e-Gradiva

Vir: www.mss.gov.si

 

E- gradiva (izdelki projektov iz leta 2010)

1. E-va za matematiko v devetletki: www.e-um.si ; OŠ, predmet: Matematika: 3. triada (7.-9. razred); predmet: Matematika, 1. triada (1.-3. razred); Matematika: 2. triada (4.-6. razred), kontakt: vesna.zmazek(at)guest.arnes.si, Gimnazija Ptuj

2. E-va za matematiko v gimnaziji: www.e-um.si ; Gimnazija, predmet: Matematika, 1., 2., 3. in 4. letnik, kontakt: stanislav.senveter(at)gmail.com, Inštitut Logik, Zavod za analize, kakovost in optimizacijo

3. E-vadnica za fiziko 2: www.fiz.e-va.si ; Gimnazija, predmet: Fizika, 1., 2., 3. in 4. letnik, kontakt: marko.zigart(at)guest.arnes.si, Srednja šola Slovenska Bistrica

4. E-vadnica za fiziko 1: www.fiz.e-va.si ; OŠ, predmet: Fizika, 8. in 9. razred; kontakt: marko.zigart(at)guest.arnes.si, Srednja šola Slovenska Bistrica

5. E – ELE plus: http://eele.tsckr.si/ ; M5 – Načrtovanje in priklopi električnih naprav, kontakt: iztok.humar(at)fe.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

6. E-gradiva za okolje in trajnostni razvoj: http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/view.php?id=126 ; Gimnazija, izbirni predmet: Okolje in trajnostni razvoj, 3. ali 4. letnik, kontakt: ana.vovk(at)uni-mb.si, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta

7. E-gradiva za VŠ za predmet Računalniške komunikacije in omrežja I in II: http://abito.si/e_gradiva/rko/omrezja.html ; predmeti: višješolski študijski program, predmet Računalniške komunikacije in omrežja I in II, kontakt: borut.vehovec(at)abito.si, Abito, Borut Vehovec s.p

8. Kartografija v zgodovinski učni vsebini OŠ predmetov: http://egradiva.gis.si/web/egradiva ; OŠ, predmet: Spoznavanje okolja, 2. in 3. razred: Bilo je nekoč 1 in 2; predmet: Zgodovina, 7. razred: Prazgodovina, Prazgodovinska najdišča na Slovenskem, Srednji vek, Naselitev naših prednikov; 8. razred: Evropa na pragu novega veka. Velika odkritja, Evropa in Slovenci po letu 1848, Nastanek Avstro-ogrske in  9. razred: Svet po 2. svetovni vojni, Blokovska razdelitev sveta in krizna žarišča, kontakt: nika.mesner(at)gis.si; Geodetski inštitut Slovenije

9. Kartografija v zgodovinski učni vsebini SŠ predmetov: http://egradiva.gis.si/web/egradiva ; SŠ, Gimnazija, predmet: Zgodovina, 1. letnik: Prve visoke kulture, Antična kulturna dediščina na tleh današnje Slovenije;  2. letnik: Od razpada zahodnega dela rimskega cesarstva do stanovskih monarhij, Med alpskimi Slovani v Vzhodnih Alpah;  3. letnik: Nacionalna gibanja v 19. stoletju in 4. letnik: Vprašanje meja, Sodelovanje in konflikti v 20. stoletju; kontakt: matija.klanjscek(at)gis.si in vasja.bric(at)gis.si ; Geodetski inštitut Slovenije

10. Kartografija v zgodovinski učni vsebini SŠ predmetov: http://egradiva.gis.si/web/egradiva, SŠ, predmet: Geografija, 1. letnik: Obča geografija – Površje zemlje, Prebivalstvo,  2. letnik: Geografija sveta – Azija;  2./3. letnik: Geografija sveta – Severna Amerika in 3. letnik: Geografija Evrope – Naravnogeografske značilnosti, Družbenogeografske značilnosti, Regije Evrope, Srednja Evropa – Alpe; Geografija Slovenije – Površje in kamninska zgradba, Energetika in surovine, kontakt: matija.klanjscek(at)gis.si in vasja.bric(at)gis.si ; Geodetski inštitut Slovenije

11. Kartografija v zgodovinski učni vsebini OŠ predmetov: http://egradiva.gis.si/web/egradiva ; OŠ, predmet: Spoznavanje okolja, 1., 2. in 3. razred: Pogledam naokrog 1, 2 in 3,  predmet: Družba, 4. razred: Prostorska orientacija in kartografija in Domači kraj;  5. razred: Domača pokrajina na zemljevidu; 6., 7., 8. in 9. razred: Ekskurzija v eno od slovenskih pokrajin 1 in 2;  7.razred: Potresi in vulkani; 9.razred: Gostota prebivalstva Slovenije, EU – povezovanje evropskih držav in Slovenija, Geografske značilnosti dinarskih pokrajin, Značilnosti prometa v Sloveniji, kontakt: primoz.kete(at)gis.si, Geodetski inštitut Slovenije

12. Vera in kultura e-VIK: www.lms.si/vik ; Zasebne gimnazije, ki poučujejo predmet Vera in kultura, predmet: Vera in kultura, 1., 2., 3. in 4. letnik, kontakt: kristijan.percic(at)guest.arnes.si, Zavod Antona Martina Slomška

13. NAUK.si – Logika: http://www.nauk.si/ ; OŠ, predmet: Logika, (izbirni predmet), 7., 8. in 9. razred, kontakt: boris.horvat(at)fmf.uni-lj.si, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

14. NAUK.si – Matematika za SŠ: http://www.nauk.si/ ; Splošne gimnazije, predmet: Matematika, 1.,2., 3. in 4. letnik, kontakt: matija.lokar(at)fmf.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

15. NAUK.si – Računalništvo in informatika za SŠ: http://www.nauk.si/ ; Gimnazije (splošne, klasične, strokovne), predmet: Informatika, 1. letnik; Gimnazije, predmet: Informatika – izbirni predmet in matura, 2., 3. in 4. letnik, kontakt. alen.orbanic(at)fmf.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

16. NAUK.si – Fizika za SŠ: http://www.nauk.si/ ; Splošne gimnazije, predmet: Fizika, 1., 2. in 3. letnik; Splošne gimnazije, predmet: Fizika, maturitetni program, 4. letnik, kontakt: boris.horvat(at)fmf.uni-lj.si, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

17. NAUK.si – Fizika za OŠ: http://www.nauk.si/; OŠ, predmet: Fizika, 8. in 9. razred, kontakt: primoz.luksic(at)fmf.uni-lj.si, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

18. Geografija Slovenije:  www.egradiva.si ; Srednje strokovno izobraževanje,  Ekonomski tehnik, predmet: Geografija, 1. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, Turistični tehnik, predmet: Geografija, 4. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, Turistični tehnik, predmet: Geografija, 3. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, Ekonomski tehnik, predmet: Geografija, 2. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, Turistični tehnik, predmet: Geografija, 2. letnik, kontakt: stane.vidmar(at)guest.arnes.si, Srednja šola Jesenice

19. E-ŠVZ (e – športna vzgoja): http://www.nevron.si/esvz ; Osnovna šola, predmet: Športna vzgoja, 7., 8. in 9. razred; Gimnazija, predmet: Športna vzgoja, 1., 2. in 3. letnik, kontakt: ursa(at)nevron.si, Nevron d.o.o.

