Govorilne ure

Za starše učencev od 1. do 4. razreda  bodo govorilne ure ob torkih od 17. do 19. ure, za starše učencev od 5. do 9. razreda  pa ob ponedeljkih od 17. do 19. ure. V času govorilnih ur so prisotni vsi pedagoški delavci. Na razredni stopnji je prisotna še psihologinja Eva Hrovat Kuhar, na predmetni stopnji pa psihologinja Bojana Breznikar in ravnateljica Karmen Cunder. Starši se sami odločite, s kom boste imeli govorilno uro.

Učiteljice dodatne strokovne pomoči se po predhodnem dogovoru srečajo s starši otrok, ki imajo odločbo, najmanj trikrat letno.

1. r.–4. r. 5. r.–9. r.
17. 10. 2017
28. 11. 2017 13. 11. 2017
9. 1. 2018 (3. r.) 8. 1. 2018
20. 3. 2018 (1., 2., 4. r.) 19. 3. 2018
15. 5. 2018 14. 5. 2018

Vsak pedagoški delavec ima tedensko eno govorilno uro v dopoldanskem času. Razpored teh govorilnih ur bodo učenci vpisali v publikacijo ob začetku šolskega leta. Posamezne učitelje pa lahko najdete tudi na seznamih spodaj.


GOVORILNE URE UČITELJEV NA RAZREDNI STOPNJI 17/18 (posodobljeno 13. 9. 17)

UČITELJ, RAZRED DAN IN URA
Maja Stare Mihelič, 1.a TOR 12.00 – 12.45
Agata Smrekar, 1.a TOR 11.10 – 11.55
Suzana Bernetič, 1.b SRE 7.20 – 8.05
Frančiška Šega, 1.b SRE 7.20 – 8.05
Maruša Tekavčič, 1.c PON 12.00 – 12.45
Simona Nagode, 1.c PON 8.20 – 9.05
Polona Kogej, 2.a ČET 11.10 – 11.55
Margarita Jereb, 2.b TOR 11.10 – 11.55
Danijela Flerin Martinčič, 2.c PET 11.10 – 11.55
Mojca Tomazin, 2.d SRE 11.10 – 11.55
Julija Bešvir, 3.a SRE 10.20 – 11.05
Martina Leskovec, 3.b TOR 11.10 – 11.55
Marija Urbas, 3.c TOR 10.20 – 11.05
Bojana Pivk Križnar, 3.d TOR 11.10 – 11.55
Špela Voljč, 4.a ČET 10.20 – 11.05
Simona Kavčič, 4.b PET 10.20 – 11.05
Karmen Osredkar, 4.c TOR 10.20 – 11.05
Tanja Smrtnik, 4.d PET 11.10 – 11.55
Aleš Požarnik Vavken, 5.a SRE 7.30 – 8.15
Anita Garafolj, 5.b TOR 9.10 –9.55
Roman Meden, 5.c TOR 9.10 –9.55
Iris Cepič, POŠ Laze 1., 2. raz. PON 10.00 – 10.45
Mitja Ajdič, POŠ Laze 3., 4. raz. PON 11.40 -12.25
Eva Nagode, OPB POŠ Laze PON 10.50 – 11.35
Eva Židanek, 1. sk. OPB ČET 11.10 – 11.55
Eva Božič, 2. sk. OPB ČET 11.10 – 11.55
Špela Tomažinčič, 3. sk. OPB TOR 12.00 – 12.45
Nataša Resnik, 5. sk. OPB ČET 11.10 – 11.55
Florijan Ambrožič, 6. sk. OPB ČET 11.10 – 11.55
Tjaša Posega, 7. sk. OPB ČET 11.10 – 11.55
Anja Cerpič, 8. sk. OPB ČET 11.10 – 11.55
Janja Pavlič, 9. sk. OPB ČET 11.10 – 11.55
Klara Kranjc, 10. sk. OPB ČET 11.10 – 11.55
Tina Petkovšek Plahutnik, 11. sk. OPB ČET 11.10 – 11.55

 


GOVORILNE URE UČITELJIC DODATNE STROKOVNE POMOČI 17/18 (posodobljeno 13. 9. 17)

 

Anja Andrejašič PET 10.20 – 11.05
Suzana Erjavec PON 12.00 – 12.45
Elizabeta Godeša PET 12.00 – 12.45
Zala Lukan Sedej PET 8.20 – 9.05
Urša Špeh PON  8.20 – 9.05
Jerica Vipavc PON  8.20 – 9.05

 


 

GOVORILNE URE UČITELJEV NA PS 17/18

UČITELJ PREDM.ET GOVORILNE URE
Jasna Brenčič SLJ N2I, RET,LIK, ŠNO razredničarka 8. c, matična učilnica 26
torek, 5. šolska ura  
Judita Cempre TJA razredničarka 8. b, matična učilnica 18
sreda, 4. šolska ura
ZdenkaDežman ŠPO ŠSP,  ŠZZ torek, 4. šolska ura
Andreja Erker TJA razredničarka 6. a, matična učilnica 19
torek, 2. šolska ura
Petra Fefer GOS KL1 torek, 2. šolska ura
Maja Grbec Švajncer ZGO DKE četrtek, 6. šolska ura
Milena Herblan Gostiša SLJ četrtek, 4. šolska ura
Marinka Istenič GUM sreda, 3. šolska ura
Jana Jureš RDK ŽČZ sreda, 2. šolska ura
Branka Kogoj Jaksetič NAR, KEM BIO, KEŽ torek, 1. šolska ura
Alenka Lepoša Berro GEO ZGO razredničarka 9. b, matična učilnica 23
torek, 3. šolska ura
Irena Lipovec SLJ torek, 3. šolska ura
Boštjan Martinčič ŠPO, ŠSPIŠP, NŠP razrednik 7. c, matična učilnica 22
torek, 2. šolsko uro
Katarina Mozetič Ni TJA razredničarka 6. b, matična učilnica 17
ponedeljek, 4. šolska ura
Antonija Peteh MAT razredničarka 6. c, matična učilnica 16
petek, 4. šolska ura
Martin Pišlar FIZ, TIT ROM ponedeljek, 4. šolska ura
Karin Primožič Fi TJA četrtek, 3. šolska ura
Ida Robek GOS NAR,ONA četrtek, 3. šolska ura
Sergeja Šorli SLJ razredničarka 8. a, matična učilnica 24
petek, 3. šolska ura
Boris Šprajc ŠPO, NŠP razrednik 9. a, matična učilnica 30
ponedeljek, 3. šolska ura
Rok Štemberger MAT četrtek, 1. šolska ura
Jolanda Vesel MAT TIT, OGU razredničarka 7. a, matična učilnica 20
torek, 2. šolska ura 
Elizabeta Žabkar MAT TIT, OGL razredničarka 7. b, matična učilnica 21
ponedeljek, 4. šolska ura 
Urška Župec Mele LUM LS ponedeljek, 3. šolska ura