Napovednik

Operativni načrt dela za tekoči mesec:

SEPTEMBER 2018

1. TEDEN
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota 1.9.
nedelja 2.9.
2. TEDEN
ponedeljek 3.9.
 • 8.20 začetek pouka
 • 9.00 sprejem prvošolčkov
 • 9.30 sprejem prvošolčkov na POŠ Laze
torek 4.9.
sreda 5.9.
 • obisk župana na POŠ Laze
 • ŠD Pohod za ŠZ Krpan – Zaplana, 4.razredi (Tanja Smrtnik)
četrtek 6.9.
 •  roditeljski sestanek 1. razred: 17:00 (predstavitev šolskega leta-razredniki)
petek 7.9.
 •  11.00 do 15.00 predstavitev tabornikov na šolskem dvorišču
sobota 8.9.
nedelja 9.9.
3. TEDEN
ponedeljek 10.9.
 • Literarna delavnica Enajsta šola danes ob 17.00, JSKD (za 7., 8., 9. r.)
 •  roditeljski sestanek 4. razred: 18:00 (predstavitev šolskega leta-razredniki)
 • roditeljski sestanek 5. razred: 18:00 (predstavitev šolskega leta-razredniki)
 • roditeljski sestanek 6. razred: 17:00 (predstavitev šolskega leta, pedagoškega zbora, sistem odstranjenega učenca, zimska šola v naravi, predavanje o cepljenju HPV: razredniki, ravnateljica, F. Ambrožič, dr. Džaić)
 • roditeljski sestanek na POŠ Laze (1., 2. razred ob 17.00, OPB ob 17.30, 3., 4. razred ob 17.45)
 • Delavnica za mlade literate in mentorje; ob 17h; JSKD
torek 11.9.
 •  roditeljski sestanek 2. razred: 17:00 (predstavitev šolskega leta-razredniki)
 • roditeljski sestanek 3. razred: 18:00 (predstavitev šolskega leta, plavalni tečaj-razredniki)
 • ŠD POHOD 6., 7., 8. in 9. razred
sreda 12.9. ·         Okrogla miza, Beremo skupaj, Simona  Kavčič
četrtek 13.9.
petek 14.9.
sobota 15.9.
nedelja 16.9.
4. TEDEN
ponedeljek 17.9.
 •  roditeljski sestanek 7. razred: 17:00 (predstavitev šolskega leta-razredniki)
 • roditeljski sestanek 8. razred: 17:00 (predstavitev šolskega leta-razredniki)
 • roditeljski sestanek 9. razred: 18:00 (predstavitev šolskega leta, karierna orientacija: razredniki in B. Breznikar)
 • ŠD Plavanje za POŠ Laze (3. in 4. razred); sodelovanje z matično šolo (Martina L.)
 • ŠD Plavanje 3. A, C (Martina L.)
 • Teden mobilnosti
torek 18.9.
 • KD Rastem s knjigo – 7. a (Janja Pavlič)
 • Teden mobilnosti
 • ŠD Plavanje 3. B, D (Martina L.)
sreda 19.9.
 • Teden mobilnosti
 • pedagoška konferenca – sprejem LDN;
četrtek 20.9.
 • KD Rastem s knjigo – 7. b (Janja Pavlič)
 • Teden mobilnosti
petek 21.9.
 •  Teden mobilnosti, dan brez avtomobila
sobota 22.9.
 • delovna sobota (ponedeljkov urnik oz. dnevi dejavnosti)
 • 3.r – Pohod na Planinsko goro (za Zlati sonček) (Polonca K.)
 • 1.r ŠD pohod okoli Sekirice za Zlati sonček (Eva Božič)
 • 5.r ŠD pohod na Planino nad Vrhniko ( Anita Garafolj )
nedelja 23.9.
5. TEDEN TEDEN JEZIKOV (JeŠt)
ponedeljek 24.9.
 • Letna šola v naravi – Žusterna
torek 25.9.
 • Letna šola v naravi – Žusterna
 • KD Rastem s knjigo – 7. c (Janja Pavlič)
 • Otvoritev jezikovnega kotička v avli (B.Breznikar in JeŠt)
 • svet staršev ob 18.00
sreda 26.9.
 • Letna šola v naravi – Žusterna
 • Evropski dan jezikov
četrtek 27.9.
 • Letna šola v naravi – Žusterna
petek 28.9.
 • Letna šola v naravi – Žusterna
 • ND-GOZD, 7.a in c razred. Srednja gozdarska šola, Postojna ( I.Robek )
 • svet šole
sobota 29.9.
 • Logaški tek, NIPŠ 4, 5, 6. r, ŠZZ,ŠSP, IŠP
nedelja 30.9.

 
OPERATIVNI NAČRT JUNIJ 2018

 SESTANKI STROKOVNIH SKUPIN – PREDAJA UR UČNE POMOČI, 
JUNIJ DO 24.6.  PREGLED PRILAGODITEV!
1. TEDEN    
petek 1.6. ·         ŠD 1.r: Pohod čez Blekovske gmajne (S. Nagode)
sobota 2.6.
nedelja 3.6.
2. TEDEN
ponedeljek 4.6.
 • ŠD 2.r: Gradišnica (P.Kogej)
torek 5.6.
 • sestanek JeŠT v uč. 21, ob 7.30
 • Prireditev v Tivoliju – zobki (4. a + POŠ Laze)
sreda 6.6.
 • TD 5. r: Jumicar ( A. P. Vavken)
 • MI/Tehnike svetovalnega razgovora – nadaljevalna sk. (B. Breznikar), ob 14.45
 • TD 4. r:  Elektrika – svetilnik (S. Kavčič)
 • 9. r: vračanje učbenikov v učbeniški sklad
četrtek 7.6.
 • Ekskurzija 7. r: Dolenjska  ( J. Brenčič, M. Grbec Švajncer)
 • Ekskurzija 8. r:  Štajerska ( A.L. Berro, S. Šorli)
 • DOBRODELNI KONCERT
petek 8.6.
 • KD 5. r: Gledališka predstava (A. Požarnik Vavken)
 • zbiralna akcija plastičnih pokrovčkov (PO MALICI)
 • KD 7. r: Antika-Vrhnika (M. Grbec Švajncer, A. Lepoša Berro)
 • ND 1.r: Sile in gibanje (S. Bernetič)
 • zaključene ocene v 9. razredu
sobota 9.6.
nedelja 10.6.
3. TEDEN
ponedeljek 11.6.
 • ocenjevalna konferenca 9. r,  ob 13. 40
 • Župančičeva frulica – finale v Črnomlju (Š. Voljč)
 • 9. r: Ogled razstave v Centru vojnih veteranov, po glavnem odmoru (M. Grbec Švajncer)
 • TD 7. r: Ploščine večkotnikov (A. Peteh)
 • Tivolska majica-grafična delavnica, izbirni predmet LS (U. Župec Mele)
 • zadnji dan za mentorje ID, da označijo 70% prisotnost učencev
torek 12.6.
 • sestanek vodij aktivov (7.30 do 8.10)
 • ŠD 9. r: Mnogoboj
 • roditeljski sestanek za bodoči 1. r , ob 17.00 v jedilnici
 • roditeljski sestanek 4. r: Šola v naravi, ob 18.30 v jedilnici (B. Martinčič)
 • Tivolska majica-grafična delavnica, izbirni predmet LS (U. Župec Mele)
sreda 13.6.
 • Zaključni izlet 9. r
 • ND 1. r: Snovi (M. Tekavčič)
 • KD 6. r: Cankarjeva Vrhnika  (S. Šorli in razredniki)
 • začetek vračanja učbenikov v učbeniški sklad po razporedu 2.- 8. r
četrtek 14.6.
 • PREDAVANJE USTNE HIGIENIČARKE ZA 6. -9. RAZ. (učenci morajo imeti s seboj ŠČETKE!): 8.20 7.a, 8.40 7.b, 9.10 7.c, 9.30 6.c, 10.20 9.a in 9.b v jedilnici, 10.40 8.a, 11.10 8.c, 11.30 8.b, 12.00 6.a, 12.20 6.b
 • 1.-5. šu: Delavnice 9. razred (koordinira B. Breznikar)
 • svet staršev, ob 18.00 v  zbornici
petek 15.6.
 • TD 9. r:  priprava valete (A. Lepoša Berro, B. Šprajc, U. Župec Mele, M. Pišlar, A. Garafolj)
 •  9. r: Valeta, ob 18.00
 • Ekskurzija 2. r
sobota 16.6.
nedelja 17.6.
4. TEDEN
ponedeljek 18.6.
 • TD 2.r: Izdelajmo igračo (M. Jereb)
torek 19.6.
 • ocenjevalna konferenca  1. – 3. r, ob 12.45
 •  PRAZNITEV ŠOLE
sreda 20.6.
 • ocenjevalna konferenca:

– 4., 5. raz. in učitelji GUM, LUM, ŠPO, GOS, TJA ter bodoči razredniki 6. r, ob 13.40- 6., 7., 8. r ob 14.30

 • ŠD 4.r : Spoznavanje novih športov (Š. Voljč)
 • ND 7. r: Hrana in zdravje (P. Fefer)
četrtek 21.6.
 • ŠD 1.r : Športne igre na igrišču (F. Šega)
 • ekskurzija 4. r : Laze
 • ŠD 6. – 8. r : alternativni športni dan
petek 22.6. ·         dan državnosti in zaključek pouka
sobota 23.6.
nedelja 24.6.

 

Vodne igre v podaljšanem bivanju – glede na vreme (OPB)

 

 