20. Nadgradnja e-gradiv za predmet spoznavanje okolja v 1., 2. in 3. razredu devetletne osnovne šole: http://www.nevron.si/spo ; OŠ, predmet: Spoznavanje okolja, 1., 2. in 3. razred, kontakt: marko.marhl(at)uni-mb.si,  Nevron d.o.o.

21. Šport in zdravje:  www.egradiva.si ; Gimnazija s športnimi oddelki, predmet: Športna vzgoja, 1. letnik; Gimnazija, predmet: Športna vzgoja, 1. letnik, Kontakt: ziga(at)digied.si, DIGIED d.o.o.

22. E-glasba: nepokrite vsebine in nadgradnja glasba 123: www.egradiva.si ; OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 1., 2., 3. in 4 razred; glasba 4 – OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 4. razred; glasba 5 – OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 5. razred; GLASBA 6,- OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 6. razred; glasba 7 OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 7. razred; glasba 9 – OŠ, predmet: Glasbena vzgoja, 9. razred, kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.

23. Tehnika in tehnologija 6,7,8:  www.egradiva.si ; OŠ, Tehnika in tehnologija 6, OŠ, predmet: Tehnika in tehnologija, 6., 7. in 8. razred, kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.

24. Biologija: naše telo in celice: www.egradiva.si ; Srednje strokovno izobraževanje, Naše telo: predmet: Biologija, izbirni modul: Biologija človeka; Celice: predmet: Biologija, izbirni modul biologija celice in izbirni modul biotehnologija, kontakt lidija.dornig(at)guest.arnes.si, Gimnazija Jesenice

25. Sodobno gospodarstvo: Temelji delovanja sodobnega gospodarstva www.egradiva.si ; Srednje strokovno izobraževanje, Ekonomski tehnik, predmet: Ekonomija, 1. in 2. letnik, kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.

26. Splošna poglavja frizerstva in striženje:  www.egradiva.si ; Srednje poklicno izobraževanje, Strokovni vsebinski sklop, Frizer, predmet: Skupna poglavja frizerstva; predmet: Striženje; Srednje poklicno izobraževanje, Frizer, praktično izobraževanje v šoli, kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.

27. Geografija: http://www.svarog.si/geografija/ ; OŠ, predmet: Geografija, 6., 7. in 8. razred, kontakt: gregor.godec(at)svarog.org, Svarog Miklavž na Dravskem polju

28. Biologija: http://www.svarog.si/biologija/MSS/ ; Gimnazija, predmet: Biologija, 3. in 4. letnik, kontakt: gregor.godec(at)svarog.org, Svarog Miklavž na Dravskem polju

29. E-gradiva za mehaniko: www.odos.si/vsebine ; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: Načrtovanje konstrukcij; Tehniška gimnazija, predmet: Mehanika, 2., 3. in 4. letnik, kontakt: dalibor.korac(at)pia.si, PIA Velenje

30. Naravne in družbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope 2. del (nadgradnja in dopolnitev): http://www.simos.si/egradiva09/;  OŠ, predmet: Angleški jezik, 7. razred; predmet: Gospodinjstvo, 6. razred; predmet: Naravoslovje, 6. razred; predmet: Geografija, 9. razred; predmet: Športna vzgoja, 4. razred; predmet: Angleški jezik, 5. razred; predmet: Slovenski jezik, 9. razred; predmet: Glasbena vzgoja, 9. razred; predmet: Državljanska in domovinska vzgoja ter etika, 8. razred; predmet: Zgodovina, 8. razred; predmet: Kemija, 9. razred; predmet: Naravoslovje, 7. razred; predmet: Slovenski jezik, 8. razred; predmet: Športna vzgoja, 7. razred, kontakt: marija.lupsina(at)guest.arnes.si, Osnovna šola Bizeljsko

31. SLO za poklicne šole:  http://gradiva.txt.si/slovenscina/ ; Srednje poklicno izobraževanje, predmet: Slovenščina, 1.-3 letnik, kontakt: Klementina.podvrsnik(at)gmail.com, Ka.Pe. – jezikovni studio, mag. Klementina Podvršnik, s.p.

32. SLO za gimnazije: http://gradiva.txt.si/slovenscina/ ; Gimnazija, predmet: Slovenščina, 2., 3. in 4. letnik, kontakt: Klementina.podvrsnik(at)gmail.com, Ka.Pe. – jezikovni studio, mag. Klementina Podvršnik, s.p

33. E-elektrotehnika: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/elek_v1/index.html ; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: Elektrotehnika, vsi nivoji in sklopi; OM4 – Izdelava osnovnih vezij (e-elektrotehnika); OM5 – Načrtovanje in priklopi električnih naprav (e-elektrotehnika); OIM8 – Prenos in zapis informacij (e-elektrotehnika), kontakt: info(at)clip.si, Clip d.o.o.

34. E-računalništvo: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/rac/index.html ; OŠ, predmet: Računalništvo – urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija, 7. – 9. razred; Srednje strokovno izobraževanje, Strokovni moduli v programu tehnik računalništva (vsi letniki); Srednje strokovno izobraževanje, Strokovni moduli v programu tehnik računalništva (vsi letniki); Višja šola – program Informatika, kontakt: info(at)clip.si, Clip d.o.o.

35. E-kemija z med predmetnimi povezavami biologije: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/kem_v1/index.html ; Gimnazija, predmet: Kemija, 1., 2. in 3. letnik; Gimnazija, predmet: Kemija, izbirna vsebina v gimnaziji, kontakt: info(at)clip.si, Clip d.o.o.

