Interesne dejavnosti 2019/20

Ponudba interesnih dejavnosti na naši šoli. Ponudba je razdeljena na triletja.

Interesne dejavnosti 7. – 9. razred

Interesne dejavnosti 4. – 6. razred

Interesne dejavnosti 1. – 3. razred

Prijavnico na interesne dejavnosti učenec odda razredniku do petka, 13. septembra 2019.