OPERATIVNI NAČRT MAJ 2018

1. TEDEN    
torek 1.5.
 •  praznik dela
sreda 2.5.
 •  praznik dela
četrtek 3.5.
 •  TD 1.r: Izdelovanje družabnih iger iz odpadni materialov (M. Stare Mihelič)
petek 4.5.
 •  TD 6. b: Obdelava podatkov (R. Štemberger, A. Peteh), ob 10.00
 •  ND 6. a: Travnik in metode geografskega r. (I. Robek in A. Lepoša Berro), ob 10.00
 • TD 6. c: Mostovi (E. Žabkar, J.Vesel), ob 10.00
 • ND 9. a in 9. b: Raziskovanje krasa – Rakov Škocjan (M. Nagode, Ž. Vengust, K. Primožič, B. Breznikar)
 • NPZ SLJ, 6. in 9. r, od 8.30 do 9.30
 • učenci 6. in 9. r po NPZ malicajo v jedilnici
 • učenci 8. r začnejo s poukom ob 10.20
sobota 5.5.
nedelja 6.5.
2. TEDEN    
ponedeljek 7.5.
 • TD 6. c: Obdelava podatkov (R. Štemberger, A. Peteh), ob 10.00
 •  ND 6.b: Travnik in metode geografskega r. (I. Robek in A. Lepoša Berro), ob 10.00
 • TD 6. a: Most (B. Žabkar, J. Vesel), ob 10.00
 • ND 9. a: Živila (P. Fefer, Ž. Vengust), ob 10.00
 • KD 9. b: Vojni Muzej (M. Grbec Švajncer), ob 10.00
 • NPZ MAT, 6. in 9. r, od 8.30 do 9.30
 • učenci 6. in 9. r po NPZ malicajo v jedilnici
 • učenci 8. r začnejo s poukom ob 10.20
 • rolanje (1. razred)
 • 14.30: MI/Intervizijsko srečanje (B. Breznikar)
torek 8.5.
 •  sestanek JeŠT v uč. 21, ob 7.30
 • rolanje (1.razred)
sreda 9.5.
 • TD 6. a :Obdelava podatkov (R. Štemberger, A. Peteh), ob 10.00
 • ND  6.c: Travnik in metode geografksega r. (Ida R. in Alenka L.B), ob 10.00
 • TD 6. b: Most (B. Žabkar, M. Pišlar), ob 10.00
 • KD 9. a: Vojni muzej (M. Grbec Švajncer), ob 10.00
 • ND 9. b: Živila (P. Fefer, Ž. Vengust), ob 10.00
 • NPZ TJA, 6. in 9. r, od 8.30 do 9.30
 • učenci 6. in 9. r po NPZ malicajo v jedilnici
 • učenci 8. r začnejo s poukom ob 10.20
 • rolanje (1.razred)
 • ND  2. r : Človek
četrtek 10.5.
 • predstavitev GŠ za 1., 2., 3. raz.
 •  ND 6.r: ZOO Ljubljana ( I. Robek in razredniki)
 • rolanje (1.razred)
petek 11.5.
 •  rolanje (1.razred)
 • ŠD 4. r: Kros in tek trojk ( F. Ambrožič) – odvisno od vremena
 • ND 8.r: Človeško telo (Ž. Vengust, I. Robek in ???. ter ZD Logatec)
sobota 12.5.
nedelja 13.5.
3. TEDEN    
ponedeljek 14.5.
 •  Govorilne ure od 5.  do 9. razreda, 17.00-19.00
 • srečanje mladih raziskovalcev
 • rolanje (1.razred)
torek 15.5.
 •  sestanek vodij aktivov ob 7.15
 • KD 8. in 9. r: ( po 2. šolski uri) SNG Drama – Županova Micka, prvi dve uri priprave na predstavo (cel dan dejavnosti)
 • fotografiranje generacije 9. r, ob 8.20
 • fotografiranje Laze ob 10.00
 • govorilne ure 1. – 4. raz.
 • rolanje (1.razred)
sreda 16.5.
 •  Obeležitev svetovnega dneva čebel in obisk članov mreže Zdravih šol (aktiv eko in zdrava šola)
 • rolanje (1.razred)
 • 14.45: MI/Tehnike svetovalnega razgovora – nadaljevalna sk. (B. Breznikar)
četrtek 17.5.
 •  regijsko srečanje JeŠT (U. Peršin Mazi in JeŠT), ob 15.00
 • rolanje (1.razred)
 • Frankofonski dan (K. Primožič)
petek 18.5.
 •  področno tekmovanje rokomet – učenke in učenci 2005 in ml.
 • rolanje (1.razred)
sobota 19.5.
nedelja 20.5.
4. TEDEN    
ponedeljek 21.5.
 • pedagoška konferenca PS (14.30)
 • zbiralna akcija odpadnega papirja od 13.45 do 17.45 (9. r – tehtanje)
torek 22.5.
 •  KD 1. r: Srečanje z umetnikom (M. Istenič)
 • 10.00 baletna predstava GŠ, Narodni dom (1., 2., 3. raz.)
 • TD 4. r: Vodno kolo (S. Kavčič)
 • zbiralna akcija odpadnega papirja od 7.30 do 8.15 in od 13.45 do 17.45 – tehtanje
sreda 23.5.
 •  pedagoška konferenca RS (13.40)
 • ekskurzija ŽČZ, RDK, DOD Geo in Zgo, N2I: Oglej, Gradež, Trst, Miramar (J. Jureš, A. Lepoša Berro, M. Grbec Švajncer, J. Brenčič)
 • zbiralna akcija odpadnega papirja od 7.30 do 10.00 – BREZ TEHTANJA
četrtek 24.5.
petek 25.5.
sobota 26.5.
nedelja 27.5.
5. TEDEN    
ponedeljek 28.5.
 •  Ekskurzija 1.r ( A. Smrekar)
torek 29.5.
 •  7. 15 pedagoška konferenca : operativni plan, ob 7.15
sreda 30.5.
 •  ND 2. r: Snovi
 • 14.45: MI/Tehnike svetovalnega razgovora – nadaljevalna sk. (B. Breznikar)
četrtek 31.5.

 

 

 

 

 OPERATIVNI NAČRT APRIL 2018

mesec zdravja in ekologije, mesec testiranja SLO FIT šolar

1. TEDEN    
ponedeljek 2.4.
 •  Velikonočni ponedeljek
torek 3.4.
 •  Plavalni tečaj 3.b in 3.c
sreda 4.4.
 •  Vzgoja za zdravje 3. r (1., 2., 3., 4. ura)
 • Plavalni tečaj 3.b in 3.c
 • KD 1. r: Kamišibaj
četrtek 5.4.
 •  1. c sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled, ob 8.00
 • Plavalni tečaj 3.b in 3.c
petek 6.4.
 • Treking ŠSP in ŠZZ
 • Plavalni tečaj 3.b in 3.c
 • Regijsko tekmovanje KTO na OŠ Danile Lokar Ajdovščina (J. Vesel)
sobota 7.4.
 •  Treking ŠSP in ŠZZ
 • Matematični tabor (B. Žabkar)
nedelja 8.4. ·         Matematični tabor ( B. Žabkar )
2. TEDEN    
ponedeljek 9.4.
 •  Roditeljski sestanek 7. r: Predavanje dr. Đaić, ob 17.00
 • Plavalni tečaj 3.c in 3.b
torek 10.4.
 • Roditeljski sestanek 2. r : Protokol ob sumu nasilja, razvojne značilnosti osemletnika ( E. H. Kuhar, ravnateljica), ob 17.00
 • Roditeljski sestanek 8. r: Predavanje za starše ( zunanji izvajalec ali B. Breznikar) ob 18.00
 • 7.30 sestanek JeŠT v uč. 21
 • Plavalni tečaj 3.c in 3.b
 • Odbojka finale državnega prvenstva – učenke
 • ND 4. d :Tekočine in trdne snovi
sreda 11.4.
 • Vzgoja za zdravje, 3. r (1., 2., 3., 4. ura)
 •  Državno tekmovanje Vesela šola (J. Cempre)
 • TD 8. r:  Bistra (dnevi merosloja, pogoni) ob 7. 30  (J. Vesel)
 • Plavalni tečaj 3.c in 3.b
 • ND 4. a: Tekočine in trdne snovi
četrtek 12.4.
 •  50. pevska revija OPZ in MPZ – Jožefova dvorana  (J. Cempre in M. Istenič)
 • Plavalni tečaj 3.c in 3.b
 • ND 4. b: Tekočine in trdne snovi
petek 13.4.
 •  Državno tekmovanje iz znanja geografije
 • Plavalni tečaj 3.c in 3.b
 • ND 4. c: Tekočine in trdne snovi
sobota 14.4.
 •  Državno tekmovanje iz znanja fizike
nedelja 15.4.
3. TEDEN
ponedeljek 16.4.
 • Roditeljski sestanek  5. r: Aktualna vsebina, ob 18.00
 • ND in odprti dan za starše  5. r: Raziskovanje kraškega podzemlja -Škocjanske jame ( A. Garafolj)
 •  Roditeljski sestanek  6.r:  NPZ, aktualno (ravnateljica) ob 17.00
 • Plavalni tečaj 3.a in 3.d
torek 17.4.
 •  7. 15 sestanek vodij aktivov
 • Plavalni tečaj 3.a in 3.d
 • Knjižni kviz 2., 4., in 5. raz. (U. Peršin Mazi)
sreda 18.4.
 • Pedagoška konferenca (14. 40)
 • Plavalni tečaj 3.a in 3.d
četrtek 19.4.
 • KD 4. r: Kamišibaj (S. Kavčič)

·         Plavalni tečaj 3.a in 3.d

petek 20.4.
 • Vzgoja za zdravje, 9. a (1., 2. ura)
 •  Enodnevni tabor za učence z DSP (Z. L. Sedej, J. Vipavc)
 • Plavalni tečaj 3.a in 3.d
 • Cvetlična tržnica OPB (V.  Šošter., P. Rančov)
sobota 21.4.
 •  Državno tekmovanje iz znanja matematike
nedelja 22.4.
4. TEDEN
ponedeljek 23.4.
 • Roditeljski sestanek 9. r: Zaključek šolanja, ob 17.00
 • Plavalni tečaj 3.a in 3.d
torek 24.4.
 •  7.15 pedagoška konferenca : operativni plan
 • Plavalni tečaj 3.a in 3.d
 • Ekskurzija Primorska 6.r (A. Lepoša Berro, J. Cempre, I. Robek in razredniki)
sreda 25.4.
 • Vzgoja za zdravje, 9. b (1., 2. ura)
 • Plavalni tečaj 3.a in 3.d
 • Delavnice za bodoče prvošolce, ob 17.00 (A. Smrekar)
četrtek 26.4. ·         TD 2.r: Naredimo leseni zabojček (M. Tomazin)·         Plavalni tečaj 3.a in 3.d

 • ŠD 4. r:  Kros in tek trojk ( Martinčič B.)
petek 27.4.
 •  Dan upora proti okupatorju
sobota 28.4.
nedelja 29.4.
5. TEDEN
ponedeljek 30.4.
 •  Prvomajske počitnice

 

 

 

 


OPERATIVNI NAČRT MAREC 2018

1. TEDEN    
ponedeljek  26. 2.
torek  27.2.
 •  Izredni roditeljski sestanek 6. b, ob 17.00
 • Pedagoška konferenca, ob 7.15
sreda  28. 2.
četrtek 1.3.
 •  3. b sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled, ob 8.00
 •  CŠOD Jurček: 2. a, d + POŠ Laze
petek 2.3.
 •  CŠOD Jurček: 2. a, d + POŠ Laze
sobota 3.3.
nedelja 4.3.
2. TEDEN    
ponedeljek 5.3.
 •    KD 3. r: Ogled filmske predstave – Kinobalon (M. Leskovec)
 • Plavalno opismenjevanje,1.a in Laze, GRC Zapolje od  13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, B. Martinčič)
torek 6.3.
 •  Sestanek JeŠT v uč. 21, ob 7.30 (U. Peršin Mazi)
 • Plavalno opismenjevanje,1.a in Laze, GRC Zapolje od  13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, B. Martinčič)
 • Sestanek razvojnega tima Podjetnost: M. Grbec Švajncer, K. Primožič, M. Pišlar, K. Cunder, S. Šorli; 6. in 7. šolska ura v učilnici 24
sreda 7.3.
 •  Regijsko tekmovanje iz znanja geografije
 • TSV od 16.oo do 18.15
 • Plavalno opismenjevanje,1.a in Laze, GRC Zapolje od  13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, B. Martinčič)
četrtek 8.3.
 •  3. c sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled, ob 8.00
 • Plavalno opismenjevanje,1.a in Laze, GRC Zapolje od  13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, B. Martinčič))
 • Svet šole, ob 19.00
petek 9.3.
 •  Plavalno opismenjevanje,1.a in Laze, GRC Zapolje od  13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, B. Martinčič)
 • Medobčinski parlament (M.  Grbec Švajncer)
sobota 10.3.
 •  Državno tekmovanje iz znanja slovenščine
 • Gregorjev sejem: nastop učencev 4. razredov (K. Osredkar in M. Istenič)
nedelja 11.3.
3. TEDEN    
ponedeljek 12.3.
 •  Odbojka učenke – polfinale državnega tekmovanja
 • Plavalno opismenjevanje 1.b, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, Z. Lukan Sedej)
torek 13.3.
 •  GU 3. razred
 • Usklajevanje domačega branja, ob 7.30 v uč. 21 (U. Peršin Mazi)
 • Plavalno opismenjevanje 1.b, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, Z. Lukan Sedej)
 • ŠD 9. r: Ples
 • KD 7. r: Koncert in obisk Narodne galerije (U. Župec Mele in M. Istenič)
sreda 14.3.
 • STAVKA!!!
 • Šolsko tekmovanje Vesela šola (J. Cempre)
 • ND 2.a, b: Etnografski muzej (D. Flerin Martinčič)
 • TSV od 16.oo do 18.15
 • Plavalno opismenjevanje 1.b, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, Z. Lukan Sedej)
četrtek 15.3.
 •  Šolsko tekmovanje iz matematike (R. Štemberger, učitelji od 1. do 5. razreda)
 • 3. d sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled, ob 8.00
 • ND 2.c, d: Etnografski muzej  (D. Flerin Martinčič)
 • Plavalno opismenjevanje 1.b, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, Z. Lukan Sedej)
petek 16.3.
 • Plavalno opismenjevanje 1.b, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, A. Smrekar, Z. Lukan Sedej)
 • Področno tekmovanje iz fizike
sobota 17.3.
 •  Državno tekmovanje iz znanja zgodovine
nedelja 18.3.
4. TEDEN    
ponedeljek 19.3.
 •  Govorilne ure od 5. do 9. razreda, 17.00-19.00
 • Plavalno opismenjevanje 1.c, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, Š. Tomažinčič, U. Špeh)
torek 20.3.
 • Govorilne ure 1., 2., 4. raz.
 •  Roditeljski sestanek 3. r: nadarjeni učenci- E. H. Kuhar, NIZ – ravnateljica, plavalni tečaj, ob 17.00
 •  TJA državno tekmovanje 9.r, ob 14.00
 • Plavalno opismenjevanje 1.c, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, Š. Tomažinčič, U. Špeh)
sreda 21.3.
 • Pedagoška konferenca ob 14. 40
 • 2. a, b: Vzgoja za zdravje (1., 2.,  3., 4. ura)
 • Fotografiranje od 1. do 4. razreda, ob 8.20
 • ND 7.r: Prirodoslovni in Narodni muzej v Ljubljani.
 • Plavalno opismenjevanje 1.c, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, Š. Tomažinčič, U. Špeh)
četrtek 22.3.
 •  Fotografiranje od 5. do 9. razreda, ob 8.20
 • 1. a sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled, ob 8.00
 • Plavalno opismenjevanje 1.c, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, Š. Tomažinčič, U. Špeh)
petek 23.3.
 •  2. c, d : Vzgoja za zdravje (1. 2., 3., 4. ura)
 • ND 2.a, b: Etnografski muzej  (D. Flerin Martinčič) – če bo 14. 3. 2018 stavka!
 • Plavalno opismenjevanje 1.c, GRC Zapolje 13.00 – 15.40 (E. Božič, F. Ambrožič, Š. Tomažinčič, U. Špeh)
 • Državno tekmovanje iz francoščine
sobota 24.3.
 •  Državno tekmovanje iz znanja kemije
nedelja 25.3.
5. TEDEN    
ponedeljek 26.3.
 •  Usposabljanje merilne ekipe ŠVK 6.r, 7.r in 8.r ob 13.35 uri
torek 27.3.
 • Občni zbor sindikata za vse člane SVIZ ob 7.15 (Če bo 14. 3. stavka, bo OZ izpeljan na dan stavke.)
 •  Sestanek vodij aktivov
 • Oder mladih 2018; 9.45 do 10-15 (I. triletje), 10.30 do 11.00 (1. do 5. razred), 11.15 do 11.45 (od 4. do 6. razred)
 • Regijska predstavitev raziskovalnih nalog – OŠ Idrija (U. Špeh)
 • Pisane misli 2017/18: Steklena galerija ob 18.00, otvoritev razstave otroških ilustracij na literarno temo s priložnostno slovesnostjo ob 20-letnici dejavnosti (U. Župec Mele, S. Nagode, M. Herblan Gostiša)
sreda 28.3. ·         TSV od 16.oo do 18.15
četrtek 29.3.
 •  1. b sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled, ob 8.00
petek 30.3.
 •  Treking ŠSP, ŠZZ
sobota 31.3.
 •  Treking ŠSP, ŠZZ