36. E-gradivo “Poslovno komuniciranje”: www.inter-es.si/met ; VSŠ – program Ekonomist, predmet Poslovno komuniciranje, kontakt: tadej(at)inter-es.si, Inter-es d.o.o.

37. Razvoj in uvajanje e-gradiv »Interaktivni atlas kot orodje za pripravo in izvedbo ekskurzije«: http://www.ekskurzije.si/moodle ; Gimnazija, predmet: Geografija, 1., 2., 3. in 4. letnik; Poklicno in strokovno izobraževanje, predmet: Geografija, 1. letnik; OŠ, predmet: Geografija, 6., 7., 8. in 9. razred, kontakt: roberto.degan(at)luz.si in stane.cerar(at)gdl.si, Geodetska družba d.o.o.

38. E-zdravstvena nega (E-ZNE):  http://ucilnica.e-zne.net ; Srednje strokovno izobraževanje, Zdravstvena nega, 2. letnik, kontakt: metka.furlani(at)pro-eco.si, Pro. ECO

39. Prostorske animacije bioloških procesov: http://vedez.dzs.si/bio-procesi ; Gimnazija, predmet: Biologija, 1., 2. in 3. letnik, kontakt: Peter.novoselec(at)dzs.si, DZS, založništvo in trgovina d.d.

40. Vedeževo e-okolje 1, 2, 3: http://vedez.dzs.si/so123 ;  OŠ, 1. triletje, predmet: Spoznavanje okolja, 1., 2. in 3. razred, kontakt: Peter.novoselec(at)dzs.si,  DZS, založništvo in trgovina d.d.

41. Splet okno v svet: http://spletoknovsvet.spin.si in  http://zeus.tsc.si/~bostjanv/SOS/ ; Srednje strokovno izobraževanje – Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij; VSŠ – Izdelava spletnih strani; OŠ – Računalništvo, kontakt: samoe(at)spin.si, Spin d.o.o.

42. Zgradba, raznolikost in soodvisnost živega: www.biologija.miska.si ; OŠ, predmet: Biologija, 8. in 9. razred; Gimnazija, predmet: Biologija, 1., 2. in 3. letnik, kontakt: breda.gruden(at)miska.si, MIŠKA, izobraževanje in organizacija d.o.o.

43. Ruščina www.linguarus.net/ucilnica ; Gimnazija, predmet: Ruščina, 1. – 4. letnik, Modul 210 ur, kontakt: Klementina.podvrsnik(at)guest.arnes.si, Linguarus d.o.o., družba za prevajanje, izobraževanje in posredništvo

44. E-gradiva za predmet Odvajanje in čiščenje odpadnih vod: http://egradiva.minet.si ; Višješolski študijski program: Varstvo okolja in komunala, predmet: Odvajanje in čiščenje odpadnih voda, 1. letnik, kontakt: nejc.zakrajsek(at)minet.si, MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje

45. E-gradiva za predmet: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije: http://egradiva.minet.si ; Višješolski študijski program: Elektroenergetika, predmet: Učinkovita raba in obnovljivi viri energije, 2. letnik, kontakt: nejc.zakrajsek(at)minet.si, MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje

46. E-gradiva za predmet: Nevarne snovi v proizvodnji: http://egradiva.minet.si ; Višješolski študijski program: Varstvo okolja in komunala, predmet: Nevarne snovi v proizvodnji, 2. letnik kontakt: nejc.zakrajsek(at)minet.si, MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje

47. E-gradiva za predmet: Grafično oblikovanje: http://www.iam.si/egradiva ; Srednje strokovno izobraževanje: Medijski tehnik, predmet: Grafično oblikovanje, 1., 2. in 3. letnik, kontakt: sreco.zakrajsek(at)iam.si, Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana

48. E-gradiva za predmet: Medijska umetnost in vizualna komunikacija: http://www.iam.si/egradiva ; Višješolski študijski program: Medijska produkcija, predmet Medijska umetnost in vizualna komunikacija, 1. letnik, kontakt: sreco.zakrajsek(at)iam.si, Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana

49. Venera – e-ekonomija: http://ucilnice.scv.si ; Srednje poklicne šole, predmet: GP- gospodarsko poslovanje, 3. letnik; Ekonomska gimnazija, predmet: Podjetništvo – po novem projekti in poslovanje podjetja, 4. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: Gospodarsko poslovanje (Trgovec) po novem Modul poslovanje trgovskega podjetja, 2. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: Ekonomija (Ekonomski tehnik) – po novem delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja, 3. letnik; Ekonomska gimnazija, predmet: Podjetništvo, 3 letnik; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: Ekonomija (Ekonomski tehnik) – po novem delovanje gospodarstva in ekonomika poslovanja, 4. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: Ekonomija (Ekonomski tehnik), 3. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: Računovodstvo (Ekonomski tehnik), 2. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: POD-podjetništvo, 5. letnik diferencialnega programa 3+2 SŠ; kontakt: renata.konecnik(at)guest.arnes.si, Šolski center Velenje

50. E-informatika – VESTA: http://ucilnice.scv.si ; Tehniška gimnazija, predmet: Računalništvo, 3. letnik; Višješolski študijski program: Informatika, predmet: Računalniška omrežja in komunikacije I, 1. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, Smer elektrotehnik elektronike in elektrotehnik energetike, predmet: RID, Uporaba IKT pri poslovanju, 2. letnik; Splošne gimnazije, predmet: Informatika, 3. letnik (sklop multimedija, obdelava podatkov); Srednje strokovno izobraževanje, predmet: POB – Podatkovne baze, 3. letnik; Tehniška Gimnazija, predmet: Računalniški sistemi in omrežja, 3. letnik; Tehniška gimnazija, predmet: Računalništvo, 2. letnik; Srednje strokovno izobraževanje, predmet: RID -Računalništvo in dokumentiranje, 1. letnik elektrotehnik računalništva; Tehniška Gimnazija, predmet: Računalniški sistemi in omrežja, 4. letnik; kontakt: renata.konecnik(at)guest.arnes.si, Šolski center Velenje

51. Vulkan – e-geografija:  http://ucilnice.scv.si ; OŠ, predmet: Geografija, 6., 7., 8. in 9. razred kontakt: renata.konecnik(at)guest.arnes.si, Šolski center Velenje

52. Poslovni tuji jezik 1 – Nem in Poslovno komuniciranje: www.ucenje-on.net ; Višješolski študijski program, Poslovni sekretar, predmet: Poslovni tuji jezik 1 – Nemščina, kontakt: zoran.gaborovic(at)isa.si, ISA.IT d.o.o.

