MESEČNI NAPOVEDNIK – MAJ

MESEČNI PLAN 2018/19 MESEC MAJ
1. TEDEN
ponedeljek
torek
sreda 1.5.
četrtek 2.5.
petek 3.5.  POUKA PROST DAN – NADOMEŠČANJE
sobota 4.5.
nedelja 5.5.
2. TEDEN
ponedeljek 6.5. ·        KD – Gledališka predstava, 5. razred (Aleš P. Vavken)
torek 7.5.

·        NPZ slovenščina (6. in 9. razred)

·        ŠD AKVATLON 7.r

·        ND Travnik in metode terenskega dela 6.a (Ida in Alenka)

·        TD Obdelava podatkov 6.b  (V. Šošter)

·        TD Mostovi 6.c (B. Žabkar)

·        KD Vojni muzej 9.a (Maja Grbec Švajncer)

·        ND Živila 9. b (Ž. Vengust)

·        ND Raziskovanje krasa 9.c (Ž. Vengust, M. Nagode)

sreda 8.5.

 

·        MI: 4.srečanje intervizijske skupine 13.30-15.45 (B. Breznikar)

·        2. SREČANJE UČITELJEV IN UČITELJIC 1. TRILETJA osnovnih šol logaške občine in njihovih podružnic; ob 14.00 (Danijela Flerin Martinčič)

·        MI: Tehnike svetovalnega pogovora-4. srečanje, od 16.00 -17.45; za OPB (B. Breznikar)

četrtek 9.5.

·        NPZ matematika (6. in 9. razred)

·        ND Travnik in metode terenskega dela 6.b (Ida in Alenka)

·        TD Obdelava podatkov 6.c  (V. Šošter)

·        TD Mostovi 6.a (B. Žabkar)

·        ND 9.a Raziskovanje krasa (Ž. Vengust, M. Nagode)

·        ND 9.c Živila (Ž. Vengust)

·        KD Vojni muzej 9.b (Maja Grbec Švajncer)

·        MI: Tehnike svetovalnega pogovora-3. srečanje, od 14.00-16.15; (B. Breznikar)

petek 10.5. ·         ŠD 4. r – tek trojk
sobota 11.5.

     Obisk OŠ Veržej- Izbirni premet ŽČZ in projekt Pogum

Izlet v Avstrijo- izbirni predmet nemščina 7.8.9.razred

nedelja 12.5.
3. TEDEN
ponedeljek 13.5.

·        NPZ angleščina (6.R)/fizika (9.R)

·        govorilne ure na POŠ Laze (3. in 4. razred ob 16.00)

·        GU 5. raz. in 6. – 9. raz. (SLJ; TJA; ZGO; DKE; LUM; GUM; ŠPO)

·        ND Travnik in metode terenskega dela 6.c (Ida in Alenka)

·        TD Obdelava podatkov 6.a  (V. Šošter)

·        TD Mostovi 6.b (B. Žabkar)

·        ND Živila 9.a (Ž. Vengust)

·        ND Raziskovanje krasa 9. b (Ž. Vengust, M. Nagode)

·        KD Vojni muzej 9.c (Maja Grbec Švajncer)

·        ŠD 3. r: PLES (Danijela Flerin Martinčič)

torek 14.5.

·        7.30-skupina kakovost

·        9.45 -10.30 predstavitev GŠ za 1.r. v stekleni galeriji

·        GU 2., 3., 4. raz.

·        POGUM – regijsko srečanje; Sergeja

sreda 15.5. ·        MI: 5.srečanje intervizijske skupine 14.00-16.15 (B. Breznikar)
četrtek 16.5.

·        delavnice za bodoče prvošolce in 1. roditeljski sestanek za starše bodočega 1. razreda ob 17.00 v jedilnici

·        13.45 družboslovni aktiv (S. Kavčič), učilnica 21

·        TD 3. r: Kaj zmorem narediti (Polona Kogej)

petek 17.5.

·         Poskusna MEPI odprava

·        TD 4.r. + 3., 4. POŠ Laze -Tehniški muzej  Bistra (Simona K.)

·        treking ŠSP in ŠZZ

sobota 18.5.

·         Poskusna MEPI odprava

·        državno tekmovanje KTO v Ljubljani (Jolanda V.)

·        treking ŠSP in ŠZZ

nedelja 19.5.
4. TEDEN
ponedeljek 20.5.

·        GU 6. – 9. raz. (MAT; FIZ; KEM; BIO; GEO; TIT; NAR; GOS)

·        ŠŠT ROKOMET učenke 2006 in ml. in CICI – področno

torek 21.5.

·        7.00 sestanek JeŠT v uč. 21

·        13. 40 RS pedagoška konf. (orientacijska konferenca, načrtovanje 2019/20, vzgojni načrt)

sreda 22.5.

·        10.00 in 11.30 baletna predstava Mali princ (GŠ v narod. domu)

·        14. 30 – PS  pedagoška konferenca (orientacijska konferenca, načrtovanje 2019/20, vzgojni načrt)

četrtek 23.5.

·        8.30 Fotografiranje generacije in 10.00 POŠ Laze

·        10.00 in 11.30 baletna predstava Mali princ (GŠ v narod. domu)

·        9. Plesno popoldne ob 18.00, v športni dvorani ( Anita, Iris, Vesna )

petek 24.5. ·        Ekskurzija Krapina in Zagreb – RDK, ŽČZ, Verstva, DOD geo in zgo
sobota 25.5.
nedelja 26.5.
5. TEDEN
ponedeljek 27.5.

·         Ekskurzija 1.R – okolica šole od blizu in daleč (Agata)

·        KD 6. razred – Cankarjeva Vrhnika (Sergeja, razredniki, spremstvo)

torek 28.5. ·         TD 4. l: Elektrika – svetilnik (Š. Voljč)
sreda 29.5. ·         ND 1.razred: Sile in gibanje (Eva Božič)
četrtek 30.5.

·        po glavnem odmoru 9. razredi v vojašnice (Maja G. Š.)

·        Delavnice za bodoče prvošolce Laze ( I. Cepič, M.Intihar)

·        Zaključna prireditev OPB, športna dvorana 14.00

petek 31.5.

·        Kvalifikacijska MEPI odprava

·        TABOR DSP (A. Andrejašič)

  1. 1. razred rolanje (10 ur) in ŠD (Suzana B.)

* ŠD 1. razred: Pohod čez Blekovske gmajne realiziran v aprilu (Anja C.)

* v maju  4.r. : ŠD Pohod (Boris Š.); ŠD Kros in tek trojk (Boštjan M.)

 

 
 

Več prispevkov iz Obvestila