Podatki o šoli

 

Osnovna šola 8 talcev Logatec, Notranjska 3, 1370 Logatec


Ravnateljica: Karmen Cunder

Pomočnica ravnateljice: Jana Jureš in Frančiška Šega


Svetovalna služba: Eva Hrovat Kuhar 01/ 759 00 52, Bojana Breznikar 01/759 00 53, 041 757 177


Knjižničarka: Urška Peršin Mazi urska.persin-mazi@8talcev.si


Računovodstvo: Sonja Krmavnar 759 00 51

Odjava prehrane: Sonja Mivšek 759 00 51, prehrana@8talcev.si, Petra Fefer 759 00 54


Transakcijski račun: 01264 – 6030666103

Davčna št.: SI 45289018


Tajnica: Vera Nagode

Tel. tajništvo: 01/ 759 00 60

Telefaks: 01/ 759 00 56


Tel. št. podaljšano bivanje: 051 313 816 in 051 313 817


Elektronska pošta: osnovna.sola@8talcev.si

Domača stran: http://os8talcev.splet.arnes.si/

Podružnična šola  Laze

O imenu naše šole

Zgodovina naše šole

 
 

Več prispevkov iz O šoli