Govorilne ure

Za starše učencev od 1. do 4. razreda  bodo govorilne ure ob torkih od 17. do 19. ure, za starše učencev od 5. do 9. razreda  pa ob ponedeljkih od 17. do 19. ure. V času govorilnih ur na razredni stopnji so prisotni vsi pedagoški delavci, na predmetni pa učitelji iz določenega področja. V kolikor se želite pogovoriti z učiteljem, ki poučuje določen predmet, poiščete ta predmet v spodnji tabeli in na ta dan pridete k učitelju na razgovor. Na razredni stopnji je prisotna še psihologinja Eva Hrovat Kuhar, na predmetni stopnji pa psihologinja Bojana Breznikar in ravnateljica Karmen Cunder. Starši se sami odločite, s kom boste imeli govorilno uro.

Učiteljice dodatne strokovne pomoči se po predhodnem dogovoru srečajo s starši otrok, ki imajo odločbo, najmanj trikrat letno.

1. r.–4. r. 5. r. in  6. r.–9. r.(*DRU) 6. r.–9. r.(**NAR)
16. 10. 2018 (1. r.) 12. 11. 2018 19. 11. 2018
13. 11. 2018 (2., 3., 4. r.) 14. 1. 2019 21. 1. 2019
27. 11. 2018 (1. r.) 18. 3. 2019 25 . 3. 2019
15. 1. 2019 (1. r.–4. r.) 13. 5. 2019 20. 5. 2019
16. 4. 2019 (1. r.–4. r.) *družboslovni predmeti: SLJ, TJA, ZGO, DKE, LUM, GUM, ŠPO in šolska svetovalna delavka **naravoslovni predmeti: MAT, FIZ, KEM, BIO, GEO, TIT, NAR in GOS
14. 5. 2019  (2., 3., 4. r.)

Vsak pedagoški delavec ima tedensko eno govorilno uro v dopoldanskem času. Razpored teh govorilnih ur bodo učenci vpisali v publikacijo ob začetku šolskega leta. Posamezne učitelje pa lahko najdete tudi na seznamih spodaj.


 

DOPOLDANSKE GOVORILNE URE UČITELJEV

 

Ajdič Mitja četrtek, 10.20 – 11.05 (kabinet 4.r)
Ambrožič Florijan sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet pb)
Andrejašič Anja četrtek, 10.20 – 11.05 (kabinet dsp)
Bernetič Suzana torek, 12.00 – 12.45 (kabinet 1.r)
Bešvir Julija petek, 7.30 – 8.15 (kabinet 2.r)
Božič Eva torek, 12.00 – 12.45 (kabinet 1.r)
Brenčič Jasna četrtek, 9.10 – 9.55 (kabinet slj)
Cempre Judita torek, 8.20 – 9.05 (kabinet tja)
Cepič Iris petek, 8.50 – 9.35 (kabinet)
Cerpič Anja torek, 11.10 – 11.55 (kabinet 1.r)
Dežman Zdenka torek, 9.10 – 9.55 (kabinet špo)
Erjavec Suzana ponedeljek, 11.10 – 11.55 (kabinet dsp)
Erker Andreja petek, 9.10 – 9.55 (kabinet tja)
Fefer Petra torek, 9.10 – 9.55 (pisarna kuhinja)
Flerin Martinčič Danijela torek, 12.00 – 12.45 (kabinet 3.r)
Gabrovšek Irena četrtek, 9.10 – 9.55 (kabinet dsp)
Gantar Lovro sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet pb)
Garafolj Anita četrtek, 10.20 – 11.05 (kabinet 5.r)
Gladek Mateja sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet pb)
Godeša Elizabeta petek, 9.10 – 9.55 (strokovna knjižnica)
Gombač Eva
Grbec Švajncer Maja ponedeljek, 10.20 – 11.05 (kabinet zgo)
Herblan Gostiša Milena ponedeljek, 10.20 – 11.05 (kabinet slj)
Intihar Metka četrtek, 11.40 – 12.25 (kabinet)
Istenič Marija ponedeljek, 12.00 – 12.45 (kabinet gum)
Jereb Margarita sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet 3.r)
Jug Katja torek, 8.20 – 9.05 (kabinet 1.r)
Kavčič Simona sreda, 8.20 – 9.05 (kabinet 4.r)
Kogej Polonca torek, 11.10 – 11.55 (kabinet 3.r)
Lepoša Berro Alenka torek, 10.20 – 11.05 (kabinet geo)
Leskovec Martina ponedeljek, 11.10 – 11.55 (kabinet 3.r)
Lipovec Irena četrtek, 9.10 – 9.55 (kabinet slj)
Lukan Sedej Rozalija sreda, 8.20 – 9.05 (kabinet dsp)
Marinč Melita sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet pb)
Martinčič Boštjan četrtek, 10.20 – 11.05 (kabinet špo)
Meden Roman četrtek, 10.20 – 11.05 (kabinet 5.r)
Mikluš Mateja sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet pb)
Mozetič Katarina petek, 10.20 – 11.05 (kabinet tja)
Nagode Simona sreda, 8.20 – 9.05 (kabinet 1.r)
Osredkar Karmen četrtek, 8.20 – 9.05 (kabinet 4.r)
Pavlič Janja petek, 10.20 – 11.05 (knjižnica)
Peteh Antonija/Vesna Šošter petek, 12.50 – 13.35 (kabinet mat)
Petkovšek Plahutnik Tina sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet pb)
Pišlar Martin ponedeljek, 10.20 . 11.05 (kabinet fiz)
Pivk Križnar Bojana sreda, 10.20 – 11.05 (kabinet 2.r)
Požarnik Vavken Aleš četrtek, 11.10 -11.55 (kabinet 5.r)
Primožič Karin ponedeljek, 8.20 – 9.05 (kabinet tja)
Posega Tjaša  sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet pb)
Resnik Nataša četrtek, 10.20 – 11.05 (kabinet 5.r)
Robek Ida ponedeljek, 11.10 – 11.55 (kabinet nar)
Rožmanec Nina torek, 12.00 – 12.45 (kabinet 1.r)
Smrekar Agata torek, 11.10 – 11.55 (kabinet 1.r)
Smrtnik Tanja petek, 9.10 – 9.55 (kabinet 4.r)
Škof Bojana sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet pb)
Šorli Sergeja ponedeljek, 10.20 – 11.05 (kabinet slj)
Šošter Vesna petek, 12.50 – 13.35 (kabinet mat)
Šprajc Boris petek, 9.10 – 9.55 (kabinet špo)
Štemberger Rok petek, 10.20 – 11.05 (kabinet mat)
Tekavčič Maruška torek, 12.00 – 12.45 (kabinet 1.r)
Tomažinčič Špela sreda, 8.20 – 9. 05 (kabinet 2.r)
Urbas Marija ponedeljek, 10.20 – 11.05 (kabinet 2.r)
Vengust Živa četrtek, 9.10 – 9.55 (kabinet bio)
Vesel Jolanda petek, 10.20 – 11.05 (kabinet tit)
Vipavc Jerica petek, 8.20 – 9.05 (kabinet dsp)
Voljč Špela ponedeljek, 12.30 – 13.15 (kabinet)
Zajc Ivana sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet pb)
Žabkar Elizabeta sreda, 11.10 – 11.55 (kabinet tit)
Župec Mele Urška ponedeljek, 10.20 – 11.05 (kabinet lum)