Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD

Starši svojega otroka lahko prijavijo na izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada. To storijo s prijavnico do določenega datuma v juniju. Učencem, za katere prijavnico dobimo prepozno, ne moremo jamčiti, da bodo septembra dobili vse učbenike. Izposoja učbenikov je za starše brezplačna. Za poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike knjižničarka in ravnateljica določita odškodnino po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov. Med poškodovane spadajo učbeniki  z zmečkanimi listi, zavihanimi listi in platnicami (t.i. ušesi), raztrganimami, popisanimi, porisanimi, pobarvanimi ali izpolnjenimi deli, učbeniki, na katerih ostane lepilo samolepilnih folij ali trakov ter politi učbeniki. Odškodnino starši plačajo z redno položnico.

 
 

Več prispevkov iz Knjižnica