53.  Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku: www.ucenje-on.net; Višješolski študijski program, Poslovni sekretar, predmet: Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku, kontakt: zoran.gaborovic(at)isa.si, ISA.IT d.o.o.

54. PE- podjetništvo: http://ecampus.opis.si ; Mojstrski izpit: III. poslovodno – ekonomski del (Podjetništvo), kontakt: natasa.stirn(at)ozs.si, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

55. PA – psihologija: http://ecampus.opis.si ; Mojstrski izpit: IV. Pedagoško/andragoški del -Psihologija, kontakt: natasa.stirn(at)ozs.si, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

56. PA – pedagogika, didaktika in metodika: http://ecampus.opis.si ; Mojstrski izpit: IV. pedagoško – andragoški del (Pedagogika, didaktika in metodika), kontakt:  natasa.stirn(at)ozs.si, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

57. PA – izvajanja praktičnega izobraževanja: http://ecampus.opis.si ; Mojstrski izpit: IV. pedagoško – andragoški del (Izvajanje praktičnega izobraževanja), kontakt: natasa.stirn(at)ozs.si, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

E- gradiva (izdelki projektov iz leta 2008)

1. E-kemija v 8. razredu: http://www.osbos.si/e-kemija/; predmeti: 8. razred devetketke, kemija, kontakt: tomaz.pavlakovic(at)guest.arnes.si, OŠ Belokranjskega odreda Semič

2. Naravne in družbeno-geografske značilnosti Srednje Evrope: http://www.simos.si/egradiva/; predmeti: geografija – 7. razred, glasbena vzgoja – 9. razred; državljanska vzgoja in etika – 7. razred; biologija – 8. razred; zgodovina – 7. razred;kontakt: marija.lupsina(at)guest.arnes.si, OŠ Brežice

3. E-les: biološke lastnosti lesa in uporaba lakov: www.egradiva.si; predmeti: 1. letnik SSI – lesarski tehnik Tvoriva; kontakt: anastazija.mramor(at)guest.arnes.si, Šolski center Ljubljana

4. E-vadnica: http://www.e-um.org/; predmeti: matematika – gimnazija, 3 in 4 letnik; samo.repolusk(at)logik.si, Inštitut Logik, Zavod za analize, kakovost in optimizacijo

5.E-up: http://www.e-um.org/; predmeti matematika, gimnazija, 1. in 2. letnik; stanislav.senveter(at)logik.si, Inštitut Logik, Zavod za analize, kakovost in optimizacijo

6. E-um perpetu-um II: http://www.e-um.org/; predmeti: matematika, osnovna šola – 5., 6., 7., 8. in 9. razred, vesna.zmazek(at)guest.arnes.si, Gimnazija Ptuj
E-um perpetu-um II

7. E-um perpetu-um I: http://www.e-um.org/; predmeti: matematika, osnovna šola, 1., 2., 3. in 4. razred; vesna.zmazek(at)guest.arnes.si, Gimnazija Ptuj

8. Okolje in jaz 3 – interaktivne prosojnice: http://www.modrijan.si/modrijan-fl/; predmet: spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole, zvonka.kos(at)modrijan.si, Modrijan založba, d.o.o.

9. Nadgradnja e-gradiva za višješolski predmet Poslovna matematika s statistiko: http://www.doba.si/egradiva/pms/; predmet: poslovna matematika s statistiko, 1 letnik, višješolski strokovni program Komercialist, oton.mlakar(at)doba.si, DOBA Evropsko poslovno izobraževalno središče

10. e-angleščina in e-nemščina za lesarstvo: http://www.ucenje-on.net/; predmeti: 1., 2., 3. 4. letnik SSI lesarski tehnik nemščina, 1., 2., 3., 4. letnik SSI lesarski tehnik angleščina; rok.pogacnik1(at)guest.arnes.si, Srednja lesarska šola Škofja Loka

11. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I – angleščina: www.ucenje-on.net, višješolski študijski program, Poslovni sekretar, 1. letnik, Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku I – angleščina, darko.bale(at)b2.eu, B2 d.o.o.

12. Gospodinjstvo v OŠ: www.ucenje-on.net; predmeti: 5. in 6. razred gospodinjstvo; 7., 8. in 9. razred – IZBIRNI PREDMET: načini prehranjevanja; 7., 8. in 9. razred – IZBIRNI PREDMET: Sodobna priprava hrane; , jure.kramar(at)guest.arnes.si, OŠ Polhov Gradec

13. Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II – nemščina: www.ucenje-on.net, višješolski študijski program, Poslovni sekretar, 2. letnik, Poslovno sporazumevanje v tujem jeziku II – nemščina, darko.bele(at)b2.eu, B2 d.o.o.

14. e-Študij okolja: http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/category.php?id=7; predmeti: 4. LETNIK GIMNAZIJE,PREDMET ŠTUDIJ OKOLJA, ana.vovk(at)uni-mb.si, Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru

15. e-UČNA GRADIVA za PREDMET SPOZNAVANJA OKOLJA v 3. razredu: http://distance.pfmb.uni-mb.si/course/category.php?id=7, predmeti: 3. razred devetletne OŠ, Spoznavanje okolja, marko.marhl(at)uni-mb.si, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta Maribor

16. eOET-1 plus: http://eoet1.tsckr.si/; predmeti: 1. letnik strokovna tehniška šola, elektrotehnik, OET-1, srecko.simovic(at)guest.arnes.si, Tehniški šolski center Kranj

17. Interaktivna gradiva za krmilno tehniko ter računalniške sisteme in omrežja: http://pomoc.tsc.si/wiki/Gradiva; predmeti: RAČ (Računalništvo), 2 letnik TEG (Tehniška gimnazija), Krmilna tehnika – strojni tehniki 3. letnik primoz.stekar(at)tsc.si, Tehniški šolski center Nova Gorica

18. e-ARS: http://ears.tsckr.si; predmet: ARS; natasa.zaplotnik(at)guest.arnes.si, Tehniški šolski center Kranj, Slovenščina

19. Slovenščina: SSI: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/slo/000_mapa/index.html ali http://198.gvs.arnes.si/; predmet: 2. letnik/gimnazija slovenščina, OŠ, 8. razred, slovenščina; klementina.podvrsnik(at)guest.arnes.si, Ka.Pe. – jezikovni studio, mag.Klementina Podvršnik, s.p.

