Interesne dejavnosti 2017/18

Ponudba interesnih dejavnosti na naši šoli. Ponudba je razdeljena na triletja.

Interesne dejavnosti 1. triada 17/18

Interesne dejavnosti 2. triada 17/18

Interesne dejavnosti 3. triada 17/18

Prijavnico na interesne dejavnosti učenec odda razredniku do petka, 15. septembra 2017.