Roditeljski sestanki

 URNIK RODITELJSKIH SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2017 – 18

Za vsak razred načrtujemo tri roditeljske sestanke, ki jih bo vodil razrednik. Roditeljski sestanki bodo organizirani tako, da se staršem, ki imajo več otrok, termini ne bodo prekrivali.

Če bo na pobudo staršev ali učiteljev treba organizirati izredne roditeljske sestanke, bomo starše o tem pisno obvestili

 

DATUM URA VSEBINA
1. razred
8. 6. 2017 1700 informativni sestanek (ravnateljica)
5. 9. 2017 1700 predstavitev šolskega leta 2017/18 (razredniki)
6. 2. 2018 1700 analiza dela v oddelku, branje in pisanje (razredniki)
2. razred
12. 9. 2017 1700 predstavitev šolskega leta 2017/18 (razredniki)
6. 2. 2018 1800 analiza dela, CŠOD (razredniki)
10. 4. 2018 1700

protokol ob sumu nasilja, razvojne značilnosti osemletnika

(razredniki, Eva Hrovat Kuhar, ravnateljica)

3. razred
12. 9. 2017 1800 predstavitev šolskega leta 2017/18 (razredniki)
6. 2. 2018 1700 analiza dela v oddelku (razredniki)
20. 3. 2018 1700 nadarjeni učenci, NIZ, plavalni tečaj (Eva Hrovat Kuhar, ravnateljica)
DATUM URA VSEBINA
4. razred
11. 9. 2017 1700 predstavitev šolskega leta 2016/17 (razredniki)
5. 2. 2018 1700 delo v oddelku, zobna preventiva (razredniki, Sonja Pajntar)
4. 6. 2018 1700 šola v naravi (Boštjan Martinčič)
5. razred
11. 9. 2017 1800 predstavitev šolskega leta 2017/18 (razredniki)
5. 2. 2018 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
16. 4. 2018 1800 aktualna vsebina
6. razred
11. 9. 2017 1700 predstavitev šolskega leta 2017/18 in pedagoškega zbora, sistema odstranjenega učenca, zimska šola v naravi, (ravnateljica, Florijan Ambrožič)
5. 2. 2018 1700 analiza dela v oddelku
16. 4. 2018 1700 NPZ , aktualno (ravnateljica)
7. razred
18. 9. 2017 1800 predstavitev šolskega leta 2017/18 (razredniki)
6. 2. 2018 1700 analiza dela v oddelku (razredniki)
9. 4. 2018 1700 predavanje dr. Džaićeve
8. razred
19. 9. 2017 1700 predstavitev šolskega leta 2017/18 (razredniki)
6. 2. 2018 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
10. 4. 2018 1800 predavanje za starše: Odraščanje (zunanji izvajalec ali B. Breznikar)
9. razred
19. 9. 2017 1800 predstavitev šolskega leta  2017/18, karierna orientacija (razrednika, Bojana Breznikar)
1. 2. 2018 1700 analiza dela v oddelku , informativni dan (razrednika, Bojana Breznikar)
23. 4. 2018 1700 zaključek šolanja (razrednika)