 

 

 

 


OPERATIVNI NAČRT FEBRUAR 2018

1. TEDEN    
sreda
četrtek 1.2.
 •  Roditeljski sestanek 9. r:  analiza dela, informativni dan (B. Breznikar), ob 17.00
 • Regijsko tekmovanje iz znanja zgodovine, Idrija
 • 1. in 3. r LAZE sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled, ob 8.00
petek 2.2.
 •  KD 2. r :Srečanje z umetnikom  – Anja Štefan
sobota 3.2.
nedelja 4.2.
2. TEDEN    
ponedeljek 5.2.
 • Roditeljski sestanek 5. r: analiza dela v oddelku, ob 18.00
 • Roditeljski sestanek  6. r: analiza dela, ob 17.00
torek 6.2.
 • DAN VARNE RABE INTERNETA (B. Breznikar)
 • Roditeljski sestanek 1. r: analiza dela, branje in pisanje, ob 17.00
 • Roditeljski sestanek 2. r: analiza dela, CŠOD. ob 18.00
 • Roditeljski sestanek 3. r: analiza dela, ob 17.00
 • Roditeljski sestanek 8. r (Cempre, Brenčič, Šorli), ob 18.00
 • Roditeljski sestanek 7. r: analiza dela v razredu (razredniki), ob 17.00
 • Šolsko tekmovanje iz fizike
 • Proslava ob kulturnem prazniku, 6.- 9. r ob 10.40 v Narodnem domu (J. Brenčič. J. Cempre)
 • ššt ROKOMET učenci, ČF, Ajdovščina
 • Proslava ob kulturnem prazniku za 4. in 5. razred v avli športne dvorane (1. in 2. šol. ura)
sreda 7.2
 •  Proslava ob kulturnem prazniku v avli športne dvorane:  1.  šolska ura 1. r;  2. šolska ura 2. r;   3.šolska ura 3. r
 •  Šolski parlament, 3. šolska ura v zbornici
 • Šolsko tekmovanje iz francoščine (K. Primožič)
četrtek 8.2.
 •  slovenski kulturni praznik
petek 9.2.
 •  Informativni dan za 9. r
sobota 10.2.
nedelja 11.2.
3. TEDEN    
ponedeljek 12.2.
 •  Četrtfinalno državno tekmovanje v odbojki za deklice
 • KD 1. r: Lutkovna predstava (M. Stare Mihelič)
 •  Roditeljski sestanek 4. r: Analiza dela, zobna preventiva – S. Pajntar, ob 17.00
 • TD 4.d: Voziček s pogonom na gumo (K. Osredkar)
torek 13.2.
 • Sestanek pred stavko, 7.30 (I. Lipovec)
 •  TD 5. r: Jumicar ( A. P. Vavken)
 • pust
 • TD 4.c: Voziček s pogonom na gumo (K. Osredkar)
 • 13.00 – 16.00 pustno rajanje (OPB)
sreda 14.2.
 • STAVKA!!!
četrtek 15.2.
 •  3. a sistematski zdravniški in zobozdravniški pregled, ob 8.00- ND naše zdravje
 • Svet staršev ob 18.00
 • TD 4.b: Voziček s pogonom na gumo (K. Osredkar)
 • ŠD 7. do 9. r: Zimski športni dan ( Z. Dežman)
petek 16.2.
 •  TD 4.a: Voziček s pogonom na gumo (K. Osredkar)
 • Učenci izpraznijo garderobne omarice in jih pustijo odklenjene
sobota 17.2.
nedelja 18.2.
4. TEDEN    
ponedeljek 19.2.
 •  zimske počitnice
torek 20.2.
 •  zimske počitnice
sreda 21.2.
 •  zimske počitnice
četrtek 22.2.
 •  zimske počitnice
petek 23.2.
 •  zimske počitnice
sobota 24.2.
nedelja 25.2.
5. TEDEN    
ponedeljek 26.2.
 •  CŠOD Jurček – 2. b, c
torek 27.2.
 •   Pedagoška konferenca ob 7.15
 • CŠOD Jurček – 2. b, c
 • Svet šole ob 19.00
sreda 28.2.
 •  CŠOD Jurček – 2. b, c
 • CŠOD Jurček – 2. a, d + POŠ Laze

 OPERATIVNI NAČRT JANUAR 2018

 

1. TEDEN    
ponedeljek 1.1.
 •  novo leto
torek 2.1.
 •  novo leto
sreda 3.1.
četrtek 4.1.
petek 5.1.
 •  ŠD 7. -9. r: Zimski športni dan ( Z. Dežman)
sobota 6.1.
nedelja 7.1.
2. TEDEN    
ponedeljek 8.1.
 •  Govorilne ure od 5. do 9. razreda, 17.00-19.00
torek 9.1.
 •  Pedagoška konferenca ob 7. 15
sreda 10.1.
 •  Lopolis: O odsotnosti ter dnevih dejavnosti, 7. š. u. in ponovitev 8. š. u. (R. Štemberger)
četrtek 11.1.
 •  ŠD 5.r: Plavanje  ( A. Garafolj )
petek 12.1.
 •  Odbojka področno tekmovanje učenke in učenci  (športna dvorana in telovadnica cel dan)
 • Podjetnost – sestanek šolskega tima (K. Primožič, M. Grbec Švajncer, M. Pišlar, K. Cunder; S. Šorli) ob  7.30 v  učilnici 24
sobota 13.1.
nedelja 14.1.
3. TEDEN    
ponedeljek 15.1.
 •  Šolsko tekmovanje iz znanja kemije
 • Analiza zimske šole v naravi ob 7.30 v strokovni knjižnici
torek 16.1.
 •  Delovni čas učiteljev,  ob 7.15
 • Šolsko tekmovanje iz znanja geografije
sreda 17.1.
 • Zdravstvena vzgoja, 7.c , 4. in 5. ura
četrtek 18.1.
 •  Področno tekmovanje iz angleščine 9.r, ob 14.00
 • ND 4. a, b: Šolski muzej (T. Smrtnik)
petek 19.1.
 •  ND 4. c, d in POŠ Laze: Šolski muzej(T. Smrtnik)
 • Zbiralna akcija plastičnih pokrovčkov (po glavnem odmoru)
 • Nastop OPZ na počastitvi 10 obletnice društva za zdravilna zelišča Ognjič Logatec ob 18.00 v Narodnem domu
sobota 20.1.
nedelja 21.1.
4. TEDEN    
ponedeljek 22.1.
torek 23.1.
 •  Sestanek vodij aktivov ob 7. 15
sreda 24.1.
 •  Regijsko tekmovanje iz znanja slovenščine
 • Zdravstvena vzgoja, 7. b, 1. in 2. ura
četrtek 25.1.
petek 26.1. ·         najkasneje do 26.1. – OPP: sestanki strokovnih skupin (delna evalvacija)
sobota 27.1.
nedelja 28.1.
5. TEDEN    
ponedeljek 29.1.
torek 30.1.
 •  Ocenjevalna konferenca (1. do 5. r): 12.30  1.-3. raz., 14.00 1.-5. raz., 14.30 4. -5. raz.
sreda 31.1.
 •  Ocenjevalna konferenca 6. do 9. r, ob 14.00
 • Zdravstvena vzgoja, 7.a, 1. in 2. ura

 