20. Digi – Ro: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/digi_ro/; predmeti: ELEKTROTEHNIK ELEKTRONIK, DIGITALNA TEHNIKA in RAČUNALNIŠKE KOMUNIKACIJE IN OMREŽJA višješolski izobraževalni program: INFORMATIKA 1.letnik info(at)clip.si, Clip d.o.o.

21. Tehnika in tehnologija: www.egradiva.si, predmeti: tehnika in tehnologija, 6., 7 in 8. razred devetletka, ludvik.hajdinjak(at)guest.arnes.si, Osnovna šola prof.dr. Josipa Plemlja Bled

22. Obča geografija in izbrani problemi sodobnega sveta: www.egradiva.si, predmeti: 2. letnik, ekonomski tehnik, SSI, geografija, 1. letnik, ekonomski tehnik, Srednje strokovno izobraževanje (SSI), geografija,  lidija.dornig(at)guest.arnes.si, Gimnazija Jesenice

23. Biologija – NAŠE TELO: ZGRADBA IN DELOVANJE: www.egradiva.si, predmet: biologija – 9. razred OŠ, biologija – modul Biologija človeka Srednje strokovno izobraževanje, stane.vidmar(at)guest.arnes.si, Srednja šola Jesenice

24, Naravoslovje in tehnika 5: www.egradiva.si; predmeti: naravoslovje in Tehnika 5. razred devetletka, ludvik.hajdinjak(at)guest.arnes.si, Osnovna šola prof.dr. Josipa Plemlja Bled

25.GLASBA: www.egradiva.si; Glasbena vzgoja, 1., 2., 3., 4., 5. in 6. razred, devetletka, sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.

26. FIZIKA: nepokrite vsebine in nadgradnja: www.egradiva.si, predmeti: Fizika – 8., 9. razred, devetletka, fizika – maturitetni program, 1., 2., 3. in 4. letnik, gimnazija, sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.

27. Kronos: http://kora.scv.si – povezava ‘Spletna učilnica’; predmeti: 1., 2., 3. in 4. letnik matematika – Ekonomski tehnik, 2. letnik računovodstvo (Ekonomski tehnik), 6., 7. razred matematika (devetletka),  3. in 4. letnik – ekonomija (Ekonomski tehnik), 3. in 4. letnik – podjetništvo (Ekonomska gimnazija), 2. letnik – gospodarsko poslovanje (Trgovec), zdenko.potocar(at)guest.arnes.si, Ekonomska šola Novo mesto

28. E-GRADIVO EKONOMIJA 3: http://moodle.sc-konjice-zrece.si/course/category.php?id=2, predmeti: Ekonomski tehnik (PTI, SSI) SODOBNO GOSPODARSTVO, oz. DELOVANJE GOSPODARSTVA IN EKONOMIKA POSLOVANJA, .– 1. vsebinski sklop: Razvoj in delovanje gospodarstva, brigita.kukovic(at)guest.arnes.si, Šolski center Slovenske Konjice – Zreče

29. e-Gradivo Matematika – priprava na maturo: http://www.cdi-univerzum.si/Matematika/; predmeti: Matura SŠ, matematika, marko.persin(at)cdi.univerzum.si, CDI Univerzum

30. E-gradiva za predmet kemija v 1.letniku gimnazije: www.minet.si/egradiva; predmeti: 1. letnik, kemija, gimnazija, nzakrajsek(at)minet.si, MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje

31. Priprava e-gradiv za predmet: Gospodarjenje z odpadki, višješolskega programa Varstvo okolja in komunala: www.iam.si/egradiva; predmeti: 1. letnik višje šole za Varstvo okolja in komunalo Predmet: Gospodarjenje z odpadki, nzakrajsek(at)minet.si, MINET-IE, zavod za spletno izobraževanje

32. Priprava e-gradiv za predmet: Organizacija in vodenje medijske produkcije, višješolskega programa Medijska produkcija: www.iam.si/egradiva; predmet: 1. letnik, Organizacija in vodenje medijske produkcije, Višješolski program, Medijska produkcija, sreco.zakrajsek(at)iam.si, Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana

33. Priprava e-gradiv za predmet: Fotografija in računalniška grafika, višješolskega programa Medijska produkcija: www.minet.si/egradiva; predmet: 1. letnik, fotografija in računalniška grafika, Višješolski program, Medijska produkcija, sreco.zakrajsek(at)iam.si, Inštitut in akademija za multimedije Ljubljana

34. E-gradivo “Davki”: http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0; predmeti: 2. letnik višješolskega študijskega programa EKONOMIST, tadej(at)inter-es.si,
Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.

35. Igraje z Jelko – 2.del: http://jelka.nevron.si/; vzgojno področje: NARAVA (VRTEC), nada.verbic(at)vrtec-jelka.si, Vrtec Jelka Ljubljana

36. Igraje z Jelko – 3.del: http://jelka.nevron.si/; vzgojno področje: DRUŽBA (VRTEC), nada.verbic(at)vrtec-jelka.si, Vrtec Jelka Ljubljana

37. Rea: http://kora.scv.si – povezava ‘Spletna učilnica’, predmet: 6., 7., 8. in 9. razred devetletka, geografija, 1., 2. in 3. razred OŠ SPO, milan.copot(at)siol.net, Osnovna šola Nazarje

38: Olimp: http://kora.scv.si – povezava ‘Spletna učilnica’; predmet: 4., 5. razred devetletke, angleščina, 4. letnik SŠ, angleščina, Modul M6 Proizvodnja in prenos električne energije (Elektrotehnik in Elektrotehnik PTI), Modul M6 Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij (Elektrotehnik, Elektrikar, Tehnik računalništva, Tehnik elektronskih komunikacij), Modul M7 Načrtovanje električnih inštalacij (Elektrotehnik in Elektrotehnik PTI), Modul M8 Pogonska tehnika (Elektrotehnik) podobna snov tudi v: Modul M5 Elektromotorni pogoni in regulacije (Elektrotehnik PTI) in podobna snov tudi v: Modul M7:Priklopi električnih motorjev (Elektrikar), Modul M19 Pridobivanje in pretvarjanje električne energije (Elektrotehnik) podobna snov tudi v: Modul M11 Pridobivanje in pretvarjanje električne energije (Elektrotehnik PTI), Modul M10 Delovanje elektroenergetskih sistemov (Elektrotehnik, Elektrikar), simon.muha(at)guest.arnes.si, Šolski center Velenje

