Govorilne ure 2019/20

Za starše učencev od 1. do 4. razreda  bodo govorilne ure ob torkih od 17. do 19. ure, za starše učencev od 5. do 9. razreda  pa ob ponedeljkih od 17. do 19. ure. V času govorilnih ur na razredni stopnji so prisotni vsi pedagoški delavci, na predmetni pa učitelji iz določenega področja. V kolikor se želite pogovoriti z učiteljem, ki poučuje določen predmet, poiščete ta predmet v spodnji tabeli in na ta dan pridete k učitelju na razgovor. Na razredni stopnji je prisotna še psihologinja Eva Hrovat Kuhar, na predmetni stopnji pa psihologinja Bojana Breznikar in ravnateljica Karmen Cunder. Starši se sami odločite, s kom boste imeli govorilno uro.

Učiteljice dodatne strokovne pomoči se po predhodnem dogovoru srečajo s starši otrok, ki imajo odločbo, najmanj trikrat letno.

 

GOVORILNE URE (od 17.00 do 19.00)


1. r.–4. r.

5. r. in  6. r.–9. r.

(*DRU)

6. r.–9. r.

(**NAR)

POŠ Laze
15. 10. 2019 (1. r.) 11. 11. 2019 18. 11. 2019 5. 9. 2019: RS 1.–4. r
12. 11. 2019 (2., 3., 4. r.) 13. 1. 2020 20. 1. 2020 14. 10. 2019: GU
26. 11. 2019 (1. r.) 23. 3. 2020 30. 3. 2020 13. 1. 2020: GU
14. 1. 2020 (1. r.–4. r.) 11. 5. 2020 12. 5. 2020 6. 2. 2020: RS 1.–4. r
24. 3. 2020 (3. r.–4. r.) *družboslovni predmeti: SLJ, TJA, ZGO, DKE, LUM, GUM, ŠPO in šolska svetovalna delavka **naravoslovni predmeti: MAT, FIZ, KEM, BIO, GEO, TIT, NAR in GOS 30. 3. 2020: GU

21. 4. 2020 (1.r–2. r)

 

11. 5. 2020: GU
19. 5. 2020  (2., 3., 4. r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsak pedagoški delavec ima tedensko eno govorilno uro v dopoldanskem času. Razpored teh govorilnih ur bodo učenci vpisali v publikacijo ob začetku šolskega leta. Posamezne učitelje pa lahko najdete tudi na seznamih spodaj.


DOPOLDANSKE GOVORILNE URE UČITELJEV 2019/20

Elektronski naslovi učiteljev