 OPERATIVNI NAČRT DECEMBER 2017

1. TEDEN    
petek 1.12.
 •  6.b Vzgoja za zdravje (3., 4. ura)
 • Državno tekmovanje iz znanja biologije
sobota 2.12.
nedelja 3.12.
2. TEDEN    
ponedeljek 4.12.
 •  KD 2. r: Lutkovna predstava (M. Jereb)
 • OPB – Miklavževa stojnica
 • TD 5. r: Tehniški izdelek ( R. Meden )
torek 5.12.
 • 7.15 pedagoška konferenca
 • Šolsko tekmovanje iz znanja zgodovine
 • OPB – Miklavževa stojnica
sreda 6.12.
 • OPB – Miklavževa stojnica
 • TD 6. r: Krasitev šole ( U. Župec Mele)
 • TD 8.r : Večkotniki ( A. Peteh)
 • 1/2 finale področnega tekmovanj v košarki učenci (Postojna)
četrtek 7.12.
 • Medsebojno izobraževanje: Govorica telesa (M. Jereb), ob 7.15
 • Šolsko tekmovanje iz astronomije
 • 8. c – sistematični in zobozdravstveni pregled, ob 8.00
 • 1.r: Izredni roditeljski sestanek ob 17.00 (E. Hrovat Kuhar, učiteljice, vzgojiteljice)
petek 8.12. ·         TD 2. r: Izdelovanje okraskov in voščilnic (D. Flerin Martinčič)
sobota 9.12.
nedelja 10.12.
3. TEDEN    
ponedeljek 11.12.
torek 12.12.
 • Sestanek vodij aktivov
 • Šolsko tekmovanje iz znanja slovenščine
sreda 13.12.
 •  6.a Vzgoja za zdravje (3. 4. ura)
 •  ŠD 7.r , 8. r, 9.r : Zimski športni dan
 • Finale področnega tekmovanja v košarki
četrtek 14.12.
 • Medsebojno izobraževanje: Govorica telesa (M. Jereb) ob 7.15
 • Praznično popoldne ob 17.00 (A. Smrekar)
petek 15.12.
 •  6.c Vzgoja za zdravje (3., 4. ura)
sobota 16.12.
nedelja 17.12.
4. TEDEN    
ponedeljek 18.12.
 • TD 4.a: Hišica iz kartona ( Š. Voljč )
 • Zimska šola v naravi 6. r
torek 19.12.
 • TD 4.b:  Hišica iz kartona ( Š. Voljč )
 • Zimska šola v naravi 6. r
sreda 20.12.
 • TD 4.c: Hišica iz kartona ( Š. Voljč )
 • Zimska šola v naravi 6. r
četrtek 21.12.
 • TD 4.d: Hišica iz kartona ( Š. Voljč)
 • Zimska šola v naravi 6. r
petek 22.12.
 • Obeležitev dneva samostojnosti in koncert Pihalnega orkestra Logatec ob 10.20 (vsi učenci) – M. Istenič
 • KD 2. r: Zvočna doživetja (M. Jereb)
 • KD  5. r: Ogled koncerta Pihalnega orkestra Logatec in obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti (A. P. Vavken)
 • Zimska šola v naravi 6. r
sobota 23.12.
nedelja 24.12.
5. TEDEN    
ponedeljek 25.12.
 •  božič
torek 26.12.
 •  dan samostojnosti in enotnosti
sreda 27.12.
 •  novoletne počitnice
četrtek 28.12.
 •  novoletne počitnice
petek 29.12.
 •  novoletne počitnice
sobota 30.12.
nedelja 31.12.

 OPERATIVNI NAČRT NOVEMBER 2017

1. TEDEN    
sreda 1.11.
 •  Dan spomina na mrtve
četrtek 2.11.
 •  Jesenske počitnice
petek 3.11.
 •  Jesenske počitnice
sobota 4.11.
nedelja 5.11.
2. TEDEN    
ponedeljek 6.11.
torek 7.11.
 •   Pedagoška konferenca, ob 7.15
sreda 8.11.
četrtek 9.11.
 •  6. b sistematični in zobozdravstveni pregled , ob 8.00
 • Aktiv 1. triletja v učilnici št. 7, ob 13.00
 • ND 3. r:  Kmetija
petek 10.11. ·         Podjetnost ( K. Cunder, S. Šorli na ZRSŠ)·         Oddelčna konferenca 9.b,  ob 7.30 v učilnici 23
sobota 11.11.
nedelja 12.11.
3. TEDEN    
ponedeljek 13.11.
 •  Govorilne ure od 5.do 9. razred, 17.00-19.00
 • KD 3.r: Narodna galerija
torek 14.11.
 •  Sestanek vodij aktivov, ob 7.15 v strokovni knjižnici
 • Podjetnost – razvojni tim šole (M. Pišlar, K. Primožič, M. Grbec Švajncer, S Šorli) ob 7.30 v učilnici 24
 • 1. šol. ura – realizacija 2. šolske ure po petkovem urniku
sreda 15.11.
 •  1.a: Vzgoja za zdravje (3., 4. šol. ura)
 • Šolsko tekmovanje TJA 9. r, ob 13.00 ( A. Erker)
 • Oddelčna konferenca, 6.c (svetovanje v zvezi s smernicami za delo z otrokom z izgubo sluha), ob 14.30
četrtek 16.11.
 •  Medsebojno izobraževanje: Govorica telesa (M. Jereb), ob 7.15
 • 6. c – sistematični in zobozdravstveni pregled, ob 8.00
 • KD 1.r: Kamišibaj (S. Nagode)
petek 17.11.
 •  ND 4.r: Zdrava prehrana (T. Smrtnik)
 • Tradicionalni slovenski zajtrk, 2. šolska ura ODS
sobota 18.11.
 •  Državno tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
nedelja 19.11.
4. TEDEN    
ponedeljek 20.11. ·         ŠD 3.r: Plešejo izbrane rajalne igre ter družabne, ljudske in otroške plese·         Meritve kakovosti zraka v 3. d (NIJZ)
torek 21.11.
 •  Sestanek delovne skupine: Delovni čas učiteljev, ob 7.15
 • KD 6.r: Mediji (M. Herblan Gostiša)
 • Meritve kakovosti zraka v 3. d (NIJZ)
sreda 22.11.
 •  Pedagoška konferenca: Predstavitev projektov JeŠT in Podjetnost, ob 14.30
 • TD 9.r: Ustvarjalne in steklopihaške delavnice.
 •  Obisk knjižnega sejma, učenci obveznega izbirnega predmeta LIK
 • Meritve kakovosti zraka v 3. d (NIJZ)
četrtek 23.11.
 • Medsebojno izobraževanje: Govorica telesa (M. Jereb), ob 7.15
 •  8. a – sistematični in zobozdravstveni pregled, ob 8.00
 • Meritve kakovosti zraka v 3. d (NIJZ)
petek 24. 11.
 • 1. b: Vzgoja za zdravje (3., 4. šol. ura)
 • Meritve kakovosti zraka v 3. d (NIJZ)
sobota 25. 11.
nedelja 26. 11.
5. TEDEN    
ponedeljek 27. 11.
torek 28. 11. ·         Sestanek vodij aktivov, ob 7.15 v strokovni knjižnici·         Govorilne ure od 1. do 4. razreda
sreda 29. 11. ·         1. c: Vzgoja za zdravje (3., 4. šol. ura)
četrtek 30. 11. ·         8. b – sistematični in zobozdravstveni pregled, ob 8.00

 


OPERATIVNI NAČRT OKTOBER 2017

nedelja 1.10.
2. TEDEN    TEDEN OTROKA
ponedeljek 2.10.
 •   Športne in ustvarjalne aktivnosti v tednu otroka v OPB (K. Kranjc, F. Ambrožič)
torek 3.10.
 • 7.15 pedagoška konferenca
 • KD 7. a: Rastem s knjigo (U. Peršin Mazi)
 • Športne in ustvarjalne aktivnosti v tednu otroka v OPB (K. Kranjc, F. Ambrožič)
sreda 4.10.
 •    EKSKURZIJA 9. r: Gorenjska in Posočje (A. Lepoša Berro, I. Lipovec, B. Kogoj Jaksetič, J. Cempre)
 • Športne in ustvarjalne aktivnosti v tednu otroka v OPB (K. Kranjc, F. Ambrožič)
četrtek 5.10.
 •  ŠD 2. c, d: Plavanje (D. F. Martinčič)
 • Šolsko tekmovanje RAZVEDRILNA MATEMATIKA (B. Žabkar)
 • Športne in ustvarjalne aktivnosti v tednu otroka v OBP (K. Kranjc, F. Ambrožič)
petek 6.10.
 • Tabor za nadarjene: Film, slika, beseda – CŠOD Rak (U. Špeh)
 • ŠD 2. a, b: Plavanje (D. F. Martinčič)
 • Športne in ustvarjalne aktivnosti v tednu otroka v OPB (K. Kranjc, F. Ambrožič)
sobota 7.10.
 • Logaški tek, vsi izbirni športni programi
 • Tabor za nadarjene: Film, slika, beseda – CŠOD Rak (U. Špeh)
nedelja 8.10.
 •  Tabor za nadarjene: Film, slika, beseda – CŠOD Rak (U. Špeh)
3. TEDEN    
ponedeljek 9.10. ·         KD 3.r: Dan v knjižnici
torek 10.10.
 •  sestanek delovne skupine za spremljavo sprememb KP o delovnem času učiteljev
 • KD 3.r: Dan v knjižnici
 • ŠD 4. r: Pohod na Zaplano  (T. Smrtnik) – v primeru dežja odpade in je pouk po urniku
sreda 11.10.
 •  Pedagoška konferenca: delovni čas učiteljev, ob 14.00
 • KD 3.r: Dan v knjižnici
četrtek 12.10.
 •  KD 3.r:  Dan v knjižnici
 • Finale državnega prvenstva v odbojki na mivki (Murska Sobota)
petek 13.10.
 •  šolsko tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni
sobota 14.10.
nedelja 15.10.
4. TEDEN    
ponedeljek 16.10.
 •  KD 6. r: Film, Cankarjev dom  (zavod Vizo, S. Šorli )
torek 17.10.
 •  7.15 sestanek vodij aktivov, strokovna knjižnica
 • govorilne ure od 1. do 4. razreda
 • Kros: ŠSP, ŠZZ, IŠP
sreda 18.10. ·         Državno tekmovanje iz Zlate kuhalnice, Kranjska Gora, (P. Fefer)
četrtek 19.10.
 •  6. a – sistematični in zobozdravstveni pregled, ob 8.00
 • ŠD 3. r: Pohod na Javornik
petek 20.10.
sobota 21.10.
 •  Državno tekmovanje iz logike (A. Peteh)
nedelja 22.10.
5. TEDEN    
ponedeljek 23.10.
torek 24.10.
sreda 25.10.
 •  šolsko tekmovanje iz znanja biologije
 • KD 8. r.: Kranj, Škofja Loka; Prešeren, Tavčar, Jenko (M. Herblan G.)
 • TD 1.r.: Arhitekturni detektiv
četrtek 26.10.
 • Le z drugimi smo, izobraževanje za kolektiv, 15.30 do 18. 45;
petek 27.10.
 • SUŠ – obeležitev spomina na mrtve, Horjul, 10.30, (SUŠ, deklamatorji)
 • Le z drugimi smo, izobraževanje za kolektiv, 15. 30 do 18. 45;
sobota 28.10.
 • Le z drugimi smo, 8.00 do 15.15;
 • Udeležba IP ŠSP,ŠZZ in IŠP Ljubljanski maraton
nedelja 29.10.
6. TEDEN
ponedeljek 30.10.
 •  jesenske počitnice
torek 31.10.
 •  dan reformacije

 September 2017

1. TEDEN
petek 1.9.
 •  Sprejem prvošolcev ob 10. uri (A. Smrekar)
 • začetek pouka ob 8.20 za učence 2. do 9. razreda
sobota 2.9.
nedelja 3.9.
2. TEDEN
poned. 4.9.
torek 5.9.
 •  Lopolis, ob 7.30 v računalniški učilnici (R. Štemberger)
 • Roditeljski sestanek 1.r,  ob 17.00 (1. aktiv)
sreda 6.9.
 •  ŠD  6. r – 9. r: Pohod – medpredmetna povezava (B. Šprajc)
četrtek 7.9.
petek 8.9.
 •  TD 7. r: Robotika, Ventilator in Načrtovanje izdelka iz US (J. Vesel)
sobota 9.9.
nedelja 10.9.
3. TEDEN
poned. 11.9.
 •  Roditeljski sestanek 5. r: predstavitev šolskega leta, ob 18.00
 •  Roditeljski sestanek 2. b:  Predstavitev šolskega leta 2017/2018, ob 18.00
 •  Roditeljski sestanek 4. r: Predstavitev šolskega leta, ob 17.00
 • Roditeljski sestanek 6. r : Predstavitev učiteljskega zbora , LDN, Zimska šola v naravi, ob 17.00
 •  TD 7. r: Robotika, Ventilator in Načrtovanje izdelka iz US (J. Vesel)
torek 12.9.
 • Sestanek vodij razrednih in predmetnih aktivov, ob 7.15 (strokovna knjižnica)
 • Roditeljski sestanek 3.r: Predstavitev šolskega leta 2017/18
 •  Roditeljski sestanek 2. a, 2. c, 2. d: Predstavitev šolskega leta 2017/2018, ob 17.00
 •  TD 7. r: Robotika, Ventilator in Načrtovanje izdelka iz US (J. Vesel)
sreda 13.9.
 •  KD 4.r. : Opera Pastir (Š. Voljč)
 • IP Kamišibaj, sestanek skupine, S. Kavčič, Sivec Marija, ZRSŠ, ob 14.00 v strokovni knjižnici
četrtek 14.9.
 •  IP Kamišibaj, Ljubljana, ZRSŠ, S. Kavčič
 • Literarna delavnica JSKD za zadnjo triado: Veliko potovanje ( slavistke); 17.00- 19.00
petek 15.9.
sobota 16.9.
 • ŠD 1. r: Pohod okoli Sekirice (M. Tekavčič)
 • ŠD 5. r: Pohod na Planino nad Vrhniko (A. Garafolj)
 • ŠD  6. r – 8. r: Kros, v okviru lokalne prireditve Logaški tek
 • 9. r:  Kros (realizacija ur ŠPO)
 • ŠD 4. r.: Pohod za ŠZ Krpan Zaplana (T. Smrtnik)
 • ŠD 3. r.: Pohod za Zlati sonček Javornik, (J. Bešvir)
 • ŠD 2. r.: Pohod za Zlati sonček Ravnik (M. Tomazin)