39. Afrodita: http://kora.scv.si – povezava ‘Spletna učilnica’, predmeti: 2. letnik Ekonomska gimnazija (informatika), 2. letnik Ekonomski tehnik (informatika), ekonomski tehnik SSI (poslovna informatika), ekonomski tehnik PTI (informatika), 1. letnik, višja šola informatika, programiranje I, 2. letnik, višja šola informatika, programiranje II,  VSŠ – informatika 1. letnik OPS1 (operacijski sistemi), Modul OIM5, Napredna uporaba podatkovnih baz, Tehnik računalništva, Modul M17, oprema za multimedijsko tehniko, elektrotehnik, tehnik računalništva, elektrotehnik, PTI Oprema za multimedijsko tehniko (Elektrotehnik, Tehnik računalništva, Elektrotehnik PTI), 1. in 2. letnik SSI slovenščina, 2. letnik gimn. Slovenščina, 7. razred OŠ SLO, 2. in 5. razred OŠPP, SLO, simon.muha(at)guest.arnes.si, Šolski center Velenje

40. Biologija kot znanost in veda: http://www.svarog.si/biologija/; predmet: biologija, 8. razred, gregor.godec(at)svarog.org, Svarog Miklavž na Dravskem polju

41. Zgodovina od leta 1815 do konca 20.stoletja: http://www.svarog.si/zgodovina/3/, predmet: zgodovina, 3. in 4. letnik (gimnazija), gregor.godec(at)svarog.org, Svarog Miklavž na Dravskem polju

42. E-kemija: Kemija, www.kii2.ntf.uni-lj.si/e-kemija; predmeti: Kemija, 8., 9. razred OŠ, kemija – 9.razred IP,  Kemija za gimnazije – 1., 2., 3. letnik, Izbirne vsebine (35 ur), 3. letnik Naravoslovje, 6., 7.razred metka.vrtacnik(at)guest.arnes.si, Univerza v Ljubljani (Naravoslovnotehniška fakulteta)

43. Glasba v 8. razredu: http://www.e-sola.mladinska.com/course/view.php?id=5; predmet: GVZ, 8. razred devetletke, metka.pusenjak(at)mkz.si, Mladinska Knjiga Založba

44. UMETNOST BESEDE – Virtualni svet književnosti: http://www.e-sola.mladinska.com/course/view.php?id=6; predmet: slovenski jezik, 1. letnik gimnazije, alenka.mohar(at)mkz.si, Mladinska Knjiga Založba

45. Aktivno učenje matematike v obliki učnih listov in resnično interaktivnih kvizov: http://am.fmf.uni-lj.si, predmet: 1., 2., 3. in 4. letnik gimnazije, matematika, matija.lokar(at)fmf.uni-lj.si, Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko

46. Kako poučevati začetni tečaj programskega jezika – sklop interativnih gradiv: http://up.fmf.uni-lj.si, predmeti: računalništvo, Tehniške gimnazije – 3. letnik, Programiranje, Višja strokovna šola, smer Informatika, 1. in 2. letnik, iztok.kavkler(at)fmf.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

47. Kompetenčno zasnovana e-gradiva za višješolske študijske programe: http://www.sc-nm.com/e-gradivo/prvi.html; predmeti: računalništvo in informatika RAI (Višješolski študijski programi: Elektronika, Rudarstvo in geotehnologija Oblikovanje materialov, Mehatronika, Lesarstvo, Informatika, Fotografija …), 1. letnik, Tehnologija, višješolski študijski program Strojništvo, 2. letnik, marjana.sporar(at)guest.arnes.si, Šolski center Novo mesto

48. Vedež – E-gradivo za spoznavanje okolja v 3. razredu devetletne OŠ: http://vedez.dzs.si/so3; predmeti: 3. razred devetletke spoznavanje okolja, peter.novoselec(at)dzs.si, DZS, založništvo in trgovina d.d.

49. Računalniško poučevanje teorije glasbe na začetni stopnji: http://muzikologija.ff.uni-lj.si/ptg/; predmeti: glasbena vzgoja, 3., 5. in 9. razred devetletke, leon.stefanija(at)ff.uni-lj.si, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta Ljubljana

E-gradiva (izdelki projektov iz leta 2007)

Nova e-gradiva (manjši projekti)

1. E-gradivo – »Oglaševanje« v srednješolskih programih (http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=21; predmeti: GP- gospodarsko poslovanje, 3.letnik srednje poklicne šole; POD-podjetništvo, 5. letnik diferencialnega programa 3+2 SŠ; GP- gospodarsko poslovanje, 3. letnik SŠ; kontakt: tadejs(at)inter-es.si, jana(at)inter-es.si, Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.)

2.Tehnologija na internetu – varjenje (http://www2.sts.si/arhiv/tehno/http://www.sts.si/arhiv/tehno/; predmeti: SPI – AVTOKLEPAR, 2. letnik; SPI – strojni mehanik, 2. letnik; SPI – instalater strojnih instalacij, 2. letnik; SSI- STROJNI TEHNIK, tehnologija, 4. letnik; PTI STROJNI TEHNIK, 2. letnik; kontakt: dusan.sircelj(at)guest.arnes.si,
Srednja tehniška šola Koper)

3. Uporaba e-gradiv v osnovni šoli (http://www.ucenje-on.net, predmeti: 9. razred, Matematika; 8. razred, Matematika; 7., 8. ali 9. razred, Računalništvo; 8. ali 9. razred, Kemija; 1. razred, Slovenščina,  kontakt: tomaz.pavlakovic(at)guest.arnes.si, OŠ Belokranjskega odreda Semič)

4. Projekt Ogiva: Vrednost ki narašča (http://moodle.sc-rm.net/, predmeti: STATISTIKA, 4. letnik, ekonomski tehnik; kontakt: janez.klemencic(at)guest.arnes.si, Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik)

5. E-gradivo – »Prijava na delovno mesto in življenjepis v angleškem jeziku« v srednješolskih programih (http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=22, predmet: Angleščina, 4. letnik srednjih šol, kontakt: tadejs(at)inter-es.si, jana(at)inter-es.si, Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.

