OBVESTILO – BODOČI 1. RAZRED

Spoštovani starši naših bodočih prvarjev,

zaradi trenutne situacije vas ne moremo povabiti v šolo na skupno srečanje.  Zato vam na ta način posredujemo informacije, ki bi vam jih želeli posredovati. V prilogah, ki ste jih prejeli z navadno pošto boste našli, kar mislimo, da trenutno potrebujete ob pripravah na septembrski vstop v 1. razred in kar potrebujemo mi za vstop vašega otroka v našo šolo ter pripravo novega šolskega leta.

V šolskem letu 2020/21 bodo v 1. razredu predvidoma naslednje učiteljice in vzgojiteljice:

 • Učiteljice: Suzana Bernetič, Eva Božič, Polona Kogej, Maja Stare Mihelič
 • Podružnična OŠ Laze: Iris Cepič
 • Vzgojiteljice oz. druge učiteljice v 1. razredu: Agata Smrekar, Simona Nagode
 • Neobvezni izbirni predmet angleščina (NIP TJA): Nina Rožmanec

Prijavnico za neobvezni izbirni predmet angleščina  – prijavnica NIP 1.r  nujno potrebujemo od vas. Izpolnjeno  prijavnico vrnite v šolo do 19. junija 2020  (po pošti, navadni ali elektronski: fani.sega@8talcev.si, ali jo v tajništvo šole prinesejo sorojenci, ki so že v šoli).

NIP TJA 1.r je neobvezni izbirni predmet, ki pa s  prijavo postane obvezen in učenci so ocenjeni. Predlagamo, da dobro premislite o zmožnostih in interesih vašega otroka, preden ga vpišete na dodatni dve uri pouka.

 

Šolski dan v prvem razredu – časovnica:

 • ob 6.00 je že možnost jutranjega varstva (JUV)
 • 7.30 – 8.15 neobvezni izbirni predmet angleščina
 • 8.20 – 11.55 pouk (učenci, ki niso v jutranjem varstvu, naj v šolo prihajajo vsaj 5 min pred začetkom pouka)
 • 11.55 – 16.30 podaljšano bivanje (OPB)
 • POŠ Laze pouk 8.00 – 11.30
 • POŠ Laze OPB 11.35 – 15.50

 

Kako v šolo:

 • Polnoletna oseba pripelje in odpelje otroka v oz. iz šole. Izjemoma so spremljevalci lahko otroci, starejši od 10 let, če to dovolijo starši (pooblastilo dobite v šoli). (Zakon o varnosti v cestnem prometu).
 • Otroka morate osebno predati učiteljici. Prav tako poskrbite, da so učitelji seznanjeni o odhodu, da se otrok poslovi.
 • V 1. in 2. razredu mora otrok obvezno nositi rumeno rutko na poti v ali iz šole, rutke prejmejo prvi šolski dan. (Zakon o varnosti v cestnem prometu)

 

Šolska prehrana

 • 7.00 zajtrk; kruh in čaj, ni plačljiv  (za JUV)
 • 9.00 šolska malica (obvezna za vse)
 • 11.55 kosilo (obvezno za učence, vključene v OPB)
 • 15.00 malica (za učence, ki so še v OPB)

V povezavi –  prijavnica PREHRANA je obrazec za prijavo na prehrano, ki ga nujno potrebujemo od vas. Izpolnjenega  vrnite v šolo do 19. junija 2020  (po pošti, navadni ali elektronski, ali jo v tajništvo šole prinesejo sorojenci, ki so že v šoli).

Pošiljamo vam tudi soglasje za SEPA direktno obremenitev za plačilo preko trajnika, vloga za račune po emailu (zelo priporočamo), izjava o načinu prejemanja računov (če je več otrok iste družine na naši šoli). Prosimo vas, da tudi te priloge, v kolikor se zanje odločite, pravilno izpolnjene vrnete do 19. junija 2020.

Na naslov vodje šolske prehrane : petra.fefer@guest.arnes.si pišite, če želite:

 • vegetarijansko prehrano ali prehrano brez svinjine (prehrana z doplačilom),
 • dietno prehrano (velja s potrdilom osebnega zdravnika).

 

Šolski pripomočki in potrebščine

Podrobnejša predstavitev le teh je na voljo tukaj v obliki slikovnega gradiva –

Šolski pripomočki za 1.r

 

Razno

 • Seznami učencev po oddelkih bodo objavljeni v avli šole v četrtek, 27. 8. 2020.
 • Prvi šolski dan bo v torek, 1. 9. 2020, predvidoma v športni dvorani, otroci konec avgusta dobijo vabilo.
 • Roditeljski sestanek bo že prve tedne v septembru, pol ure prej tudi za starše otrok vključenih v OPB.
 • Če se vam porajajo tehtna vprašanja, zadrege, lahko kontaktirate pomočnico ravnateljice Fani Šega na e-pošto; fani.sega@8talcev.si

 

PONOVNO POVEZAVE DO PRILOG:

 

Se vidimo jeseni.

Fani Šega – pomočnica ravnateljice ter učiteljice in vzgojiteljice 1. razredov

Logatec, 5. 6. 2020

 
 

Več prispevkov iz Obvestila