V PRIMERU DEŽJA BO POUK PO PONEDELJKOVEM URNIKU.

nedelja 17.9.
4. TEDEN
poned. 18.9.
 •  5. razred: Šola v naravi – Poreč (Špadići)
 • Roditeljski sestanek 7. r:  Predstavitev šol. leta  –  ob 18.00
torek 19.9.
 •  KD 7. b: Rastem s knjigo (U. Peršin Mazi)
 • ŠD 3.r:Plavanje v Zapolju; 2 oddelka (J. Bešvir)
 •  5. razred: Šola v naravi – Poreč (Špadići)
 • Roditeljski sestanek 8. r:  Predstavitev šolskega leta ( Cempre, Brenčič, Šorli); ob 17.00
 • Roditeljski sestanek 9. r:  Karierna orientacija (B. Breznikar), ob 18.00
sreda 20.9.
 •  ŠD 3.r:Plavanje v Zapolju; 2 oddelka (J. Bešvir)
 •  5. razred: Šola v naravi – Poreč (Špadići)
 • KD 8.a: Plečnikova Ljubljana (U. Župec Mele)
 • Pedagoška konferenca : Potrditev LDN in Vzgojnega načrta, od 14.00 do 16.30
četrtek 21.9.
 •  ŠD 4.a, 4.b.: Plavanje v Zapolju (K. Osredkar)
 •  5. razred: Šola v naravi – Poreč (Špadići)
 • KD 8.b: Plečnikova Ljubljana (U. Župec Mele)
petek 22.9.
 •  teden mobilnosti – 6.r kolesarjenje
 • ŠD 4.c, 4.d.: Plavanje v Zapolju (K. Osredkar)
 •  5. razred: Šola v naravi – Poreč (Špadići)
 • KD 8.c: Plečnikova Ljubljana (U. Župec Mele)
sobota 23.9.
nedelja 24.9.
5. TEDEN
poned. 25.9.
 •  zbiralna akcijam odpadnega papirja (od 13.30 do 17.30 – tehtanje)
torek 26.9.
 •  KD 7. c: Rastem s knjigo (U. Peršin Mazi)
 • Svet staršev, ob 18. uri
 • zbiralna akcija odpadnega papirja (od 7.30 do 8.15 in 0d 13.30 do 17.30 – tehtanje)
sreda 27.9.
 •  Male sive celice – regijsko tekmovanje, ob 14.00
 • zbiralna akcija odpadnega papirja (od 7.30 do 8.15- tehtanje, popoldan brez tehtanja)
četrtek 28.9.
 •  Šolsko izbirno tekmovanje iz logike, ob 13.00 ( A. Peteh)
 • Povsod najdeš človeka z velikim Č. O vrednotah staroselcev v Avstraliji in pokrajini Kowalib-Nubske gore, ob 14.00. (B. Pivk Križnar)
 • Svet šole, ob 19. uri
petek 29.9.
 •  zbiralna akcija plastičnih pokrovčkov (po malici!!)
sobota 30.9.

 OPERATIVNI NAČRT JUNIJ 2017

1. TEDEN    
četrtek 1.6.
petek 2.6.
 •  Obisk ustne higieničarke za 6., 7. raz. (1. ura 7.a in 7.b, 2. ura 6.a in 6.b, 3. ura 6.c in 7.c)
 • Vodne igre v OPB (izvedeno v primeru toplega vremena)
sobota 3.6.
nedelja 4.6.
2. TEDEN    
ponedeljek 5.6.
 • TD 4.r:  Vodno kolo ( T. Smrtnik)
 • Roditeljski sestanek za 5. r: Prehod v 6. razred (E. Hrovat Kuhar) ob 18.00
 • Roditeljski sestanek za 4. r: Letna šola v naravi (B. Martinčič in razredniki) ob 17.00
torek 6.6.
 • Ekskurzija 8. r: Štajerska (A. Lepoša Berro, B. Kogoj Jaksetič, S. Šorli)
 • IP Kamišibaj, 2.strokovno srečanje (ZRSŠ Marija Sivec, S. Kavčič, S. Nagode)
 • DN 7.r: Hrana in zdravje (P. Fefer)
 • Zbiralna akcija plastičnih pokrovčkov
sreda 7.6.
 • Ekskurzija 7. r: Dolenjska  (J. Brenčič, M. Grbec Švajncer)
 • Vračanje učbenikov za 9. razred
četrtek 8.6.
 • 1. skupni roditeljski sestanek za bodoči 1. razred, v jedilnici ob 17.00
 • KD 6.r: Cankarjeva Vrhnika  (S. Šorli in razredniki)
 • Koncert  v izvedbi ansambla Stopinje; NI umetnost, Otroška pevska zbora, Simona K., Marinka Istenič, 13.00 – 13.40
 • Zaključene ocene v 9. razredu, do 14.00
petek 9.6.
 • Ocenjevalna konferenca 9. razred, 13.30
 • ŠD 3. r: Pohod za Zlati sonček  (Javornik ali razgledna točka Hrušica)
 • Zadnji dan za vpis prisotnosti pri ID
 •  ŠD 4.r: Učenje novih športov ( S. Kavčič)
sobota 10.6.
nedelja 11.6.
3. TEDEN    
ponedeljek 12.6.
 • Ekskurzija 9. r : Gardaland
torek 13.6.
 • Delavnice za 9. r: Trezno o alkoholu (razredniki pripravljajo dokumentacijo)
 • ND 1. r: Snovi ( I. Cepič)
sreda 14.6.
 • TD 9. r: Priprava na valeto,
 •  Valeta ob 18.00 uri.
 • TD 4. r: Elektrika (S. Kavčič)
četrtek 15.6.
 •  9. razred – razdelitev spričeval.
 •  ŠD 1. r: Pohod čez Blekovske gmajne  (K. Osredkar)
 • KD 5. r: Gledališka predstava Emil in detektivi (A. Požarnik Vavken)
petek 16.6.
 •  Zaključna prireditev za OPB ob 14.00 v ŠD
 •  Ekskurzija 3. r:  Črni potok, reka Reka
 • Vračanje učbenikov za 6. razred
sobota 17.6.
nedelja 18.6.
4. TEDEN    
ponedeljek 19.6.
 • Vračanje učbenikov za 7. in 8. razred
 • Zaključene ocene od 1. do 3. razreda, do 14.00
torek 20.6.
 • Evakuacija šole
 • KD 7. r: Lanišče-Hrušica (A. Lepoša Berro, M. Grbec Švajncer, razredniki)
 • TD 8.r: Raketa (M. Pišlar, R. Štemberger), Kovine (J. Vesel, B. Žabkar)
 • Ocenjevalna konferenca 1. do 3. razred ob 12.45
 • Ekskurzija 4.r: Laze (A. Garafolj)
 • zaključene ocene od 4. do 8. razreda, do 14.00
sreda 21.6.
 • Ocenjevalna konferenca 4. do 8. razred ob 13.30
 •  ŠD 4. r:, Športne igre (A. Garafolj)
 • TD 8.r: Raketa (M. Pišlar, R. Štemberger), Kovine (J. Vesel, B. Žabkar)
 • Generalka za zaključno prireditev
četrtek 22.6.
 • ŠD 6. – 8. r: alternativni športni dan
 • ŠD 1. r:  Športne igre (F. Šega)
petek 23.6.
 • 1. in 2. šolska ura pouk /razredne ure
 •  Zaključna prireditev ob 10.00 (K. Primožič, Z. Lukan Sedej)
sobota 24.6.

 


OPERATIVNI NAČRT MAJ 2017

1. TEDEN
ponedeljek 1.5.
 •  praznik dela
torek 2.5.
 •  praznik dela
sreda 3.5.
 •  Plavalni tečaj 3. a, b razred
četrtek 4.5.
 •  plavalni tečaj 3. a, b razred
 • NPZ 6. r in 9.r: SLOVENŠČINA
 • 8. razred začne s poukom ob 10.00
 • KD 9. a: Vojni muzej (M. Grbec Švajncer, M. Istenič)
 • ND 9. b: Živila (P. Fefer, B. Kogoj Jaksetič)
 • ŠD 9. c: Atletski mnogoboj (B. Martinčič, M. Pišlar)
 • TD 6. a: Obdelava podatkov (R. Štemberger, A. Peteh)
 • ND 6.b: Travnik  in metode terenskega dela (I. Robek, A. Lepoša B.)
 • TD 6. c : Most ( B. Žabkar. J. Vesel)
petek 5.5.
 •  Plavalni tečaj 3. a, b razred
 • Tabor za učence DSP (U. Špeh)
sobota 6.5.
nedelja 7.5.
2. TEDEN
ponedeljek 8.5.
 • Plavalni tečaj 3. c, d razred, Laze
 • NPZ 6. r in 9. r: MATEMATIKA
 • 8. razred začne s poukom ob 10.00
 • ŠD 9. a: Atletski mnogoboj (B. Martinčič)
 • KD 9. b: Vojni muzej (M. Grbec Švajncer)
 • ND 9. c: Živila ( P. Fefer, B. Kogoj Jaksetič)
 • TD 6. b: Obdelava podatkov (R. Štemberger, A. Peteh)
 • ND 6.c: Travnik in metode terenskega dela (I. Robek, A. Lepoša B.)
 • TD 6. a : Most (B. Žabkar, J. Vesel)
 • GU 5. r – 9. r
 • 17.00 – TREZNO O ALKOHOLU: tretje predavanje za starše od 4.-9.r. (B .Breznikar)
 • ogled barja Jezerc za potrebe tabora nadarjenih (U. Špeh in ekipa)
torek 9.5.
 •  Plavalni tečaj 3. c, d razred
 • GU 1. r – 4. r
sreda 10.5.
 • Plavalni tečaj 3. c, d razred
 • NPZ 6. r: ANGLEŠČINA, NPZ 9. r: ŠPORT
 • 8. razred začne s poukom ob 10.00
 • ND 9. a: Živila (P. Fefer, B. Kogoj Jaksetič)
 • ŠD 9. b: Atletski mnogoboj (B. Martinčič)
 • KD 9. c: Vojni muzej (M. Grbec Švajncer, M. Pišlar)
 • TD 6. c: Obdelava podatkov (R. Štemberger, A.  Peteh)
 • ND 6.a: Travnik in metode terenskega dela (I. Robek, A. Lepoša B.)
 • TD 6.b : Most ( B. Žabkar, J. Vesel)
 • TD 4.r: Voziček (A. Garafolj )
četrtek 11.5.
 •  Plavalni tečaj 3. c, d razred
 • ND 9. r: Notranjski regijski park (B. Kogoj Jaksetič, M. Nagode, A. Lepoša Berro)
 • ROKOMET – učenci in učenke področno ob 10h
 • ŠD 7. in 8. r: Kros (B. Martinčič)
petek 12.5.
 • Plavalni tečaj 3. c, d razred
 • Fotografiranje generacije devetošolcev, ob 8.10
 • Fotografiranje POŠ Laze ob 9.30
sobota 13.5.
 • Ddržavno tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologiji obdelav materialov
nedelja 14.5.
3. TEDEN
ponedeljek 15.5.
 • Ptečaj 3. c, d razred, Laze
 • Državno srečanje mladih raziskovalcev
 • CŠOD Jurček, Kočevje – 2. b, 2. d, PŠ Laze (M. Leskovec, B. Pivk Križnar, K. Menart)
torek 16.5.
 •  Plavalni tečaj 3. c, d razred
 • CŠOD Jurček, Kočevje – 2. b, 2. d, PŠ Laze (M. Leskovec, B. Pivk  Križnar, K. Menart)
sreda 17.5.
 •  Plavalni tečaj 3. c, d razred
 • Pedagoška konferenca ob 14.15: Načrtovanje 2017/18
 • Delavnice za bodoče prvošolce ob 17.00 (A. Smrekar)
 • ŠD 4. r: Kros (B. Martinčič)
 • CŠOD Jurček, Kočevje – 2. b, 2. d, PŠ Laze (M. Leskovec, B. Pivk  Križnar, K. Menart)
 • CŠOD Jurček, Kočevje – 2. c, 2. a (M. Urbas, J. Bešvir, M. Tekavčič)
četrtek 18.5.
 •  Plavalni tečaj 3. c, d razred
 • CŠOD Jurček, Kočevje – 2. c, 2. a (M. Urbas, J. Bešvir, M. Tekavčič)
 • 8. plesno popoldne ob 18.00 (A. Garafolj, I. Cepič )
 • ŠD  4.r: Učenje novih športov (S. Kavčič)
 • Frankofonski dan (K. Primožič)
petek 19.5.
 •  Plavalni tečaj 3. c, d razred
 • Tabor za nadarjene, barje Jezerc pri zaplani (U. špeh)
 • CŠOD Jurček, Kočevje – 2. c, 2. a (M. Urbas, J. Bešvir, M. Tekavčič)
sobota 20.5.
 • Tabor nadarjene, barje Jezerc pri Zaplani (U. Špeh)
nedelja 21.5.
4. TEDEN
ponedeljek 22.5.
torek 23.5.
 • 10.00 baletna predstava za 1. triletje v Narodnem domu
sreda 24.5.
 • E
 • kskurzija za učence izbirnih predmetov ŽČZ, RDK, Ni3, DOD ZGO, DOD GEO (A. Lepoša Berro, M. Grbec Švajncer, K. Mozetič, J. Jureš
četrtek 25.5.
petek 26.5.
 • Kvalifikacijska MEPI odprava, dvodnevni pohod
 • Ekskurzija 1. r:  po Logatcu ( A. Smrekar)
sobota 27.5.
 •  Kvalifikacijska MEPI odprava, dvodnevni pohod
nedelja 28.5.
5. TEDEN
ponedeljek 29.5.
 •  TD 4.r: Električni krog – Svetilnik  (S. Kavčič )
torek 30.5.
 •  ŠD 1. r: Rolanje, dvorišče za šolo, dvorišče pred šolo, prostor med dvorano in vrtcem (E. Božič)
sreda 31.5.
 •  ŠD 3. r: Športne igre, šolska telovadnica, šolsko igrišče, dvorišče pred šolo, dvorišče za šolo ( D. Flerin Martinčič)