6. KNJIŽEVNOST ROMANTIKE V DRUGEM LETNIKU GIMNAZIJ, STROKOVNIH IN TEHNIŠKIH ŠOL (http://moodle.ledina.org/course/category.php?id=3, predmeti: Slovenščina, književnost v 2. letniku gimnazij, strokovnih in tehniških šol, kontakt: marijana.klemencic-glavica(at)guest.arnes.si, Gimnazija Ledina)

Nova e-gradiva (večji  projekti)

1. E-um za matematiko v devetletki (http://www.e-um.si, predmeti: Matematika, osnovna šola – 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7,. 8. in 9. razred in medpredmetno povezovanje; kontakt: blaz.zmazek(at)uni-mb.si, Gimnazija Ptuj)

2. Bakhus (http://abc.scv.si, predmeti: EVN (3.letnik); RKO Računalniška komunikacija in omrežja 2. letnik; POB – Podatkovne baze (3. letnik); Elektrotehnika, 2. letnik; RKO Računalniška komunikacija in omrežja 1. letnik; MRG – Meritve in regulacije (3. letnik); DIT – Digitalna tehnika (3. letnik); RID – Računalništvo in dokumentiranje (1. letnik); APJ – Algoritmi in programski jeziki (2. letnik); EMP – Ekonomika in management podjetja (2. letnik VSŠ), kontakt: simon.muha(at)guest.arnes.si, Šolski center Velenje)

3. Apolon (http://abc.scv.si, predmeti: Angleščina, 5. razred; Tehnika in tehnologija, 8. razred; Matematika, 7. razred; Geografija, 7. razred; Naravoslovje in tehnika, 4. razred; Angleščina, 4. razred; Naravoslovje 5. r; Geografija, 7. razred; Matematika, 6. razred; Spoznavanje okolja, 2. razred; Tehnika in tehnologija, 7. razred, kontakt: simon.muha(at)guest.arnes.si, Šolski center Velenje)

4. Digi – Digitalna tehnika (http://www2.arnes.si/~sspjstru/Digi_DT/, predmeti:  Srednje strokovno izobraževanje, Elektrotehnik, Elektronik, DIGITALNA TEHNIKA, 3. letnik, kontakt: joze.strucl(at)guest.arnes.si, Clip d.o.o.

5. MIZAR IN TAPETNIK – V NOV PROGRAM S POMOČJO E-GRADIV (http://www.ucenje-on.net, predmeti: OBDELAVA LESNIH PLOŠČ; SNOVANJE IZDELKA; OSNOVE LESARSTVA, kontakt: ROK.POGACNIK1(at)GUEST.ARNES.SI, Srednja lesarska šola Škofja Loka)

6. e-OSNOVE ELEKTROTEHNIKE 1 (e-OET-1) (http://eoet1.evsebine.com, predmeti: LE, 2. letnik; Strokovna gimnazija; OET-1, 1. letnik strokovna tehniška šola, elektrotehnik; ELE, 3. letnik; Strokovna gimnazija, kontak: srecko.simovic(at)guest.arnes.si, Tehniški šolski center Kranj

7. FIZIKA: Gibanje, sile in elektrika (http://egradiva.videofon.si, predmeti: Fizika, osnovna šola – 8 in 9. razred; Fizika, gimnazija – 1., 2 in 3. letnik; kontakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.)

8. e-RID (http://erid.tsckr.si, predmeti: RID, 1.letnik smeri elektrotehnik računalništva; RID, 2. letnik smeri elektrotehnik elektronike in elektrotehnik energetike, kontakt: miran.kozmus(at)gmx.li, Tehniški šolski center Kranj.

9. JEZIKOVNA DEDIŠČINA NA MEDMREŽJU (http://www2.arnes.si/~oskkpi1s/jezikovna/index.htm, predmeti: Gledališki klub 7., 8., 9.; Računalništvo –urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija 8; Slo,9. r.; Slo, 8.r.; slo, 7.r.; Računalništvo –urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija 7; Šolsko novinarstvo 7., 8., 9.; Literarni klub 7., 8., 9.; Računalništvo –urejanje besedil, računalniška omrežja, multimedija 9, kontakt: nkruno(at)gmail.com, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

10. E-GRADIVA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO (http://colos.fri.uni-lj.si/ERI, predmeti: Informatika, Splošne gimnazije 1., 2., 3. in 4. letnik; Informatika, Računalništvo, Tehniške gimnazije – 2., 3. in 4. letnik; Računalniški sistemi in omrežja, Tehniške gimnazije -3. in 4. letnik; kotakt: sasa.divjak(at)fri.uni-lj.si, UL Fakulteta za računalništvo in informatiko)

11. IGRAJE Z JELKO (http://www.vrtec-jelka.si/egradivo.php, vzgojna področja. DRUŽBA (vrtec); NARAVA (vrtec); UMETNOST IN GIBANJE (vrtec); MATEMATIKA (vrtec); JEZIK (vrtec), kontakt: nada.verbic(at)guest.arnes.si, Vrtec Jelka Ljubljana)

12. SNOVANJE VIDEO POSNETKOV (eUčbenik filmskega jezika) (http://egradiva.videofon.si, predmeti: Fotografija in snemanje, 2. letnik, multimediji – inženir multimedijev; Film in video, 3. letnik, umetniška gimnazija; Film in video, 4. letnik, umetniška gimnazija; Fotografija in videotehnika, 3.letnik, medijski tehnik; Likovno snovanje III, 9.razred devetletke; Novi mediji, 4.letnik, fotografski tehnik; Avdio-vizualno sporočanje, 2. letnik, multimediji – inženir multimedijev; Naravoslovje 7, 7. razred devetletke, Novi mediji, 3.letnik, fotografski tehnik; Fotografska tehnika, 3.letnik, fotografski tehnik; Fotografska tehnika, 2.letnik, fotografski tehnik; Fotografska tehnika, 1.letnik, fotografski tehnik; Fotografsko snovanje, 3. letnik, fotografski tehnik; Fotografsko snovanje, 1 letnik, fotografski tehnik, koktakt: sebastjan(at)videofon.si, Videofon d.o.o.=

13. E-strojništvo – tehnologija (http://www.e-cho.org/login_evsebine.asp, predmeti: Tehnična vzgoja – osnovna šola, 8. razred; Tehnologija, PTI – strojni tehnik, 3. letnik; Tehnologija, avtomehanik, model skupnega izobraževanja, 1. letnik; Izbirne vsebine – tehnologija, strojni mehanik, 2. letnik; Praktični pouk, strojni mehanik, 2. letnik; Praktični pouk, inštalater strojnih inštalacij, 2. letnik, Praktični pouk, avtomehanik, 2. letnik; Praktični pouk, strojni tehnik, 3. letnik; Strojništvo, obvezni izbirni predmet, tehniška gimnazija; Praktični pouk, model skupnega izobraževanja, 1. letnik, kontakt: marko.papic(at)fe.uni-lj.si, UNI LJ, Fakulteta za elektrotehniko Ljubljana)

