v naravi; predavanje o cepljenju HPV (ravnateljica, ZD Logatec)
3. 2. 2020 1700 analiza dela in prehod na predmetno stopnjo (razredniki in B.  Breznikar)
21. 4. 2020 1700 NPZ, aktualno (ravnateljica)
7. razred
16. 9. 2019 1800 predstavitev šolskega leta  (razredniki)
10. 2. 2020 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
21. 4. 2020 1800 aktualne vsebine in predavanje dr. Džaićeve (datum se lahko spremeni)
8. razred
11. 9. 2019 1700 predstavitev šolskega leta  (razredniki)
5. 2. 2020 1700 analiza dela v oddelku (razredniki)
22. 4. 2020 1800 Biti starš mladostnika na pametnem telefonu  (Logout.si)
9. razred
11. 9. 2019 1800 predstavitev šolskega leta, karierna orientacija (razredniki, B. Breznikar)
10. 2. 2020 1700 analiza dela v oddelku, informativni dan (razredniki, B. Breznikar)
22. 4. 2020 1700 zaključek šolanja in Biti starš mladostnika na pametnem telefonu  (Logout.si)