 


OPERATIVNI NAČRT APRIL 2017

sobota 1.4.
 •  Državno tekmovanje iz kemije ( B. Kogoj Jaksetič)
 • Začetek testiranja SLO FIT šolar
nedelja 2.4.
1. TEDEN
ponedeljek 3.4.
torek 4.4.
 • Pedagoška konferenca,  ob 7.15
 • Knjižni kviz 2. – 5. r. (U. Peršin Mazi)
sreda 5.4.
 • KD 4.r: Kamišibaj ( S. Kavčič )
 • Odpadki v domu – Maja Nagode (6. b/GOS – 5. in 6. ura)
četrtek 6.4.
petek 7.4.

·         Regijsko tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologijiobdelav materialov

·         Revija otroških in mladinskih pevskih zborov ,Rovte  ob 18.00 (M. Istenič)

·         Odpadki v domu – Maja Nagode (6. c/GOS – 5. in 6. ura)

·         Jemo lokalno pridelana hrano (P. Fefer)

·         Zaključek akcije Podari slikanico, pričaraj nasmeh (prostovoljci in MPS)

·         Tekmovanje Mehurčki (3. razred), ob 11.00

sobota 8.4.
 •  Državno tekmovanje iz fizike ( M. PIšlar)
nedelja 9.4.
2. TEDEN
ponedeljek 10.4.
 •  MINUTA ZA DOBRO DRŽO (vsak dan v tem tednu na začetku 4. šolske ure – vodeno po ozvočenju) – B. Šprajc
 •  Roditeljski sestanek 6. r: NPZ, aktualno ( razredniki, ravnateljica), ob 17.00
 •  Roditeljski sestanek 7. r: predavanje dr. Džaićeve, ob 18.00
 • Odpadki v domu – Maja Nagode (6. a/GOS – 5. in 6. ura)
 • Zbiralna akcija odpadnega papirja od 13.30 do 17.30
torek 11.4.
 •  Roditeljski sestanek 3. r: nadarjeni učenci, NIZ, plavalni tečaj ( razredniki, E. H, Kuhar, ravnateljica), ob 17.00
 • IP-kamišibaj, aktivnosti v razredu, ob 7.15 (S. Kavčič)
 • Zbiralna akcija odpadnega papirja od 7.15 do 8.00 in od 13.30 do 17.30
 • TD 7. r : Ploščine štirikotnikov (A. Peteh , B. Žabkar,  J. Vesel,  R. Štemberger)
sreda 12.4.
 •  Državno tekmovanje iz vesele šole (J. Cempre)
 • Zbiralna akcija odpadnega papirja od 7.15 do 8.00
 • Regijsko tekmovanje-parlament- SUŠ (M. Grbec Švajncer)
 • TD 8. r: Večkotniki ( A. Peteh , B. Žabkar,  J. Vesel,  R. Štemberger)
četrtek 13.4.

·         TD 4.r: Hišica iz kartona (T. Smrtnik )

·         ZDRAV SLOG ŽIVLJENJA (srečanje s Slovenko leta A. Sterle Podobnik) – 5. razredi (4. in 5. ura)

petek 14.4.
 •  Finale državnega prvenstva v odbojki – Hoče
sobota 15.4.
nedelja 16.4.
3. TEDEN
ponedeljek 17.4.
 •  velikonočni ponedeljek
torek 18.4.
 •  Plavalni tečaj 3. a, b razred
 • TREZNO O ALKOHOLU: drugo od treh predavanj za starše 4.-9.r. (B. Breznikar), ob 17.00
 • Roditeljski sestanek 8. r.: predavanje TREZNO O ALKOHOLU (B. Breznikar), ob 17.00
 •  Roditeljski sestanek 2. r: CŠOD, razvojne značilnosti osemletnika, protokol ob sumu nasilja (razredniki, E. H. Kuhar, ravnateljica), ob 17.00
 • Predstava Sezuti čevelj v Narodnem domu, ob 18.00
 • Ogled odlagališča odpadkov Ostri vrh (7. a – 2. in 3. uro – NAR)
sreda 19.4.
 • Plavalni tečaj 3. a, b razred
 •  Pedagoška konferenca: načrtovanje novega šol. leta in orientacija za zaključno konferenco
četrtek 20.4.
 • Plavalni tečaj 3. a, b razred
 •  Zaključek testiranja SLO FIT šolar
 • Ogled odlagališča odpadkov Ostri vrh (7. c – 1. in 2. uro, 7. b 4. in 5. uro – NAR)
 • ND 1. r: Sile in gibanje (E. Židanek)
petek 21.4.
 • Plavalni tečaj 3. a, b razred
 •  Dvodnevni pohod v okviru izbirnih  športnih predmetov
 • Dvodnevni pohod – Poskusna MEPI odprava
 • Cvetlična tržnica (OPB)
 • Odprtje prenovljene kotlovnice, ob 15.00 – M. Istenič
 • Koncert za 1. r: Čmrljčki, ob 10.00 na stopnicah Športne dvorane
sobota 22.4.
 •  Državno tekmovanje iz matematike (R. Štemberger)
 • Dvodnevni pohod v okviru izbirnih  športnih predmetov
 • Dvodnevni pohod – Poskusna MEPI odprava
nedelja  23. 4.
4. TEDEN
ponedeljek 24.4.
 •  Plavalni tečaj 3. a, b razred
 • ND 9. r:  delavnica MOBITEL  in proizvodni proces (izvajalci Humanitas, M. Pišlar)
 • KEŽ strokovna ekskurzija, od 11.30 do 18.00 (B. Kogoj Jaksetič)
 • Mala odbojka, področno tekmovanje
 • TD 1. r:  Izdelovanje družabnih iger iz odpadnega materiala (I. Cepič)
torek 25.4.
 •  Plavalni tečaj 3. a, b razred
 • Ekskurzija 6.r: Primorska (A. Lepoša Berro, I. Robek, J. Cempre)
 • PRAVIČNA TRGOVINA – TROPSKO SADJE – izvajalci BUNA – 8. razred/1. in 2. ura
 • Regijsko tekmovanje iz znanja prve pomoči, Ajdovščina (U. Špeh)
 • Pohod do Gradišnice za krajane (16.00, zbor pri šoli)
sreda 26.4.
 •  plavalni tečaj 3. a, b razred
 • ŠD 7. r: Kros (B. Martinčič)
 • ŠD 8. r: Kros (B. Martinčič)
četrtek 27.4.
 •  Dan upora proti okupatorju
petek 28.4.
 •  majske počitnice
sobota 29.4.
nedelja 30.4.

 

 