14. E-Lesarstvo: Projektiranje in Fizikalne lastnosti lesa (http://www.e-cho.org/login_evsebine.asp, predmeti: Tehnologija, 4. letnik, SSI- lesarski tehnik; Organizacija in ekonomika, 1. letnik, PTI- lesarski tehnik; Projektiranje, 4. letnik, SSI- lesarski tehnik;Projektiranje, 2. letnik, PTI- lesarski tehnik; Konstrukcije, 3. letnik, SSI- lesarski tehnik; Konstrukcije, 4. letnik, SSI- lesarski tehnik; Konstrukcije, 1. letnik, PTI- lesarski tehnik; Konstrukcije, 2. letnik, PTI- lesarski tehnik; Organizacija in ekonomika, 3. letnik, SSI- lesarski tehnik; Tehnologija, 2. letnik, PTI- lesarski tehnik; Organizacija in ekonomika, 1. letnik, PTI- lesarski tehnik; Materiali-lesarski modul, 4. letnik, TG- gimnazijski maturant; Tehnologija, 1. letnik, SSI- lesarski tehnik; Tehnologija, 1. letnik, PTI- lesarski tehnik; Tehnologija, 1. letnik, NPI- mizar navadni, Tehnologija,3. letnik, NPI- mizar navadni; Tehnologija, 1. letnik, NPI- mizar dualni sistem; Tehnologija, 2. letnik, NPI- mizar dualni sistem; Materiali-lesarski modul, 3. letnik, TG- gimnazijski maturant; Organizacija in ekonomika, 4. letnik, SSI- lesarski tehnik, kontakt: dejan.schaubach(at)guest.arnes.si, Šolski center Ljubljana)

15. E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete (http://www.pef.uni-lj.si/narteh/, predmeti: Naravoslovje, 1. in 2. letnik srednjega poklicnega izobraževanja in 1. letnik nižjega poklicnega izobraževanja; Elektronika z robotiko, izbirni predmet zadnje triade devetletke (9. razred); Robotika v tehniki, izbirni predmet zadnje triade devetletke (8. razred); Elektrotehnika, vezja in naprave, 1-4. letnik, Program Elektrotehnik elektronik, kontakt: slavko.kocijacic(at)pef.uni-lj.si,  david.rihtarsic(at)guest.arnes.si, Pedagoška fakulteta Ljubljana

16. FIZIKA ZA OSMI IN DEVETI RAZRED OŠ (http://www.e-sola.mladinska.com/, predmeti: FIZ 9; FIZ 8, kontakt: jelica.zalig(at)mkz-lj.si, Mladinska Knjiga Založba

17. E-gradivo – »Osnove obligacijskega prava in gospodarske pogodbe« v višješolskih strokovnih programih (predmeti: GOSPODARSKO PRAVO v višješolskem študijskem programu KOMERCIALIST- 1.letnik; POGODBENO PRAVO v višješolskem študijskem programu PROMET- 1.letnik; PRAVO v srednješolskem programu EKONOMSKI TEHNIK – 4.letnik, kontakt: tadejs(at)inter-es.si, jana(at)inter-es.si, Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.)(http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=23)

18. E-gradivo »OBRESTNI RAČUN« v srednješolskih programih (predmeti: Programi srednjega strokovnega izobraževanja – matematika v 4. letniku – izbirne vsebine; Poslovna matematika v programu ekonomski tehnik – 3. letnik; Poslovna matematika v poklicnem tečaju ET; Programi srednjega poklicnega izobraževanja – matematika- 3.letnik- izbirne vsebine; Gimnazije – matematika – 4- letnik; STATISTIKA v programu ekonomski tehnik – 4. letnik; Poslovna matematika v programu ekonomski tehnik – 4. letnik, kontakt: tadejs(at)inter-es.si, jana(at)inter-es.si, Inter-es izobraževanje in svetovanje d.o.o.) (http://www.inter-es.si/met/index.php?id=0&tecajId=25)

19. E-gradiva za poslovno matematiko s statistiko, podatkovne baze in računalniška omrežja v višješolskem izobraževanju (http://www.doba.si/egradiva, predmeti: Podatkovne baze, 1. letnik višješolskega strokovnega programa INFORMATIKA; Poslovna matematika s statistiko, 1 letnik, višješolski strokovni program, Komercialist; RAČUNALNIŠKE KOMUNIKACIJE IN OMREŽJA, višješolski strokovni program: INFORMATIKA, 1.letnik; RAČUNALNIŠKE KOMUNIKACIJE IN OMREŽJA, višješolski strokovni program: INFORMATIKA, 2.letnik, kontakt: mateja.geder(at)doba.si, DOBA Evropsko poslovno izobraževalno središče)

20. Uporaba mikroskopa in mikroskopiranje v osnovni šoli (http://www.ucenje-on.net, predmet: Biologija; 8. in 9. razred; Naravoslovje in tehnika: 4. razred, Naravoslovje: 6. in 7. razred, kontakt: jure.kramar(at)guest.arnes.si, OŠ Polhov Gradec)

21. Ceres (http://abc.scv.si, predmeti: Sociologija – 4. letnik; Tehnologija – 2. letnik; Angleški jezik – 4. letnik; Športna vzgoja – 4. in 5. letnik; Tekstilije in urejanje doma – 2. letnik; Družboslovje – 1. letnik; Nemški jezik – 4. letnik; Sadjarstvo in vinogradništvo – 3. letnik, kontakt: boris.zrinski(at)guest.arnes.si, Šolski center Šentjur)

22. E-um za matematiko v gimnaziji (http://www.e-um.si, predmeti: Matematika, gimnazija – 1., 2., 3., in 4. letnik; biologija – 1., 2., 3., in 4. letnik, Kemija – gimnazija – 1., 2., 3., in 4. letnik, fizika – gimnazija – 1., 2., 3., in 4. letnik, kontakt: blaz.zmazek(at)uni-mb.si, Gimnazija Ptuj)

Zbiranje manj obsežnih izobraževalnih gradiv na internetu:

1. Širjenje obsega gradiv in izobraževanje za uporabo gradiv dostopnih na portalu www.uciteljska.net (http://www.uciteljska.net, kontakt: marko.pavlisic(at)b2-ic.si, B2 d.o.o.,)