DOPOLDANSKE GOVORILNE URE 2019/20

Ajdič Mitja torek, 8.50 – 9.35 (kabinet Laze)
Ambrožič Florijan sreda, 9.10 – 9.55 (kabinet pb)
Andrejašič Anja ponedeljek, 9.10 – 9.55 (kabinet dsp)
Babič Mojca torek, 10.25 – 11.10 (kabinet mat)
Bernetič Suzana torek, 12.05 – 12.50 (kabinet 1.r)
Bešvir Julija petek, 11.15-12.00 (kabinet 3.r)
Božič Eva torek, 12.05 – 12.55 (kabinet 1.r)
Brenčič Jasna četrtek, 9.10 – 9.55 (kabinet slj)
Cempre Judita petek, 8.20 – 9.05 (kabinet tja)
Cepič Iris sreda, 8.50 – 9.35 (kabinet Laze)
Cerpič Anja torek, 11.15 – 12.00 (kabinet pb)
Dežman Zdenka torek, 10.25 – 11.10 (kabinet špo)
Erjavec Suzana sreda, 12.05 – 12.50 (kabinet dsp)
Erker Andreja sreda, 9.10 – 9.55 (kabinet tja)
Fefer Petra torek, 8.20 – 9.05 (pisarna kuhinja)
Flerin Martinčič Danijela ponedeljek, 11.15 – 12.00 (kabinet 2.r)
Gabrovšek Irena torek, 8.20 – 9.05 (kabinet dsp)
Garafolj Anita torek, 9.10 – 9.55 (kabinet 5.r)
Godeša Elizabeta sporočimo kasneje
Grbec Švajncer Maja sreda, 9.10 – 9.55 (kabinet zgo)
Herblan Gostiša Milena sreda, 10.25 – 11.10 (kabinet slj)
Intihar Metka sreda, 10.00 – 10.45 (kabinet Laze)
Istenič Marija ponedeljek, 11.15 – 12.00 (kabinet gum)
Jereb Margarita sreda, 11.15 – 12.00 (kabinet 2.r)
Jug Katja sreda, 8.20 –  9.05 (kabinet 4.r)
Kavčič Simona ponedeljek, 12.05 – 12.50 (kabinet 4.r)
Košir Jana torek, 11.15 – 12.00 (kabinet pb)
Kranjc Klara torek, 11.15 – 12.00 (kabinet pb)
Kogej Polonca torek, 11.15 – 12.00 (kabinet 2.r)
Lepoša Berro Alenka petek, 10.25 – 11.10 (kabinet geo)
Leskovec Martina ponedeljek, 10.25 – 11.10 (kabinet 2.r)
Lipovec Irena sreda, 11.40 – 12.25 (kabinet Laze)
Lukan Sedej Rozalija petek, 10.25 – 11.10 (kabinet dsp)
Martinčič Boštjan četrtek, 9.10 – 9.55 (kabinet špo)
Meden Roman ponedeljek, 9.10 – 9.55 (kabinet 5.r)
Mihevc Sark Melita torek, 11.15 – 12.00 (kabinet pb)
Mikluš Mateja  sreda, 10.25 – 11.10 (knjižnica)
Mozetič Katarina ponedeljek, 12.05 – 12.50 (kabinet tja)
Nagode Eva četrtek, 10.25 – 11.10 (kabinet pb)
Nagode Simona torek, 8.20 – 9.05 (kabinet 1.r)
Osredkar Karmen četrtek, 10.25 – 11.10 (kabinet 4.r)
Pavlič Janja torek, 9.10 – 9.55 (kabinet zgo)
Peteh Antonija torek, 12.05 – 12.50 (kabinet mat)
Petkovšek Plahutnik Tina sreda, 11.15 – 12.05 (kabinet pb)
Pišlar Martin torek, 9.10 – 9.55 (kabinet fiz)
Pivk Križnar Bojana ponedeljek, 12.05 – 12.50 (kabinet 3.r)
Posega Tjaša torek, 11.15 – 12.00 (kabinet pb)
Požarnik Vavken Aleš petek, 11.15 -12.00 (kabinet 5.r, slj)
Primožič Karin ponedeljek, 11.15 – 12.00 (kabinet tja)
Rančov Petra torek, 11.15 – 12.00 (kabinet pb)
Resnik Nataša petek, 10.25 – 11.10 (kabinet 5.r)
Robek Ida torek, 8.20 – 9.05 (kabinet nar)
Rožmanec Nina ponedeljek, 8.20 – 9.05 (kabinet tja)
Smrekar Agata ponedeljek 11.15 – 12.00 (kabinet 1.r)
Smrtnik Tanja sreda, 10.25 – 11.10 (kabinet 4.r)
Škof Bojana torek, 11.15 – 12.00 (kabinet pb)
Šorli Sergeja torek, 10.25 – 11.10 (kabinet slj)
Šošter Vesna petek, 8.20 – 9.05 (kabinet mat)
Šprajc Boris torek, 10.25 – 11.10 (kabinet špo)
Tekavčič Maruška torek, 12.05 – 12.50 (kabinet 1.r)
Trček Zarja ponedeljek, 9.10 – 9.55 (kabinet pb)
Tomažinčič Špela četrtek, 8.20 – 9. 05 (kabinet 1.r)
Urbas Marija četrtek, 10.25 – 11.10 (kabinet 3.r)
Vengust Živa sreda, 11.15 – 12.00 (kabinet bio-kem)
Vesel Jolanda sreda, 9.10 – 9.55 (kabinet tit)
Vipavc Jerica torek, 11.15 – 12.00 (kabinet dsp)
Voljč Špela torek, 11.15 – 12.00 (kabinet pb)
Žabkar Elizabeta ponedeljek, 11.15 – 12.00 (kabinet tit)
Župec Mele Urška torek, 11.15 – 12.00 (kabinet lum)

 

 
 

Več prispevkov iz Obvestila