 OPERATIVNI NAČRT MAREC 2017

1. TEDEN    
sreda 1.3.
 •  zimske počitnice
četrtek 2.3.
 •  zimske počitnice
petek 3.3.
 •  zimske počitnice
sobota 4.3.
nedelja 5.3.
2. TEDEN
ponedeljek 6.3.
 •  zimska šola v naravi: 6. a in 6. b CŠOD Gorenje-Rogla; 6. c CŠOD Bohinj
 • TD 9. a: Mreže teles  (R. Štemberger, A. Peteh)
 • TD9. b: Stol  (J. Vesel, M. Nagode)
torek 7.3.
 •  pedagoška konferenca ob 7. 15
 •  zimska šola v naravi: 6. a in 6. b CŠOD Gorenje-Rogla; 6. c CŠOD Bohinj
 • KD 7. r: Simfonična matineja  in ogled razstave (U. Župec Mele, M. Istenič)
sreda 8.3.
 •  šolsko tekmovanje iz vesele šole ( J. Cempre)
 •  zimska šola v naravi: 6. a in 6. b CŠOD Gorenje-Rogla; 6. c CŠOD Bohinj
 • Nastop OPZ in recitatorjev v Domu starejši občanov Logatec, ob 16.00 (M. Mihevc Sark, M. Istenič)
 • TD 9. b: Mreže teles  (R. Štemberger, A. Peteh)
 • TD 9. c: Stol  (J. Vesel, M. Nagode)
četrtek 9.3.
 •  regijsko tekmovanje iz geografije ( A. Lepoša Berro)
 • ND 1.c: Skrbimo za svoje zdravje (sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled)
 •  zimska šola v naravi: 6. a in 6. b CŠOD Gorenje-Rogla; 6. c CŠOD Bohinj
 • MI: Intervizija, 4.sr., 14.10 (B. Breznikar)
 • KD 2. r: Obisk etnografskega muzeja (Bojana P. K.)
petek 10.3.
 •   zimska šola v naravi: 6. a in 6. b CŠOD Gorenje-Rogla; 6. c CŠOD Bohinj
 • TD 9. c: Mreže teles (R. Štemberger, A. Peteh)
 • TD 9. a:  (J. Vesel, M. Nagode)
sobota 11.3.
 •  državno tekmovanje za Cankarjevo priznanje
nedelja 12.3.
3. TEDEN
ponedeljek 13.3.
 •  govorilne ure 5.r. – 9. r.
 • ob 17.00: TREZNO O ALKOHOLU – prvo od treh predavanj za starše 7.-9.r. (B .Breznikar)
 • Angleška bralna značka 4.,5.,6.r (A. Erker J. Cempre, K. Mozetič, K. Primožič)
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
torek 14.3.
 •  govorilne ure 1.r. – 4. r.
 • IP-kamišibaj, aktiv projekta (7.15)
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
sreda 15.3.
 •  TSV za učiteljice OPB ob 16.15
 • ND 8. r:   Človeško telo in TPO (B. Kogoj Jaksetič, I. Robek)
 • ŠD 9. r:   Ples (B. Martinčič)
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
četrtek 16.3.
 •  šolsko tekmovanje iz matematike (R. Štemberger)
 • ND 1.d: Skrbimo za svoje zdravje (sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled)
 • MI: Tehnike svetovalnega pogovora, za OPB, 8.00-10.15 (B. Breznikar)
 • MI: Intervizija, 5.sr., 14.10 (B. Breznikar)
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
petek 17.3.
 •  regijsko tekmovanje iz fizike (M. Pišlar)
 • 6.a, 1. in 2. šolska  ura, zdravstvena vzgoja – delavnica ZD Logatec (menjava ur z urami ODS ob torkih)
 • Raziskovalna pripravljalnica za učence od 5. do 7. razreda (S. Kavčič, U. Špeh) – popoldne
 • Pol finale državnega tekmovanja v odbojki – učenci , ob 10.00
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
sobota 18.3.
 •  državno tekmovanje iz zgodovine (M. Grbec Švajncer)
 • Raziskovalna pripravljalnica za učence od 5. do 7. razreda (S. Kavčič, U. Špeh)
nedelja 19.3.
4. TEDEN
ponedeljek 20.3.
torek 21.3.
 • Sestanek članov SVIZ ob 7.10 (po potrebi nadaljevanje ob 13.30)
 • državno tekmovanje iz angleščine za 9. r
 •  ND 7. r:  Prirodoslovni in narodni muzej Ljubljana (I. Robek)
 • 17.00 MDH dihalna koordinacija (vaje pravilnega dihanja za učitelje)
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
sreda 22.3.
 • TSV za učiteljice OPB ob 16.15
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
četrtek 23.3.
 •  ND 3. d: Naše zdravje (sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled)
 • KD 4.r: Kamišibaj – predstave, delavnice
 • Sezuti čevelj – vaje na odru Narodnega doma od 12.30 – 14.00
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
petek 24.3.
 •  6.b, 1. in 2. ura zdravstvena vzgoja – delavnica ZD Logatec (menjava ur z urami ODS ob torkih)
 • Sezuti čevelj – 17. območno srečanje otroških gledaliških skupin občine Logatec v narodnem Domu
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
sobota 25.3.
nedelja 26.3.
5. TEDEN
ponedeljek 27.3.
 •  Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
torek 28.3.
 •  fotografiranje PS
 • KD 8. in 9. r:   Prosto po Prešernu (I. Lipovec)
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
sreda 29.3.
 • PK ob 13.30: Začetek načrtovanja za šolsko leto 2017 – 18 in doprinos
 •  fotografiranje RS
 • 6.c, 1. in 2. ura zdravstvena vzgoja – delavnica ZD Logatec (menjava ur z urami ODS ob torkih)
 • TSV za učiteljice OPB ob 16.15
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
četrtek 30.3.
 •  ND 3. c: Naše zdravje (sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled)
 • Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)
 • Tekmovanje iz znanja o prvi pomoči: 14.00 – 16.00 (U. Špeh)
petek 31.3.
 •  Plavalno opismenjevanje 1. skupina OPB, od 13.10 – 15.40 (E. Božič)

 


OPERATIVNI NAČRT FEBRUAR 2017

1. TEDEN    
ponedeljek
torek
sreda 1.2.
 •  regijsko tekmovanje iz zgodovine (M. Grbec Švajncer)
 • 17.00 roditeljski sestanek 3. raz.: analiza dela v oddelku
 • 17.00 roditeljski sestanek 9. raz.: Pred vpisom v srednjo šolo (B. Breznikar)
četrtek 2.2.
 • šolsko tekmovanje iz francoščine (K. Primožič)
petek 3.2.
 • šolska zdravstvena vzgoja: zasvojenost; 5. a
sobota 4.2.
nedelja 5.2.
2. TEDEN    
ponedeljek 6.2.
 •  17.00 roditeljski sestanek 5. raz.: analiza dela v oddelku
 • 17.00 roditeljski sestanek 6. raz.: analiza dela v oddelku, zimska šola v naravi (B. Šprajc)
 • 18.00 roditeljski sestanek 7. raz.: analiza dela v oddelku
torek 7.2.
 •  zLEPljenA KULTURA (od 8.00 do 12.25 – šolska knjižnica) – K. Primožič in M. Istenič
 • Zdravstvena vzgoja 9. razred
sreda 8.2.
 •  slovenski kulturni praznik
četrtek 9.2.
 •  šolsko tekmovanje iz fizike (M. Pišlar)
 • 1. in 3. r LAZE sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled
 • KD 3.r: Filmska predstava; Kinodvor (M. Jereb)
 • 4. A, 10.00-11.35: obisk Splošne knjižnice Logatec (U. Peršin Mazi)
 • 17.00 roditeljski sestanek 8. raz.: analiza dela v oddelku
petek 10.2.
 •  informativni dan 9. r
sobota 11.2.
nedelja 12.2.
3. TEDEN    
ponedeljek 13.2.
 •  TD 5. r: Jumicar (Aleš P. Vavken)
 • 18.00 roditeljski sestanek 4. raz: Analiza dela v oddelku in predavanje S. Pajntar Ustna higiena
torek 14.2.
 •  MI: Potopisno predavanje Iran (Melita M. Sark), ob 14.00 v učilnici 30
 • Zdravstvena vzgoja 9. razred
sreda 15.2.
četrtek 16.2.
 • ND 1.a: Skrbimo za svoje zdravje (sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled)
 • 4. B, 10.00-11.35: obisk Splošne knjižnice Logatec (U. Peršin Mazi)
 • predstavitev CD-ja o Gradišnici, jedilnica ob 18.00
 • četrfinale v odbojki za učenke – Koper
petek 17.2.
 •  šolska zdravstvena vzgoja: zasvojenost; 5. b
 • odbojka četrtfinale učenci – 11.00
sobota 18.2.
nedelja 19.2.
4. TEDEN    
ponedeljek 20.2.
torek 21.2.
sreda 22.2.
četrtek 23.2.
 •  ND 1.b: Skrbimo za svoje zdravje (sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled)
 • 4. C, 10.00-11.35: obisk Splošne knjižnice Logatec (U. Peršin Mazi)
 • ŠD 7.r – 9.r
 • svet šole ob 19.00
petek 24.2.
 •  šolska zdravstvena vzgoja: zasvojenost; 5. c
sobota 25.2.
nedelja 26.2.
5. TEDEN    
ponedeljek 27.2.
 •  zimske počitnice
torek 28.2.
 •  zimske počitnice
 • pust

 

 

  

OPERATIVNI NAČRT JANUAR 2017

nedelja 1.1.
1. TEDEN
ponedeljek 2.1.
 •  praznik
torek 3.1.
 • pedagoška konferenca ob 7.15
sreda 4.1.
četrtek 5.1.
petek 6.1.
 •  KD 9. r:  Etno jazz in 12. Slovenski bienale ilustracije – Cankarjev dom (M. Istenič, U.Ž. Mele)
sobota 7.1.
nedelja 8.1.
2. TEDEN
ponedeljek 9.1.
 •  govorilne ure od 5. do 9. r
 • ND 4.a: Tekočine in trdne snovi ( S. Kavčič )
torek 10.1.
 •  športna dvorana zasedena od 8.00 do 10.45; predstava za vrtec Kurirček
 • ND 4. c: Tekočine in trdne snovi ( S. Kavčič )
 • IP Kamišibaj – sestanek skupine ob 7.15 v uč. 14
sreda 11.1.
 •  ND 4. b: Tekočine in trdne snovi ( S. Kavčič )
četrtek 12.1.
 •  ND 3. a: Naše zdravje (sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled)
petek 13.1.
 •  Področno tekmovanje v odbojki za učenke in učence, ŠD in telovadnica zasedeni
sobota 14.1.
nedelja 15.1.
3. TEDEN
ponedeljek 16.1.
 •  šolsko tekmovanje iz kemije
torek 17.1.
 •  šolsko tekmovanje iz geografije
 • zbiralna akcija plastičnih pokrovčkov
 • sestanek vodij aktivov ob 7.30
sreda 18.1.
 •  tekmovanje iz angleščine 9. r
četrtek 19.1.
 •  ND 3. c: Naše zdravje (sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled)
petek 20.1.
sobota 21.1.
nedelja 22.1.
4. TEDEN
ponedeljek 23.1.
 •  Zimske delavnice v OPB (F. Ambrožič, V. Rebec) – datum bomo prilagodili glede na snežne razmere; delavnice bodo potekale en teden
 • KD 4.r: Šolski muzej ( T. Smrtnik )
torek 24.1.
sreda 25.1.
 •  regijsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
četrtek 26.1.
 •  ND 3. b: Naše zdravje (sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled)
petek 27.1.
 •  TD 7. r: Umetne snovi 1, 2 ; Robotika (J. Vesel)
sobota 28.1.
nedelja 29.1.
5. TEDEN
ponedeljek 30.1.
 • 1.ocenjevalna konferenca
 • TD 7. r: Umetne snovi 1, 2 ; Robotika (J. Vesel)
torek 31.1.
 •  roditeljski sestanek 1. r.: analiza dela  v oddelku, branje in pisanje, ob 17.00
 •  roditeljski sestanek 2. r.: analiza dela, protokol ob sumu nasilja, ob 18.00
 • TD 7. r: Umetne snovi 1, 2 ; Robotika (J. Vesel)

 

OPERATIVNI NAČRT DECEMBER 2016

1.TEDEN
četrtek 1.12.
 •  šolsko tekmovanje iz zgodovine (M. Grbec Švajncer)
 • Miklavževa stojnica-OPB
petek 2.12.
 • državno tekmovanje iz znanja biologije (I. Robek)
 • Miklavževa stojnica-OPB
 • MI: Kvačkanje nakita (U. Peršin Mazi)
sobota 3.12.
nedelja 4.12.
2.TEDEN
ponedelj. 5.12.
 • okrasitev šole
 • Miklavževa stojnica-OPB
torek 6.12. ·         Miklavževa stojnica-OPB
sreda 7.12.
 • MI – Primeri iz razrednikovega vsakdana: intervizija, 1. srečanje (14.10-16.25, B. Breznikar)
četrtek 8.12.
petek 9.12.
 • šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje
 • MI: Kvačkanje nakita (U. Peršin Mazi)
sobota 10.12.
nedelja 11.12.
3.TEDEN
ponedelj. 12.12.
torek 13.12.
sreda 14.12.
 • MI – Primeri iz razrednikovega vsakdana-intervizija, 2. srečanje (14.10-16.25, B. Breznikar)
 • KD 2. r: Lutkovno gledališče, lutkovna predstava Zverjašček
četrtek 15.12.
 • Praznično popoldne ob 17.00 (A. Smrekar in sodelavci)
petek 16.12. ·         obisk varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer ob 11:00, SUŠ, (M. Grbec Švajncer)·         MI: Kvačkanje nakita (U. Peršin Mazi)
sobota 17.12.
nedelja 18.12.
4.TEDEN
ponedelj. 19.12.
torek 20.12.
 • KD 4. r: Pepelka- ogled baletne predstave, CD Ljubljana (A. Garafolj)
 • ŠD 7. r. – 9. r.
 • ob 14.30 – Mini božično – novoletni koncert v Azilnem domu (prostovoljci, B. Kogoj Jaksetič, A. Lepoša Berro, U. Špeh)
sreda 21.12. ·         ob 10.00 – Mini božično – novoletni koncert v Domu M&M (prostovoljci, R. Šternberger, B. Kogoj Jaksetič)
četrtek 22.12.
 • koncert Simfoničnega orkestra Cantabile in proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti (I. Lipovec)
 • KD 5. r: Obisk koncerta Simfoničnega orkestra Cantabile in obeležitev dneva samostojnosti in enotnosti (A. P. Vavken)
petek 23.12.
 •  KD 1. r: Lutkovno gledališče
sobota 24.12.
nedelja 25.12.
 •  božič
5.TEDEN
ponedelj. 26.12.
 •  dan samostojnosti in enotnosti
torek 27.12.
 •  novoletne počitnice
sreda 28.12.
 •  novoletne počitnice
četrtek 29.12.
 •  novoletne počitnice
petek 30.12.
 •  novoletne počitnice
sobota 31.12.

