OBVESTILO STARŠEM – DELOVNA SOBOTA

V šol. letu 2017/18 je po šolskem koledarju predvidena ena delovna sobota, in sicer 7. 4. 2018, po velikonočnem ponedeljku. Na šoli smo se odločili, da bomo izvedli delovno soboto že septembra, torej 16. 9. 2017, ker smo bili povabljeni na Logaški tek. O tem ste bili obveščeni tudi že v napovedniku na spletni strani šole (šola – starši – napovednik). Na žalost nam jo je vreme zagodlo in Logaški tek bo prestavljen, naša delovna sobota pa ostaja. Zaradi slabega vremena bomo imeli ta dan pouk namesto načrtovanih športnih dejavnosti.

Kako bo potekal naš dan:

  • ker bo to sobota, ne bomo organizirali jutranjega varstva in podaljšanega bivanja;
  • pouk se bo začel ob 8. 20;
  • kosila ta dan ne bo, bo pa seveda malica za vse prijavljene učence.
  • pouk bo potekal po ponedeljkovem urniku, vendar brez predure in brez 7. ure;
  • šolski avtobus bo vozil po naslednjem voznem redu:
    • zjutraj ob 7.50 iz Jakovice in 8.00 z Martinj Hriba,
    • popoldne ob 13.00 in 13.50 v Jakovico.

Če imate starši/učenci za ta dan načrtovane druge dejavnosti, vas prosim, da razrednika o tem pisno obvestite (beležka).

Ob tej priložnosti bi vas želela spomniti še, da imamo vse naše mesečne načrte objavljene v rubriki napovednik (spletna stran šole, rubrika starši – napovednik).

S spoštovanjem

Karmen Cunder, ravnateljica