Roditeljski sestanki

 URNIK RODITELJSKIH SESTANKOV V ŠOLSKEM LETU 2018/19

Za vsak razred načrtujemo tri roditeljske sestanke, ki jih bo vodil razrednik. Roditeljski sestanki bodo organizirani tako, da se staršem, ki imajo več otrok, termini ne bodo prekrivali. Datumi in vsebine roditeljskih sestankov so tudi v rokovniku, ki ga prejme vsak otrok na naši šoli.

Če bo na pobudo staršev ali učiteljev treba organizirati izredne roditeljske sestanke, bomo starše o tem pisno obvestili

Prvi roditeljski sestanek OPB je pol ure pred začetkom oddelčnega sestanka.

DATUM

URA

VSEBINA

1. razred
12. 6. 2018 1700 informativni sestanek (ravnateljica)
6. 9. 2018 1700 predstavitev šolskega leta 2018/2019 (razredniki)
6. 2. 2019 1700 analiza dela v oddelku, branje in pisanje (razredniki)
2. razred
11. 9. 2018 1700 predstavitev šolskega leta 2018/2019 (razredniki)
5. 2. 2019 1700 analiza dela, CŠOD (razredniki)
26. 3. 2019 1800 protokol ob sumu nasilja, razvojne značilnosti osemletnika (razredniki, Eva Hrovat Kuhar, ravnateljica)
3. razred
11. 9. 2018 1800 predstavitev šolskega leta 2018/2019, plavalni tečaj (razredniki)
5. 2. 2019 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
26. 3. 2019 1700 nadarjeni učenci, NIZ (Eva Hrovat Kuhar, ravnateljica)
4. razred
10. 9. 2018 1800 predstavitev šolskega leta 2018/2019 (razredniki)
4. 2. 2019 1800 delo v oddelku (razredniki)
27. 3. 2019 1800 zobna preventiva (Sonja Pajntar)
3. 6. 2019 1800 šola v naravi (Boštjan Martinčič)
5. razred
10. 9. 2018 1800 predstavitev šolskega leta 2018/2019 (razredniki)
4. 2. 2019 1800 analiza dela v oddelku (razredniki)
15. 4. 2019 1800 Učenje učenja (Urša Špeh in razredniki)
6. razred
10. 9. 2018 1700 predstavitev šolskega leta 2018/2019 in pedagoškega zbora, sistema odstranjenega učenca, zimska šola v naravi, predavanje o cepljenju HPV (ravnateljica, Florijan Ambrožič, dr. Džaić)
5. 2. 2019 1800 analiza dela in aktualne vsebine (razredniki, Urša Špeh)
15. 4. 2019 1700 NPZ, aktualno (ravnateljica)
7. razred
17. 9. 2018 1700 predstavitev šolskega leta 2018/2019 (razredniki)
4. 2. 2019 1700 analiza dela v oddelku (razredniki)
16. 4. 2019 1700 aktualne vsebine in predavanje dr. Džaićeve
8. razred
17. 9. 2018 1700 predstavitev šolskega leta 2018/2019 (razredniki)
6. 2. 2019 1700 analiza dela v oddelku (razredniki)
16. 4. 2019 1800 predavanje za starše: Odraščanje (zunanji izvajalec ali Bojana Breznikar)
9. razred
17. 9. 2018 1800 predstavitev šolskega leta  2018/2019, karierna orientacija (razredniki, Bojana Breznikar)
6. 2. 2019 1800 analiza dela v oddelku, informativni dan (razredniki, Bojana Breznikar)
23. 4. 2019 1700 zaključek šolanja (razredniki)