 

  

OPERATIVNI NAČRT NOVEMBER 2016

1. TEDEN
ponedeljek
torek 1.11.  dan spomina na mrtve
sreda 2.11.  jesenske počitnice
četrtek 3.11.  jesenske počitnice
petek 4.11.  jesenske počitnice
sobota 5.11.
nedelja 6.11.
2. TEDEN
ponedeljek 7.11.
torek 8.11.

ŠD 3. r: Ples

pedagoška konferenca, ob 7. 15: plan november

8.b – 1., 2.šu; 2. delavnica z g. Radetićem

MI – Tehnike svetovalnega pogovora, 2. srečanje (14.10-16.25, B. Breznikar)

sreda 9.11.

8.a – 3., 4.šu; 2. delavnica z g. Radetićem

14.10 Varstvo pri delu (seznam udeležencev bo objavljen na tabli v zbornici)

četrtek 10.11.

6. b sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled

ŠŠT ROKOMET – učenci občinsko tekmovanje

MI – Primeri iz razrednikovega vsakdana-intervizija, 1. srečanje (14.10-16.25, B. Breznikar)

petek 11.11.
sobota 12.11.
nedelja 13.11.
3. TEDEN
ponedeljek 14.11.

 ND 4.r : Orientacija in planetarij ( S. Kavčič )

govorilne ure od 5. do 9. r

torek 15.11.

študijska skupina za TIT, OŠ Martina Slomška Vrhnika

1. ura  za PS (namesto RAZ) pouk po urniku 2. petkove ure

sreda 16.11.

izobraževanje za kolektiv: gost g. Ranko Rajović , ob 15.00 – 18.30: UČENJE JE IGRA

predavanje za starše: Ranko Rajović ob 19.00 – Narodni dom

TD 1. r: Preoblikovanje materialov (E. Židanek)

četrtek 17.11.

šolsko tekmovanje iz znanja angleščine za 9. r

6. c sistematični zdravniški in zobozdravstveni pregled

KD 3. a in 3. b : Narodna galerija

TD 9.r: Steklarske delavnice ( B. Žabkar)

petek 18.11.

KD  3. c in 3. d:  Narodna galerija

Tradicionalni slovenski zajtrk – 2. šolska ura (zamenjava razredne ure)

ND 4.r: Zdrava prehrana ( T. Smrtnik )

sobota 19.11.  državno tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni (I. Robek)
nedelja 20.11.
4. TEDEN
ponedeljek 21.11.  2. srečanje učiteljev, učiteljic 1. triletja OŠ logaške občine na OŠ Tabor 14.30
torek 22.11. MI – Tehnike svetovalnega pogovora, 3. srečanje (14.10-16.25, B. Breznikar)
sreda 23.11. pedagoška konferenca od 13.30 do 15.30
četrtek 24.11.

 izmenjevalnica zimskih oblačil (12.30-17.00, prostovoljci, B. Kogoj Jaksetič)

KD 6.r: Mediji (M. Herblan Gostiša)

petek 25.11.
sobota 26.11.  državno tekmovanje iz razvedrilne matematike (B. Žabkar)
nedelja 27.11.
5. TEDEN
ponedeljek 28.11.
torek 29.11.

 ŠD 3. c in 3. d: Plavanje (Zapolje)

Uvod v praznični mesec (1. šolska ura) – K. Cunder in M. Istenič

govorilne ure 1. – 4.raz.

sreda 30.11.

ŠD 3. a in 3. b: Plavanje (Zapolje)

KD 1. razred: Kamišibaj (S. Nagode)

 


OPERATIVNI NAČRT OKTOBER 2016

1. TEDEN
ponedeljek 3.10.
 • ND 6. r : ZOO Ljubljana ( I. Robek, razredniki, M. Nagode, E. Godeša)
 • KD 8. r: Plečnikova Ljubljana, (U. Župec Mele in A. Lepoša Berro)
 • aktivnosti v tednu otroka (OPB)
torek 4.10.
 • pedagoška konferenca, ob 7. 15 : operativni načrt
 • svet staršev, ob 18.00
 • aktivnosti v tednu otroka (OPB)
sreda 5.10.
 •  dan učiteljev, predavanje Milene Miklavčič, Kulturni dom Tabor, ob 18.00
 • aktivnosti v tednu otroka (OPB)
četrtek 6.10.
 •  šolsko tekmovanje v razvedrilni matematiki (B. Žabkar)
 • svet šole, ob 19.00
 • aktivnosti v tednu otroka (OPB)
petek 7.10.
 •  aktivnosti v tednu otroka (OPB)
sobota 8.10.
nedelja 9.10.
2.TEDEN
ponedeljek 10.10.
torek 11.10.
 •  sestanek vodij vseh razrednih aktivov in družboslovnega aktiva, ob 7.15: organizacija zaključne prireditve
 • govorilne ure od 1. do 4. razreda, od 17.00 do 19.00
 • TD 1. r: Arhitekturni detektiv (S. Bernetič)
 • IP projekt, 1.strokovno srečanje, Ljubljana, (S. Kavčič, S. Nagode)
sreda 12.10.
četrtek 13.10.
 •  obisk Zavoda za transfuzijo krvi v Ljubljani, ekipa PP in prostovoljci, ob 11.40 (U. Špeh, B. Kogoj J.)
 • študijska skupina MAT
 • 8. a sistematični zdravniški  in zobozdravstveni pregled
petek 14.10.
 •  šolsko tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni, ob 13.00 (I. Robek)
sobota 15.10.
nedelja 16.10.
3.TEDEN
ponedeljek 17.10.
 •   predavanje g. Radetić za starše osmošolcev, ob 18.00 (Bojana B.)
torek 18.10.
sreda 19.10.
 •  šolsko Proteusovo tekmovanje, ob 13.00 ( I. Robek)
 • RTV snemanje oddaje Male sive celice (J. Cempre)
četrtek 20.10.
petek 21.10.
sobota 22.10.
 •  državno tekmovanje iz logike (A. Peteh)
nedelja 23.10.
4.TEDEN
ponedeljek 24.10.
 •  KD 8. r.: Gorenjska – Kranj, Škofja Loka (M. Herblan G.)
torek 25.10.
sreda 26.10.
 •  pedagoška konferenca, ob 14.15: delo z avtističnimi učenci (4 ure), Marko Strle oz. dve predavateljici iz Centra za korekcijo sluha… Portorož,
četrtek 27.10.
 •  ND 4.r: Kartografija in planetarij (S. Kavčič)
 • šolski ples za 7. r. (razredničarke), od 17.00 do 19.00 v šolski jedilnici
petek 28.10.
 •  KD 1.r: plesne delavnice  (A. Smrekar)
 • kostanjev piknik-OPB
sobota 29.10.
 • Ljubljanski maraton za učence in učenke NIŠPO, ŠSP, ŠZZ in IŠP
nedelja 30.10.
5.TEDEN
ponedeljek 31.10.
 •  dan reformacije

 


MESEČNI PLAN SEPTEMBER 2016

1. TEDEN
ponedeljek
torek
 •  L-ŠVN – Savudrija, odhod ob 7.00
sreda
 •  L-ŠVN – Savudrija
četrtek 1.9.
 •  L-ŠVN – Savudrija
 • prvi šolski dan v šolskem letu 2016 – 17, zbor učencev od 2. razreda do 9. razreda ob 8.00 na šolskem dvorišču
 • sprejem prvošolčkov ob 9.00 v športni dvorani
petek 2.9.
 •  L-ŠVN – Savudrija
sobota 3.9.
 •  L-ŠVN – Savudrija prihod ob 15.00
nedelja 4.9.
2. TEDEN
ponedeljek 5.9.
torek 6.9.
 • jutranji sestanek, ob 7.15
 • roditeljski sestanek za 1. razred, ob 17.00
 • roditeljski sestanek za 3. razred, ob 18. 00
 • roditeljski sestanek za 4. razred, ob 18.00
 • literarna delavnica Vse veliko je sestavljeno iz majhnega (Lela B. Njatin, galerija Hiša sonca JSKD, 17.00)
sreda 7.9.
četrtek 8.9.
petek 9.9.
sobota 10.9.
nedelja 11.9.
3. TEDEN
ponedeljek 12.9.
 •  roditeljski sestanek za 8. razred, ob17.00
torek 13.9.
 • skupna oddelčna konferenca za oddelke s tujci (1. in 2. leto šolanja), ob 7.15
 •  KD 7. a: Rastem s knjigo (U. Peršin Mazi)
 •  Male sive celice – Rakek (J. Cempre)
 • roditeljski sestanek za 2. razred, ob 17.00
 • ŠD 2. r: Pohod na Ravnik (M. Urbas)
 • ŠD 4. r: Pohod na Zaplano za ŠZ Krpan (T. Smrtnik)
sreda 14.9.
 •  ŠD 3. r: Pohod za Zlati sonček – Planinska gora
četrtek 15.9.
 •  ŠD 6.r – 9. r: Pohod (medpredmetna povezava)
 •  ŠD 1.r : Pohod okoli Sekirice, Zlati sonček (E. Božič)
petek 16.9.
sobota 17.9.
nedelja 18.9.
4. TEDEN
ponedeljek 19.9.
torek 20.9.
 •  KD 7. b: Rastem s knjigo (U. Peršin Mazi)
 • mini olimpijada za učence od 2. do 4. razreda, od 13.00 do 15.00
 • zbiralna akcija plastičnih pokrovčkov
sreda 21.9.
 • pedagoška konferenca ob 13.30:  potrditev LDN in končni dogovor o predlogih sprememb Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja
četrtek 22.9. ·         ŠD 2. a, 2. b: Plavanje (J. Bešvir)
petek 23.9.
 •  ŠD 2. c, 2. d: Plavanje (J. Bešvir)
sobota 24.9.
nedelja 25.9.
5. TEDEN
ponedeljek 26.9.
 • roditeljski sestanek za 5. razred, ob 17.00
 • roditeljski sestanek za 6. razred, ob17.00 in predstavitev pedagoškega zbora 6. r
 • zbiralna akcija odpadnega papirja (od 13.30 do 17.30)
torek 27.9.
 • roditeljski sestanek za 7. razred, ob 17.00
 • roditeljski sestanek za 9. razred, ob 18.00
 • KD 7. c: Rastem s knjigo (U. Peršin Mazi)
 • zbiralna akcija odpadnega papirja (od 7.15 do 8.00 in od 13.30 do 17.30)
sreda 28.9.
 •  svet staršev, ob 18.00
 • ekskurzija 9. r: Gorenjska in Posočje (A. Lepoša Berro, I. Lipovec, B. Kogoj Jaksetič, M. Grbec Švajncer, J. Cempre, S. Šorli)
 • zbiralna akcija odpadnega papirja (od 7.15 do 8.00)
 • TD 8. r: Bistra  (J. Vesel, B. Šprajc, R. Štemberger, E. Žabkar)
četrtek 29.9.
 •  svet šole ob 19.00
 • festival znanosti, učenci 8. r izbirni predmet POK (B. Kogoj Jaksetič)
 • ND 7.r: Gozd  (I. Robek, S. Šorli, J. Cempre, J. Brenčič – Postojna)
petek 30.9.
 •  treking za učence izbirnih predmetov ŠSP in ŠZZ