Interesne dejavnosti 2018/19

Ponudba interesnih dejavnosti na naši šoli. Ponudba je razdeljena na triletja.

Ponudba interesnih dejavnosti za 1. triado

Ponudba interesnih dejavnosti za 2. triado

Ponudba interesnih dejavnosti za 3. triado

Prijavnico na interesne dejavnosti učenec odda razredniku do petka, 14. septembra 2018.